maanantai 9. elokuuta 1999

Miksi ja miten moottoripyörä kääntyy?

Kysymys siitä miksi moottoripyörä kääntyy nousee aina silloin tällöin esiin motoristien keskuudesta. Jollakulla on asiasta hyvä käsitys mutta toisinaan asiasta kehkeytyy väittely tai jopa sota ilman sen kummempia taustatietoja.

Asian selvittäminen kansantajuisesti on moottoripyörän ajomekaniikan monitahoisuuden takia mittava urakka. Emme tässä puutu jousitukseen, ilmanpaineisiin, massakeskipisteen muutoksiin tai kuskin liikkeisiin satulassa, rata-ajon kikkoihin tai hitaisiin nopeuksiin. 

Tiedonjanoisemmat marssikoon vaikka kirjastoon. Teknillis-akateemista keskustelua tärkeämpää motoristille on hallita moottoripyörän ohjaaminen käytännössä kuin osata kirjoittaa aiheesta 25 sivun tutkielmaa.
Moottoripyörän saa kääntymään periaatteessa kahdella tavalla - vastaohjauksella tai painonsiirrolla. Vastaohjaus on nopea tapa, painonsiirto hidas. Käytännössä edistynyt motoristi käyttää kumpaakin. Tosin harva kokenutkaan motoristi tietää tarkkaan mitä tekee - tarina kertoo rr-kuskista, joka ei uskonut vastaohjaukseen ennen kuin oli käynyt kokeilemassa radalla. 

Maantienopeuksissa kuskin hommana on siis suistaa peli mutkaan, mahdollisesti muuttaa kaartosädettä ja lopulta ohjata kaarroksesta pois. Pyörän geometria ja paino- yms. voimat hoitavat sen varsinaisen suunnan muuttamisen. 

Kuva 1.
Eturenkaan kosketuspinta [Ae], keulakulma [alfa], etujättö [pisteiden Ae ja B väli], ohjausakseli [suora BC]. Ohjausakselin kulmaa ei ole merkitty kuvaan.
Moottoripyörän ohjausgeometriasta ja terminologiasta

Ohessa on yksinkertainen sivukuva moottoripyörän ohjausgeometriasta. Etujättö saadaan mitattua mittaamalla eturenkaan kosketuspisteen ja ohjausakselin suuntaisen suoran väli (kuva 1, pisteiden Ae ja B väli). 

Keulakulmalla (kuva 1, kulma alfa) tarkoitetaan usein samaa asiaa kuin ohjauskulmalla eli ohjausakselin kulmalla (kuva 1, suora BC). Ns. "katupyörissä" nämä ovatkin yleensä samoja. Monissa customeissa on säädettävät tai vaihdetut t-kappaleet, joten keulakulma voi olla eri suuruinen ja useimmiten suurempi kuin ohjausakselin kulma. 

Etujätön vaikutus ohjaukseen 
 
Sopivaksi etujätöksi mitataan yleensä 5 - 10 senttiä, oikea arvo riippuu mm. etu- ja takarenkaan profiilista, tai kartiokkuudesta, sekä joustovaroista. Pieni etujättö tekee pyörästä ketterän. Liian pieni tai negatiivinen etujättö (etujättö on negatiivinen jos kuvan 1 piste B olisi pisteen Ae takana) on kuitenkin erittäin epästabiili ja potentiaalisesti hengenvaarallinen suuremmilla nopeuksilla koska eturengas pyrkii kaatumaan pyörän alle. Liian suuri etujättö tekee pyörästä vauhdissa ylivakaan maantiejunan ja hitaissa nopeuksissa raskaan hallita. Säädettävillä T-kappaleilla etujätön voi säätää mieleisekseen.
Kuva 2.
Takarenkaan kosketuspinta [At], eturenkaan kosketuspinta [Ae]. Kun paikallaan ja pystyssä olevan moottoripyörän ohjausta käännetään vasemmalle eturenkaan kosketuspiste siirtyy alkuperäiseltä suoralta linjalta oikealle matkan [X]. Samalla eturengas kallistuu pystyakseliin nähden vasemmalle.
Kun tutkii moottoripyörän ohjausgeometriaa (kuva 1) huomaa, että kun eturengasta käännetään vasemmalle sen kosketuspiste (kuvissa piste Ae) siirtyy suoraan linjaan nähden oikealle (kuva 2). Etujättö vaikuttaa tämän siirtymän pituuteen oleellisesti. Tätä eturenkaan kosketuspinnan sivuttaissiirtymää voi testata paikallaan, moottoripyörä kaatuu sille puolelle minne ohjaustangosta ohjataan. Liikkeessä (siis ~20 kmh tai yli) tilanne kuitenkin muuttuu päinvastaiseksi massan hitauden takia.

Keulakulmalla aivan kuten suuremmalla tai pienemmällä etu- tai takarenkaallakin on suora vaikutus etujätön mittaan. Esimerkiksi alkuperäistä suurempi eturengas kasvattaa etujättöä, ohjauskulmaa suurempi keulakulma taas pienentää sitä. Toisaalta eturengasta leveämpi ja matalaprofiilisempi takarengas pienentää etujättöä kaarteessa koska takapää "nousee". 

Jarrutuksessa ohjauskulma muuttuu ja etujättö pienenee

Perinteisellä etuiskunvaimennuksella varustetun pyörän keula "sukeltaa" ja ohjauskulma muuttuu jarrutettaessa, erityisesti kun jarrutetaan voimakkaasti etujarrulla. Tämä muuttaa moottoripyörän alustan kaarrekäyttäytymistä. Myös renkaan pitokyky on rajallinen ja mutkassa osa siitä on jo käytetty kaartamiseen. Renkaan pitokyky saattaakin jarrutuksessa loppua kesken jolloin matka jatkuu tangentin suuntaan ja usein kohti lepikkoa. 

Tämän takia aloitteleville motoristeille opetetaan, että mutkassa ei pidä jarruttaa. Moottoripyörän hallittu jarruttaminen on jo ilman kaarrekäyttäytymisen muutostakin tarpeeksi hankalaa. Jos (kun) joudut tiukkaan paikkaan moottoripyörän kanssa niin joko jarruta tai väistä, mutta älä yritä molempia samanaikaisesti!!! 

Vastaohjaus - Moottoripyörän ohjaaminen käytännössä
Kuva 3.
Vastaohjaus: Kun työnnät vasemmanpuoleista kahvaa eteenpäin (tai vedät oikeanpuoleista) moottoripyörä kallistuu vasemmalle.

Kun moottoripyörä liikkuu tarpeeksi nopeasti ja oikeanpuoleisesta kahvasta työnnetään eteenpäin niin moottoripyörä kallistuu pituusaksliinsa nähden oikealle. Ohjaustangosta siis kirjaimellisesti ohjataan eri suuntaan kuin minne halutaan mennä, tätä kutsutaan vastaohjaukseksi. Vastaohjauksella kallistetaan pyörää johonkn suuntaan mutta sitä ei käytetä itse kääntymisen aikana (paitsi jos halutaan muuttaa ajolinjaa). Vastaohjaus perustuu massan liike-energiaan joten sen huomaa konkreettisemmin vasta kaupunkinopeuksista ylöspäin.

Moni aloittelija tai kaverin prätkää kokeillut on valitettavasti päätynyt tilastoihin koska vastaohjausta ei ole osattu tai siitä ei ole edes kuultu. Monelle kokeneellekin motoristille vastaohjausliikeet ovat tiedostamattomia ja sitä käytetään painon siirron kanssa samanaikaisesti. Ja vaikka vastaohjausta käytettäisiin harkitusti liikkeet ovat niin pieniä että ohjaustanko ei juuri näytä liikkuvan. 

Vääräuskoiset vastaohjauksen vastustajat voivat testata homman toimivuutta sitomalla narun vasempaan kahvaan ja vetämällä mutkassa ko. narusta. Pakanat tunnistetaankin sitten mykistävästä kanttailusta pitkin maanteitä, vinkkinä mainittakoon että naru kannattaa olla irroitettavissa pikaisesti ja että kädet saa laittaa takaisin kahvoille! 

Miksi pyörä "kaatuu" eri suuntaan kuin mihin ohjataan? 
 
Kuva 4.
Takarenkaan kosketuspinta [At], massakeskipiste [MK], eturenkaan kosketuspinta [Ae]. Vastaohjauksella etumainen tukipiste siirretään pois liikeradalta ja moottoripyörä "kaatuu" sivulle. Kuvassa moottoripyörä on jo lähtenyt kaatumaan. Kuvassa eturenkaan kääntymistä ja pisteen [Ae] liikettä on liioiteltu rajusti.
Tiedämme, että massa energiaperiaatteen mukaisesti haluaa säilyttää liiketilansa (Newtonin ensimäinen energiaperiaate) eli liikkuva moottoripyörä pyrkii jatkamaan suoraan ellei siihen vaikuta mikään voima. Tämä on vastaohjauksen toimimisen ydin.
Pieni ohjausliike vasemmalle aiheuttaa sen, että eturengas liikkuu suoralta linjalta vasemmalle vaikka pyörä haluaa jatkaa suoraan (kuva 4). Eturengas kääntyy pois alta pyörä "kaatuu" vastakkaiseen suuntaan eli tässä tapauksessa oikealle. Saman kaatumisreaktion saa tietenkin aikaiseksi ilman vastaohjausliikkeitä pelkästään painon siirron avulla mutta silloin tasapainotilan horjuttaminen on hitaampaa. 

Auton kyydissä istuessamme huomaamme tämän massan hitauden jos suljemme silmämme vasemmalle kaartuvassa mutkassa, maailma tuntuu kaatuvan oikealle. 

Hyrrävoiman vaikutus moottoripyörän ohjauksessa 
 
Moottoripyörän kääntymisen yhteydessä nostetaan usein esiin ns. hyrrävoimat. Hyrrävoima perustuu Newtonin ensimmäiseen energiaperiaatteeseen jonka mukaan massa pyrkii säilyttäämään liiketilansa. Tämän vuoksi myös hyrrä pyrkii säilyttämään pyörimistasonsa ja jos sitä käännetään esim. oikealle se kaatuu vastakkaiselle puolelle eli vasemmalle, sen massa haluaa jatkaa suoraan. 

Hyrrävoima siis vakauttaa moottoripyörän kulkua sitä enemmän mitä nopemmin hyrrä eli renkaat pyörivät (pyörivien moottorinosien vaikutus on häviävän pieni) kasvattamalla moottoripyörän liike-energiaa. Hyrrävoimia voi testata nostamalla etupyörä ilmaan, pyörittää sitä 120 kmt nopeudella ja sitten kääntelemällä ohjaustankoa. Road race kuskit tekevät tämän keulimalla, tavalliselle kansalle sopinee paremmin testipenkki jossa on tuet rungon alla ja renkaita pyöritetään esim. painepesurilla. Hyrrävoima tuntuu kyllä sarvissa mutta pelkästään se ei kallista tai käännä pyörää mihinkään. 

Pyörivät hyrrät eli pyörät vakauttavat moottoripyörän kulkua paitsi suoraan ajettaessa niin myös silloin kun moottoripyörä on kallistuneena mutkaan. Vaikka moottoripyörä kulkee kaarevaa rataa niin massa liikkuu tasapainotilassa ja jotta kaarrosta päästään pois täytyy kuskin taas vastaohjata, tällä kertaa mutkan suuntaan. 

Mikä sen sitten saa kaartamaan?

Itse kääntymiseen vaikuttavat, paitsi ohjaustangon suunta ja kuski-pyörä-yhdistelmän painopisteen sijainti, niin myös pyörän etupään geometria, etujättö, rengastus, nopeus, alusta, etanan sarvet ja kuun asento sekä koko joukko muita tekijöitä. Tyhjentävä selitys aiheesta "miksi se kaartaa?" ei ole lukijoiden pitkästymisen välttämiseksi mielekästä. Tarkka esitys vaatisi lisäksi erilaisten matemaattis-fyysisten apparaattien käyttöä. Siksi pyrimme tässä vain selvittämään olennaisimpia kaartoon vaikuttavia tekijöitä. 

Renkaan profiili 
 
Kuva 5.
Renkaan kosketuspinnan [merkitty nuolella] kehämitta on lyhyempi sisäkurvan puolelta. Koska moottoripyörä ei kaarra kuvan kartion kärjen ympäri kosketuspisteessä on tapahduttava lipsumista eli sortoa.
Renkaan profiili eli ns. kartiokkuus pyrkii kääntämään rengasta kallistuksen suuntaan. Tätä kaartotaipumusta voidaan mallintaa kyljelleen käännetyllä pahvimukilla joka pyöritettäessä kaartaa kauniissa kaaressa.

Kun rengas on kallistuneena renkaan kosketuspisteen ulkokehä on pidempi kuin sisäkehä (kuva 5). Tämä pyrkii kääntämään rengasta näiden kahden kehämitan suhteessa. Koska moottoripyörä ei kaarra renkaan kallistuksen mukaisen kartion kärjen ympäri niin renkaan kosketuspinnassa on tapahduttava lipsumista eli ns. sortumista. 

Myös suoraan kulkevan pyörän rengas voi sortaa vaikka varsinaista sutimista ei tapahtuisikaan, esimerkiksi kiihdytyksessä. Renkaan sortuma tekee asian matemaattisen taustan mutkikkaaksi. Myös kitka käyttäytyy todellisuudessa monimutkaisemmin kuin peruskoulussa väitetään, esimerkiksi kiihdytysautojen renkaan kitkakerroin on parhaissa tapauksissa yli yhden! 

Sortoa tapahtuu kallistuksessa usein eri määrä eturenkaalla kuin takarenkaalla ja tämä aiheuttaa pyörän käytöksen siirtymistä joko ali- tai yliohjautumiseen. Renkaan sortuma selittääkin sen, miksi moottoripyörä pyrkii yliohjautumaan kun kaasua vääntää lisää mutkassa. 

Painopisteen vaikutus ajettavuuteen
Kuva 6.
Tasapaino, moottoripyörään kaarrossa vaikuttavat voimat. Keskihakuvoima [F1] (massa*nopeus^2/säde), maan vetovoima [F2] (massa*g), massakeskipiste [MK], renkaan kosketuspiste [At]. Voimien F1 ja F2 (vakio) pitää olla toisiinsa nähden suhteessa jotta pyörä pysyy tasapainossa myös mutkassa. Huomaa, että efektiivinen kallistuskulma on eri kuin renkaan kallistuskulma, painopisteen paikka vaikuttaa myös tähän.

Pyörän painopisteen sijainti vaikuttaa moottoripyörän kiihtyvyyteen, hidastuvuuteen ja kääntyvyyteen. Asfalttiratojen kisapyörissä painopiste pyritään yleensä sijoittamaan akseleiden puoliväliin korkeudelle joka on noin puolet akselivälistä. Tavoitteena tällä on löytää tasapaino jolloin mm. jarrutuksessa takarengas nousee ilmaan juuri silloin kun eturengas menee lukkoon ja vastaavasti eturengas nousee ilmaan juuri silloin kun takarengas alkaa sutimaan. 

Jotta pyörä pysyisi mutkassa tasapainossa täytyy keskihakuvoiman kompensoida maan vetovoiman ote kallistuneessa moottoripyörässä (kuva 6). Koska moottoripyörän geometriaa ja esimerkiksi etujättöä ei voi muuttaa vauhdissa (toistaiseksi tähän ei ole teknistä ratkaisua) kuski voi muuttaa pyörän painopistettä siirtymällä itse. Elävä esimerkki tästä ovat road race ajajat jotka roikkuvat kaarteessa sisäkaarteen puolella kuolemaa halveksivan näköisesti, kuskin painonsiirrolla moottoripyörä saadaan kulkemaan tiukempaa mutkaa. Näin pyörä on myös suhteellisesti pystymmässä asennossa. 

Mihin suuntaan eturengas on kääntyneenä mutkassa? 
 
Kuva 7.
Pystyakseli: Ohjaustangon asennon suhde renkaan ohjauskulmaan (mitä suurempi numero sitä kevyempi ohjaus). Vaaka-akseli: Moottoripyörän kallistuskulma. Esimerkkikäyrät sekä 35 asteen että 5 asteen ohjauskulmille edellyttäen, että sekä keula- että ohjauskulma ovat samoja.
Motoristit väittelevät usein siitä, mihin suuntaan eturengas on lopulta kääntyneenä itse mutkassa. Ylläolevasta voi jo päätellä, että tähän ei ole yksiselitteistä vastausta. Eniten tähän vaikuttaa kuitenkin ohjaus- ja keulakulmat. Ohessa on taulukko (kuva 7) josta näkee, että renkaan asento (mutkaan tai poispäin mutkasta) vaihtuu eri ohjauskulmilla eri kallistuksissa.

Rengas voi siis sojottaa yhtä lailla poispäin mutkasta kuin mutkan suuntaankin. Moottoripyörän geometria hoitaa tämän renkaan oikean suuntaamisen kuitenkin automaattisesti eikä kuskin tarvitse murehtia eturenkaan kulmista enempää kuin ennenkään. 

Aiheeseen liittyvää Suomi - Englanti sanastoa

Etujättö = trail, keulakulma = rake, kosketuspinta = contact patch, ohjausakseli = steer axis, ohjauskulma = castor, sorto, sortuma = slip ja vastaohjaus = counter steering. 


Tämä artikkeli on kasattu yhteen loppukesästä 1999 sfnet.harrastus.mp:ssä käydyn sodan seurauksena ja yhteenvetona. Suurkiitokset myös kaikille tietämättään osallistuneille. Lähteenä on käytetty mm. kirjaa: Robinson John, Motorcycle tuning: chassis, ISBN 0 7506 1840 X. Näiden lisäksi tietoa on kaivettu pitkin poikin nettiä eikä yksiselitteistä alkuperä-dokumenttia ole olemassa. Kuvat ja teksti: Santtu Ahonen. Kiitokset avusta: Janne Tervola, Risto Kaivola ja Antti Kortesuo 

tiistai 9. maaliskuuta 1999

Motoristin slangisanakirja

"..ja sit me vedettiin vesipyssyllä kolmikko laulaen ja kahvat maassa kun mutkan takaa tuli rysä esiin. Tikkari vaan heilu ja oli pakko heittää ankkuri, hyvä ettei nakumalli vetäny stoppia. Repsikka kyllä säikähti ja meinas pudota koko pilleriltä. Mulla oli röörit kii enokunnanmutterilla raamissa ja ajattelin, että tulee kauden loppu mutta sitten siitä häksätti joku kopteri ohi, gyyt jätti rysän silleen ja otti pandan allensa. No mä vedin tietty uukkarin ja kurmootin menee niin että vyöruusu vaan huusi sladeissa..."

Tämä sivu on luotu helpottamaan aloittelevan motoristin (ja miksei wanhemman starbankin) elämää motoristien kummallisen kielen syövereissä. Ei ole harvinaista, että korjaamossa tai kokoontumisajoissa kaverit heittelevät termejä jotka eivät stemmaa keskenään ja väärin ymmärtämisen vaara on suuri. Tällä sivulla ei ole yleiskielen sanoja vaan vain moottoripyöräilyyn sekä erityisesti moottoreihin liittyviä termejä.

Jos haluat lisätä omia slangitermejä ja sanontoja lähetä ehdotuksesi MC BajaHill:n slangitiimille. Tarkemmat ohjeet sivun lopussa...

A
A-luokka, 1. luokka tai 2. luokkaAjaa moottoripyörällä yksin ilman matkustajaa, ns. "a- tai 1. luokan matka". Termi ei varsinaisesti ota kantaa matkustajan sukupuoleen, "2.-luokassa" on aina joku matkustaja mukana.
AalloppiputkiPakoputki, wanhahtava termi yleensäkin moottorin pakoputkelle.
AjokausiSuomessa tyypillisesti lämmin vuodenaika jolloin tie ei ole jäässä, jotkut kuitenkin viettävät "kuraskoottereillaan palellen 12 kuukauden ajokautta".
AjoneuvoveroVuosittainen vero jota maksetaan koteloista, ei siis koske moottoripyöriä. Sotketaan usein autoveroon joka taas koskee myös moottoripyöriä.
Akantappaja, akantappovehjeSivuvaunumoottoripyörän vaunuosa, termillä tarkoitetaan usein myös koko rakkinetta.
AkkeliAccel-merkkinen sähköosien tarvikevalmistaja.
AkuankkaTehdasvalmis (yleensä Japanilainen) kustomi, tyyppiesimerkkinä esim. Yamaha Virago.
Alaston[malli]Katteeton ja pleksitön eli mp jonka moottori, tekniikka, alusta ja muut härvelit ovat esillä. Vrt. ns. nakupyörä.
AmerikkaTemppuilla ilmalennon aikana (motocross), "amerikkaa tuplassa".
AnkanpyrstöLokasuoja, joka sivuprofiililtaan muistuttaa tunnetun sarjakuva-ankan pyrstösulkia. Myös tunnettu 70-luvun 2-tahti Kawasakien 350 ja 750 satulan takana olevana lasikuituisena ulkonevana kuomuna.
Ankkuri(t)Jarru(t).
ApinaHonda Monkey (mopo).
ApinakiikkuNaurettavan korkea ohjaustanko, josta kuljettaja näyttää roikkuvan käsiensä varassa, vrt. apehanger engl.
ApparaAhveniston moottorirata.
AprillipilaAprilia (mp-merkki).
ApsaiddaunitVäärinpäin oleva etuiskunvaimenninrakenne, vrt. upside down engl.
ApumoottoriHalventava nimitys esim. alle 750 ccm (japanilaiselle) moottorille. "Siin on tommonen apumoottori".
ArskaAriel (mp-merkki).
Asfaltti-ihottumaKaatuessa saatu kosmeettinen haitta iholla.
AutoveroVero, joka alun perin perittiin vain uusista moottoriajoneuvoista. Koskee nykyään myös vanhoja moottoripyöriä. Vero on suuruudeltaan tyypillisesti useita (kymmeniä) tuhansia markkoja. Vrt. ns. "rakentelupalkinto".
B
BaijeriläinenBMW (mp-merkki). "Baijerilainen Maatalous Wekotin".
Beeza [eng]BSA
BeitsiBates-merkki, jonka alkuperäistuotteen kopio on nykyisin yleisin tarvike-etulamppu - se löytyy lähes joka kopterista. Tarkoittaa myös Bates-istuinta, (kopio) etenkin bobbereissa suositut pieni jousitettu kuljettajan istuin ja ns. sokeripala-mallinen matkustajan istuin. Aidot vanhat Batekset harvinaisia tänä päivänä.
BelttiEnsiövedon hammashihna jonka leveys vaihtelee 1/2" - 3.5". Vrt. ns. remmi. Vrt. belt engl.
BetonimyllyKawasaki 500 Mach 3 (myös käyntiääntä kuvaava sana). Likainen Kawasaki oli paskainen betonimylly.
BilletJyrsimällä alumiinista itse valmistettu (erotuksena valettuun osaan), ainutlaatuinen ja erittäin hieno osa omaan tai kaverin pyörään.
Black boxViitataan tekniseen toteutukseen jota ei voi korjata, ns. "blackbox-ratkaisu". Tyypillisesti sähköjärjestelmän (kallis) osa jota ei voi avata (ja korjata) vaan se on korvattava kokonaisuudessaan uudella palikalla.
Bobber1950-60 -luvun chopper, jossa normaalipituinen keula mutta korkea stonga.
Bolt on -osatRuuvaa kiinni osat ja lisävarusteet joita voi ostaa valmiina ja jotka eivät vaadi kiinni ruuvaajalta mitään erityisosaamista. Vastakohtana ovat itse muunnellut, tehdyt ja jopa ns. billet-osat.
BomberMoottoripyöräilyn reikäpäinen alakulttuuri jossa kustomoidaan tehotuppereita ja ajetaan kuolemaa halveksien, lähinnä takarenkaalla, liikenteen seassa silloin kun ei polteta kumia. Vaihtoehtoisesti Hondan 450 kuutioinen superpyörä (~ 40+ hp) 1960-luvulta.
BrotsataAvartaa ja hioa, liittyy yleisesti jonkin moottorin akselin, venttiilin tms. reiän korjaamiseen. Vrt. broaden engl.
BussiSuzuki Hayabusa tai vaihtoehtoisesti iso ja/tai painava laukuilla varustettu (matka)pyörä, esimerkiksi Honda Goldwing.
C
CCICustom Chrome -tarvikeosamerkki
Cebari, separiHonda CBR tai CB, mikä tahansa malli.
ChopataKustomoida, tehdä pyörästä kopteri. Tehdään yleensä pidentämällä keulaa, pudottamalla alustaa, muuntelemalla tai tekemällä uusia osia sekä poistamalla ylimääräisiä himmeleitä. Vrt chop engl.
Cruisata, kruisataMajesteetillista lipumista maantien pinnalla tai ylipäätään huviajelua, "lähetään kruisaileen kaivariin". Ks. ns. "Kruiseri".
CSIChrome Specialties -tarvikeosamerkki
D
DaltonYamaha DT 125.
DampperiVärinävaimennin, vrt. damper engl.
DieselNelitahtinen.
DixieYamaha RD 125 DX, 70-luvun ehdoton ykköspiikki.
DonitsiPaksu, munkkimainen takarengas tai vaihtoehtoisesti sudittamalla piirretty pyöreä jälki asfaltissa (paskarinki).
DrägpaipitAlusta loppuun erilliset, lyhyet ja vaimentamattomat pakoputket eli ns. suorat putket. Vrt. drag pipes engl.
Dynota, dynoillaAjaa moottorillapyörällä tehoja ja arvoja mittaavassa testipenkissä (tunnettu valmistaja on "Dynojet").
E
EläkepyöräHuomattavan hitaasti etenevä rakenteluprojekti.
EmmaEMW (mp-merkki).
EMPY, EOMPYElävien Moottoripyöräilijöiden Yhdistys tai Elossa Olevien Moottoripyöräilijöiden Yhdistys, jäsenvaatimuksena on mm. nöyrä asenne.
EniteksiVedenpitävä ja hengittävä materiaali, ei kuitenkaan ns. koreteksit. Juontuu ajo-asustevalmistajien loputtomasta tarpeesta kehittää uusia (halpoja) näennäisen hengittäviä mutta tiiviitä materiaaleja maksamatta lisenssiä Al Gorelle (GoreTex). Vrt. any tex engl.
EnokunnanmutteriRautalanka.
EnskaEnduropyörä tai enduroharrastus yleensä, "ajaa enskaa".
EnskavetoMoottorin ensiöveto.
Etupään stefaEtuiskunvaimentimien öljytiiviste.
EvoHarley Davidson Evolution -moottori.
F
FakkiFAQ, Frequently Asked Questions eli Usein Kysytyt Kysymykset, motoristien keskuudessa nimenomaan söhmifakki eli "S.H.M.FAQ".
Fat head, fäthedHarley Davidson Twin Cam -moottori (uusin malli). Vrt. ns. "kasikasi" ja "läskipää". Vrt. fat head engl.
FlektiTuuletin (jäähdyttimen), vrt. fläkt ruotsi.
FishtailPakoputken loppuosa joka muistuttaa kalan pyrstöä.
FleikkiKimallemaali, vrt. flake engl.
FlätsixHonda Valkyrie FT6C 1500cc
Fooni, foniÄänenvaimennin, yleisemmin "pakofooni".
Frank, FränkkiTunnettu mp-liike Kauniaisissa
Fyyra, fyyriFHRA, Finnish Hot Rod Association
FööniYleensä ahdin tai turbo, vaihtoehtoisesti joskus myös viranomaisen käyttämä, hiustenkuivaajaan mallinen mittauslaite.
G
GjikseriSuzuki GSX-R, laite joka rikkoo selän ja vie tunnon jaloista, mutta kulkee suhteellisen perkeleellisesti. Eniten valmistettu muovikuula maailmassa.
GrilliTavarateline, tyypillisesti rautatangosta vääntelemällä, hitsaamalla ja lopuksi kromaamalla tehty.
Gyy, gyforsPoliisi. Ei suositella käytettäväksi gyiden läsnäollessa.
H
Hajupuska, hajupaskaSuzuki Hayabusa (mp-malli).
HanaBensahana tai vaihtoehtoisesti kaasu. "Antaa hanaa" eli kiihdyttää, ajaa vauhdikkaasti.
HarakkaHalventava nimitys kotkalle tms. petolinnulle joka esiintyy usein ns. custom-pyörien koristeissa.
HaisaidHaisaid on huonosti lausuttu high side (engl.) joka tarkoittaa epäonnistunutta lousaidia (low side (engl.)). Haisaidissa renkaat luistavat aluksi alta ja pyörä on kaatua vauhdissa kyljelleen mutta sitten renkaat saavatkin yhtäkkiä pitoa ja pyörä suorittaa voltteja pituusakselinsa ympäri. Kuski lentää istuimeltaan "oikein" tehdyssä haisaidissa suoraan ylöspäin. Haisaidia et siis halua kokea.
HeittokelloMittakello, mittari jota käytetään esim. kampiakselin suoruuden tarkistamiseen. Vrt. dial indicator tai dial gauge engl.
HienosäätövasaraVähintään 5 kg:n leka jolla paikallistetaan arvokkaat osat lyöntikohdan vieressä.
Hilkku Honda CB350. (1970-luvun alun kolmipuolikkaat Hondat pitivät tyhjäkäynnillä helinää ja kilinää.)
HimmeliHalventava nimitys ylimääräiselle koristeelle tai osalle jota ilman pyörä tulisi myös toimeen. Saattaa myös tarkoittaa epämääräisen näköistä kulkinetta...
Hippikopteri1960/70 -luvun tyyliin 90 -luvulla rakennettu chopper.
HoijakkaSelkänoja (lähinnä jäykkäperäisen pyörän) tai joskus myös pelkkä takalokasuojan pysty kiinnitysrauta.
HomosohvaHonda Goldwing, ks. "sohva".
HoonataHioa, käytetään yleensä tarkoitettaessa sylinterien sisäpintojen tasoitusta hiomalla. Vrt. hone engl.
Hugger, huggeriErillinen, jousittamaton ja kevyt (taka)lokasuoja joka liikkuu renkaan mukana ja on hyvin lähellä rengasta. Vrt. hug engl.
HuiluPakoputken takimmainen sisäosa vanhemmissa 2-tahtipyörissä, tarkoitetaan toisiinaan myös koko pakoputkistoa tai vain äänenvaimentajia.
HullunkolmioValkoinen kolmio eli ns. autokoulukolmio jota pidetään pyörän perässä ajoharjoittelun aikana.
Hurlidurli, hurleyHarley Davidson (mp-merkki).
HusseHusqvarna (mp-merkki).
Hydra (keula)Nestevaimennettu eturipustuksen iskunvaimennus, nykyään yleisin keulatyyppi.
HäikälesTekninen vika tai häiriö, piruileva sanonta; "tuliko häikiles...".
HöpinäpönttöÄänenvaimennin.
HörslepitKahvojen tuulisuojat eli ns. korvat.
I
IdioottivaloVapaavaihteen merkkivalo.
IlmasirkusTemppuilla hypyn (motocross) aikana.
Inkkari, intiaaniIndian-merkkinen amerikkalaisvalmisteinen moottoripyörä.
Intru, intikkaSuzuki Intruder.
Ironbutt [eng], RautaperseAjanut todistettavasti vähintään 1609 km vuorokaudessa.
IskariIskunvaimennin.
IsonokkaSuzuki DR 800.
IssikkaIC (mp-merkki).
ItaloItalialaisvalmisteinen moottoripyörä.
ItsariYamaha TZR 125, japanilaisvalmisteinen kevari
ItsemurhakytkinYleensä käytössä pyörissä missä on jockey shift. Kytkin on jalalla ja sitä käytetään kuten autossa (kytkintä ei voi lukita pohjaan). Vrt. suicide clutch engl.
J
Jaella, jakaaPyörän etu- tai takapää lyö puolelta toiselle (motocross), vrt. ns. "lyödä rajoittimille".
JahvettiJawa (mp-merkki).
JammuYamaha (mp-merkki).
Japsi, jappiJapanilainen moottoripyörä.
JeesusteippiIlmastointiteippi.
Jenga, jenkaKierre (pulteissa, muttereissa jne. nippeleissä).
JenkkipuomiLähtöpuomi (motocross), jossa jokaiselle kilpailijalle on oma taaksepäin kääntyvä puomi.
JokkeysiftiManuaalinen käsivaihde yleensä wanhoissa (Harley Davidson) pyörissä. Nimitys tulee käden liikkeestä vaihdetta vaihtaessa (laukkarata ja hevosen ratsastaja). Vrt. jockey shift engl.
JoulukuusiPyörä jossa on runsaasti ns. "himmeleitä".
JousipaineetVenttilien jousien säätö (Harley Davidson?), "mittaan jousipaineet".
JuppikassiTakaistuimelle mustekaloilla kiinnitettävä kuljetuskassi, käytetään yleensä Tupperware-pyörissä, joihin ei saa / sovi kunnon laukkutelineitä.
JuustohöyläYamaha 80cc.
JytäjammuYamaha XS 650.
Jättö, etujättöEturenkaan kosketuspisteen ja ohjausakselin kautta kulkevan suoran välinen (vaakasuora) etäisyys.
Jäykkä, jäykkäperäMp jonka taka-akseli on jousittamaton. Yleinen wanhoissa pyörissä jotka murjovat selkänikamat ja kivettävät perseen.
JäätelökauppiasMoottoripyöräpoliisi joka ajaa valkoisella, jäätelönvärisellä pyörällä ja jonka terveiset ovat yleensä kylmiä.
K
KaalihakkuriItävalmisteinen mp.
KaalilaatikkoSivuvaunullinen ja Ural-merkkinen mp.
KaasariKaasutin.
KaatumatautiKaatua usein, "kaatumatautinen konttailee joka kisassa".
KahvaYleisimmin kaasukahva, on mahdollista "ajaa kahva edellä" eli sivuluisussa ja kovaa. "Antaa kahvaa" tarkoittaa vauhdikasta ajamista tai kiihdyttämistä.
KahvakuumeMoottoripyörätöntä motoristia vaivaava tauti. Tauti iskee myös pyörän omistaviin motoristeihin viimeistään lopputalvesta.
Kahvilakilpuri, kahvilaraaseri1960 -luvulla Englannista alkunsa saanut rakentelutyyli, vrt. cafe racer engl.
Kakkiva, kakovaCagiva (mp-merkki).
KakkuBensa, "anna sille kunnolla kakkua".
Kanakoppi, KannakoppiSkootterin jalkatila.
KantataKallistaa pyörää voimakkaasti mutkassa, "kanttailla".
KanttariAjoradalle TVH:n ja moottoripyörien alakatteiden maahantuojien salaliittona asennettu kanttikivi, yleensä ajouran reunassa jalankulkijoiden alueen erottimena. Nimitystä käytetään vaihtoehtoisesti myös kilparatojen sisämutkan puoleisesta viisteestä (doseeraus).
KappaKeskiö, yleensä pinnavanteen napa.
Kardaanihissi, kardaanierektioTermi viittaa keppivetoisten tapaan nostaa perää kiihdytyksessä.
Kasavika, kavaKawasaki (mp-merkki).
KasikasiHarley Davidson Twin Cam -moottori (uusin malli, 88 kuutiotuumaa). Vrt. ns. "läskipää" ja "fathead".
Kasikymppinen80cc moottorilla varustettu moottoripyörä.
KaskasGas-Gas (mp-merkki).
KatanaLegendaarinen Suzukin mallinimike kymmenille eri kyykkämalleille, jota saatetaan vieläkin käyttää lempinimenä varsinkin Suzuki-merkkisistä moottoripyöristä. "Katana" oli alunperin Kölnin 1979 mp-näyttelyyn suunnniteltu Suzukin erikoismalli.
KateTuulisuoja, pleksi tai muoviosa joka peittää moottorin näkyvistä.
KatuenduroKatupyörän ja enduropyörän yhdistelmä, johon on poimittu molempien pyörämallien huonot puolet. Katuenduroa ei saa pestä.
KatupärtsäriMatkamotoristin vastakohta. Ei poistu kotikaupungistaan. Tämän lajin urheilullisempi versio on katuhaukka.
KauhukahvaTakamatkustajan mielestä naurettavan pieni kahva takapenkin alla josta suunnittelija on kuvitellut kyytiläisen pystyvän pitämään kiinni.
KausiAjokausi, vuodessa se ajanjakso, jolloin ajetaan moottoripyörällä. Noin 99% motoristeista ei aja talvella.
KeinukytkinKaksiasentoinen sähkökatkaisin tai vaihtoehtoisesti kuten "itsemurhakytkin" mutta keinukytkin jää pohjaan vaikka jalan siirtää pois kytkimeltä.
KelohonkamökkiHonda Goldwing.
Kemialinen wcIso, lasikuitukatteilla ja -laukuilla sekä stereoilla varustettu Japanilainen mp, useinmiten Honda Goldwing.
KeppiKardaani, "keppivetoinen" eli kardaaniakselilla varustettu mp.
KeskilämiskäBensatankkien (Harley Davidson) välisen raon peittävä yleensä itse tehty joko metallinen tai nahkainen lätkä.
KetjupolttajaKetjuvetoinen moottoripyörä.
Keulia, keulittaaAjaa takapyörällä.
Kevari125-kuutioisella moottorilla varustettu kevytmoottoripyörä, nykyään (vuodesta 1997 lähtien) yleensä teholtaan rajoitettu, enintään 11kW tehoinen nuoriso-mp. Ks. myös ns. "piikki".
KieppikelloKierroslukumittari.
KiikkustuoliMp jossa on toimivat jouset tai vaihtoehtoisesti jäykkäperän hyvin jousitettu satula.
KiinanpyöräJapanilainen moottoripyörä.
KiksiKäynnistyspoljin. Toisinaan kiksillä tarkoitetaan myös muita, varren päässä olevia jalkapolkimia kuten takajarru tai vaihdepoljin. Vrt. kick start engl.
KilutKolari, "ajaa kilut".
Kilkata, kilahtaaMoottorin kiinnileikkaaminen tai muu äänekäs rikkoutuminen.
KinkeritJuhlat, illanvietto tms tapahtuma. "Oli äreet kinkerit" eli rajut bileet.
KisasulakeSolisluu tms. ihmisen tukielimistön osa joka rikkoontuu tosissaan (kilpaa) ajettaessa helposti.
KiuluKypärä.
Klippon, klipponitAlunperin matala ohjaustankotyyppi jolla haettiin TT-tyyliä, nykyisin lähes mikä tahansa osa joka on helposti vaidettavissa tai kiinnitettävissä pyörään. Vrt. clip on engl.
Knukle, knukkeliHarley Davidson Knuckle Head -moottori, ks. rystypää
KoiranluutMp:n takajousituksen linkun keskeltä takasvingiin johtavat raudat (yleensä alumiinia) joilla voidaan säätää mp:n maavaraa. Yleiset rata- ja sporttipyörissä.
Kokkarit, KokkareKokoontumisajo.
KompostiEpäkunnioittava, yleensä japsipyörän omistajan käyttämä nimitys Harley Davidsonista tai vaihtoehtoisesti kolmipyöräisen lättäpään (triken) takakontti.
Kondomi, kortsu, kokovartalokortonki, kehokondomiMuovinen (kuminen?) ja hikisen kuuma puku joka puetaan sateen uhatessa turhaan ajoasun päälle ja jota säilytetään autotallissa sateen todella sattuessa kohdalle. Termillä tarkoitetaan toisinaan myös kumisia ajosaappaan sadesuojia. Kortsu tunnetaan myös "poppamiehen sateenestopukuna".
KonepyöräMoottoripyörä.
KontataKaatua, "...ja sit konttailtiin pitkin rataa".
KontioSuuri ja perinteikäs mp kokooontumis ajo.
KonttoriKatsastustoimipaikka.
KopteriRakennettujen pyörien yleisin alalaji tai vaihtoehtoisesti suomalaisen moottoripyörälehden nimi. Vrt chopper engl.
KoreteksitTekstiilipuvun vakiintunut nimi Gore-tavaramerkin vedensuojauskalvon (GoreTex) mukaan. "Onko sulla nahkat vai koreteksit?".
Korkata, korkkaaminenAjokauden avaaminen tai vaihtoehtoisesti kierteiden rikkoutuminen liian tiukkaan kiristettäessä. Käytetään toisinaan myös laitteen, koneen tai koneen osan rikkoontuessa.
KorkkioheiKs. "Ohei".
KorppusahaKaksitahtinen moottoripyörä, viisikymmenluvulla käytettiin pienistä kaksitahtareista esim. Cz, Mz sekä Jawa. Ko. nimitys on yhtä vanha kuin korput tai moottoripyörät.
KorvatKahvojen muoviset tai hiilikuituiset tuuli- ja iskusuojat.
Kotari, kotka, kottarainenKTM (mp-merkki)."Kanna Työkalut Metsään".
KotiloAuto. Neli- tai useampipyöräinen ajoneuvo joka tyypilllisesti tukkii radan tai muuten haittaa motoristin ajosuoritusta.
KruiseriKustomia muistuttava matala ja iso matkapyörä, vrt. cruiser engl.
KuivasumppuMoottorirakenne, jossa moottoriöljyllä on erillinen säiliö jonka kautta se kiertää. Esim. Harrikoissa ja vanhoissa Tuutti-Hondissa on kuivasumppuvoitelu, öljysäiliö on satulan alla oikealla puolella. Vastakohtana ns. "märkäsumppu".
KuivatyypitPyörän koeistuminen ilman että peli olisi käynnissä. Kuivatyyppejä otetaan paljon talvella sekä alan messuilla. Vrt. ns. ottaa kylmät.
KuivillaMotoristien ruton lailla välttelemä olotila jossa ei omisteta omaa kaksi- tai kolmipyöräistä L-ajoneuvoluokkaan kuuluvaa ajoneuvoa. "Sit mä olin kuivilla kokonaisen viikon!" Asiasta ei juuri puhuta, ainakaan suureen ääneen.
KultapossuHonda Goldwing.
KumiRengas tai vaihtoehtoisesti ehkäisyväline.
Kumikuula, kumiluotiNopea, täyskatettu (japanilainen) moottoripyörä.
KumilehmäBMW (mp-merkki), vrt. gummmikuh saks.
KuntopyöräKäynnistyspolkimella varustettu ja suurikuutioinen moottoripyörä joka on vaikea saada käyntiin moottori kylmänä (tai kuumana).
KurahousutMitkä tahansa tekstiilipohjaiset (ei nahka) mp:n ajohousut.
KuraskootteriEnduro- tai muu maastomoottoripyörä.
KuristaaMoottoripyörän tehojen hallittu laskeminen, peli kuristetaan yleensä joko pako- tai imupuolen kanavia pienentämällä. Kuristus tehdään usein jo tehtaalla ajokorttivaatimusten (11kW tai 25kW teho) mukaiseksi.
KurmootusYleensä yön pimeinä tunteina esim. kokoontumisajossa jonkun pitää ajaa aluetta ympäri, kierrättäen konetta punahehkuisena ja vaarantaen samalla kaikkien hengen (omansa lisäksi). "Se saatana kurmootti koko yön tos pihalla kun koitin nukkua". Kurmotusta edeltää usein ns. pöräytys. Kurmotus voidaan käsittää myös naisten (tyttöjen) vikittelynä tai spontaanina vapaapainiotteluna.
Kusta (alleen)Vuotaa öljyä tai bensiiniä
KustomiPyörätyyppi joka nykyään ymmärretään mm. suurella v-moottorilla, paljaalla rakenteella, kromiosin varustellulla ja pitkällä etujätöllä varustetuksi moottoripyöräksi. Kustomointi on alunperin tarkoittanut mp:n yksilöimistä eli ns. vakiopyörän muuttamista erilaiseksi (kuin muilla), nykyään voi kuitenkin ostaa tehdastekoisia kustomeita jotka ovat kaikki samanlaisia. Vrt. custom engl.
KuttaperkkaHalventava nimitys japanilaiselle (katetulle) mp:lle.
KuttuvuokaSivuvaunu.
KuturysäMp:n päällä kulkeva pieni 2-hengen kangasteltta joka ei pidä vettä, hyttysiä tai tuulta.
Kuupotta, kuukypäräUmpi- eli kokokypärä.
KuuppaAvokypärä.
KuupyöräKs. ns. "tupperwaari".
Kylmät (tyypit)Ks. "Ottaa kylmät". Pyörän koeistuminen ilman, että moottori on käynnissä.
KynttiläSytytystulppa.
Kyykkä, kyykkypyöräUrheilullinen mp jota ajettaessa polven kulma on tiukka. Toisinaan myös mikä tahansa tehokkaalla moottorilla varustettu tupperwaari.
KäikäleMaalaisjärjellä ajateltuna tarpeeton, kallis ja usein myös kiiltävä osa.
KäpyVahinko, häiriö tai vika, "siinä on käpy karburaattorissa" eli mp:ssä on tuntematon häiriö tai vika.
KärkivälimittaRakotulkki (kumpi olikaan slangitermi?)
KäsilläänseisontaPakkoliike jossa kädet ovat vielä ohjaustangolla ja jalkapohjat ovat noin kahden metrin päässä suoraan yläpuolella, aiheutuu usein ns. takakorkeasta.
KäyräPakoputken mutkalla oleva alkuosa, toisinaan käyrillä tarkoitetaan myös koko pakoputkistoa pönttöineen.
KäärmeenpesäPakoputkiston (yleensä nelisylinterisen) alkupää.
L
LasettaaAjaa vauhdikkaasti, kiihdyttää rajusti, "lasettaa menemään".
LattiaSkoottereiden astinlauta, skoottereissa ei ole jalkatappeja vaan "lattia".
Lauta, laudatAstinlauta.
Laukkumopo, laukkuvessaYleensä isolla matkalaukkujärjestelmällä varustettu matkapyörä.
LehmäBMW (mp-merkki), vrt. gummmikuh saks.
Lenkautus, lenkauttaaVrt. ns. "amerikkaa ilmassa", amerikkalaiset kuljettajat ilmeisesti ensimmäisinä ymmärsivät nopeuttaa pyöreämuotoisten hidastushyppyreiden (ja mutkassa sijaitsevien sellaisten varsinkin) ylittämista kääntämällä pyörä vähemmän tilaavievään asentoon, eli sivuttain kyljelleen. Tämä tietysti oli myös katsojien mieleen.
LepakkoSuzuki T-125 Stinger.
LepperiAikoinaan yleinen satulamerkki (Lepper?), sanottiin "hyppää lepperille" kun pyydettiin jotakuta kyytiin.
LeskentekijäAlunperin Kawaski 750 Triple, nykyään mikä tahansa tehokas pyörä aloittelevan motoristin alla.
Lihakoukku[kahvat]Ohjaustangon kahvat (yleensä etujarru ja kytkin) jotka on nivellety ohjaustangon päistä, yleinen wanhoissa pyörissä.
LiimanaAjaa matalana maha tankkia vasten, "ajettiin liimana".
LimppuKampiakselin painava vauhtipyörä.
LinkutLuonnonlakeja uhmaava vipukyhäelmä monojousen alapuolella, ns. takajousen linkut.
LinttaliiteriAutovahinkokeskus (tms.) eli kolaripyörien kokoontumisajo.
Lippa, ottaa lipat, vetää lipatPyörän kaato, kaatua. Lipat ovat yleensä tahattomia. Tyylejä "lippojen vetämiseen" voi hakea MC Droppings-sivulta.
LisenssiAjokortti.
LokalinkoMikä tahansa enduro- tai mantsa-tyyppinen moottoripyörä jolla tyypillisesti ajetaan metsässä ja mudassa.
LokinpaskaHarjoitus- eli autokoulukolmio.
Loksu, lokariLokasuoja.
LousaidLousaid on huonosti lausuttu low side (engl.) joka tarkoittaa mp:llä kaatumista niin, että renkaat luistavat alta ja pyörä kaatuu vauhdissa kyljelleen liukuen rataa pitkin yleensä menosuuntaan nähden motoristin edellä.
Luistit katossaAjaa täysillä, luistikaasuttimen luistit yläasennossa. Vrt. ns. "läpät vaaterissa".
LullaSivuvaunun vaunuosa.
LuotsaLuotettavuusajo, ajetaan tyypillisesti ns. "mantsapyörillä".
LuukuttaaAjaa kovaa, kiihdyttää voimakkaasti.
Lypsyjakkara Honda Monkey
Lypsykone Honda CX500, vrt. "mansikki" tai vaihtoehtoisesti Honda CB 125 -70 luvulta.
Lyödä rajoittimillePyörän etupää jakelee rajoittimiin asti, tästä voi seurata lipat.
Läppä[pytty], läppisKaksitahtisen moottorin läppäventtiili tai vaihtoehtoisesti kaasuttimen luisti.
Läpät vaaterissaAjaa täysillä, kaasu auki, tulee alipainekaasarien kaasuläppien asennosta vrt. ns. "luistit katossa".
LäskiRengas.
LäskipääHarley Davidson Twin Cam -moottori (uusin malli). Vrt. ns. "kasikasi" ja "fathead".
LätskäppiVenttiilin yläpäähän tuleva hattu. Vrt. latch cap egnl.
Lättäpää, lätyskä, lättäri Harley Davidson Flathead moottori, saanut nimensä sivuventtiilimoottorin kannen matalasta muodosta.
Löpö, läikky Palava aine, mitä motukka polttaa pytyssä/pytyissä.
M
MaatalouskoneHarley-Davidson, viittaa ko. tehtaan vaihtoehtoisiin tuotantolinjoihin joilla valmistetaan mm. traktoreita.
MaatilasorviJakoavain.
MaffiMMAF - Modified Motorcycle Association of Finland.
MansikkiHonda CX500, vrt. "lypsykone".
Mantsa(pyörä)Enduro- eli maastomoottoripyörä.
MakarooniItalialaisvalmisteinen.
MalakuttiItalialaisvalmisteinen.
MasokistinarutNahkaiset hapsut (pitkät) kahvojen päissä.
Massikka, Massey FergusonHarley-Davidsonin lempi- tai pilkkanimi.
MatikkaMatchless (mp-merkki).
MatkajaavaKaksitahtinen Suzuki T-500.
MatkustajaKuski jolta pyörä on karannut käsistä, "kuskista tuli matkustaja". Joskus kuskilla on mukanaan myös ihan oikea matkustaja.
MattopiiskaVanha, kilisevä, koliseva ja tärisevä moottoripyörä.
MC,MCC Motor Club,MotorCycle Club, yleensä kerhon nimeen liitettävä lyhenne. MC-kerholaiset "kantavat värejä tai liivejä" (usein, ei aina) mikä tarkoittaa kerhon nimellä ja logoilla varustettujen (nahka)liivien käyttöä.
MegafooniÄänekäs, loppupäätä kohden laajeneva pakoputki.
MehumaijaKaasutin, alunperin vain Amal-merkkinen kaasutin.
MeteksiHonda MTX (joko 125cc tai 200cc).
MiekkataksiPoliisiauto, yleensä nimenomaan poliisin pakettiauto.
MiinaHuonokuntoinen moottoripyörä.
Miitti, miitinkiMotoristien tapaaminen tai ns. kokoontumisajo, ralli, kekkerit, bileet jne. Vrt. ns. möötti. Vrt. meeting engl.
Mini, miniminiAlle 50cc moottoripyörä (eli mopo) tai sen kuljettaja.
MitsiMZ (mp-merkki).
MKMoottorikerho, yleensä kerhon nimeen liitettävä lyhenne.
MoldataMuovata, muotoilla. Vrt. mold ruotsi.
MonoperäYhdellä vaimentimella/jousella varustettu takapyörän ripustus. Vrt. ns. stereoperä.
Monttu(Maasto)ajelupaikka, yleensä soranottopaikka tms. "mennään montulle ajeleen".
Monttupyörä, monttariMotocross-pyörä
MoottorikeijuMotoristien tarunhohtoinen avustaja joka korjaa autotalliin säilötyn moottoripyörän omistajan murehtiessa häikäleitä oluttuopin ääressä.
MopoMikä tahansa kaksipyöräinen, kuutioihin katsomatta. Hellittelynimi siis... Alunperin lyhenne "moottoripolkupyörä"stä ja varsinaisesti kuitenkin 50cc (tai pienemmällä) moottorilla varustettu max. 45 kmt kulkeva kevytajoneuvo.
Moppe, mopulettiMotobecane eli Mobylett (mp-merkki).
MotojussiMoto-Guzzi (mp-merkki).
MukiMäntä, esim. "nelimukinen" eli nelimäntäinen eli nelisylinterinen moottori.
MumpulaKs. "pusla".
Muovi-[jotain]Moottoripyörä jossa on paljon muoviosia, yleensä japanilainen ja täyskatettu mp.
Muovikuula, muoviluotiNopea, täyskatettu (japanilainen) moottoripyörä.
Muskeli(pyörä)Isolla ja voimakkaalla moottorilla varustettu, yleensä nakumallinen moottoripyörä.
MustarastasHonda CBR (?) 1100 (?) Black Bird
MustekalaPaksu ja köysimäinen kuminauha jossa on kiinnityslenkit päissä, käytetään tavaroiden kiinnittämiseen ja lastaamiseen.
MutterisorviHuonolaatuinen avain (työkalu) joka pyöristää mutterin kulmat.
MuusinuijaYamaha XS 650, vrt. ns. "jytäjammu".
MV-HKMV = maavika, HK = heiluta kaapelia. Liittyy <laite> sähköjärjestelmän ongelmiin joiden syynä on useinmiten mv. Vika korjataan hk:lla.
MämmiBensa tai kaasu, "anna sille kunnolla mämmiä niin se lähtee tulille".
MärkäsumppuMoottorirakenne, jossa kampikammio (ja pyörissä myös vaihteisto) toimittaa myös öljysäiliön virkaa. Yleisin ratkaisu nykyisissä pyörissä, vastakohtana ns. "kuivasumppu".
MöhköKawasaki Z1300 (kuusisylinterinen kapistus, nimi tulee tankin "möhköstä" muodosta) tai vaihtoehtoisesti iso Paris-Dakar-tyyppinen enduropyörä (esim. Yamaha Tenere).
MööttiMotoristien tapaaminen tai ns. kokoontumisajo, ralli, kekkerit, bileet jne. Vrt. ns. miitti. Vrt. möte ruotsi.
Go to the top of this page N
NahatNahkainen ajoasu, "ajetaan nahoissa".
NakkiRengas, esim. takanakki.
NakkikoppipärtsäriKirkonkylässä asuva ns. "katupärtsärin" sielunveli.
Naku, nakke, nakupyöräKatteeton ja pleksitön eli ns. nakumalli mp jonka moottori, tekniikka, alusta ja muut härvelit ovat esillä. Nakupyörä on usein myös ns. retropyörä. Nakumalliin myydään tietenkin jälkiasennuskatteita sikamaiseen lisähintaan. Vrt. ns. alastonmalli. Vrt. naked engl.
NapaKeskiö, yleensä pinnavanteen napa.
NaruVaijeri, tarkoittaa monesti vain kaasuvaijeria, "ajaa naru kireällä".
Nasa, näsäHonda NS 125.
Nasserikts. näsäri.
NasuNSU eli Neckarsulmer (mp-merkki).
NelariNelitahtinen, tarkoittaa toisinaan myös nelisylinteristä moottoria.
NelikkoNelisylinterinen moottoripyörä.
NenäkeppiNokka-akseli.
NiepriDnepr (mp-merkki).
NipponseikiAjaa niin kovaa että nopeusmittarin neula osoittaa yli asteikon, "ajaa nipponseikiä".
NohevaMotocross ajoasento, jossa ajaja istuu ryhdikkäästi, hieman etupainotteisesti, kädet kiinni kahvoissa, kyynärpäät lähes hartioiden korkeudella, huomio- ja reaktiokyky äärimmilleen viritettynä. Vastakohta harrikka-ajajien ajoasennolle.
NollakurviMutka joka ajetaan erittäin hiljaisella nopeudella, yleinen vuoristossa.
Norsu[kawa]Kawasaki Z1300, ns "möhkö".
Norsunkorva[istuin]Tietyntyyppinen pelti-istuin jossa yleensä on myös helmat. Norsunkorvapallit ovat yleisiä varsinkin vanhemmissa moottoripyörissä.
NorttiNorton (mp-merkki).
NSUNeckarsulmer (mp-merkki).
NudoristiMotoristi joka ajaa vajaavaisissa ajovarusteissa, hellekeleillä ajoasunaan kypärän ja aurinkolasien lisäksi esimerkiksi varvassandaalit, shortsit ja t-paita.
NulkataMutterin tai ruuvin kannan pyöristyminen epäsopivaa työkalua käytettäessä.
Nypätä starttiAinakin kaksi kuljettajaa voi ottaa startin, se joka irtoaa (motocross) puomilta parhaiten ja se joka tulee ensimmäisestä mutkasta ensimmäisenä ulos.
NäsäriHonda NSR125.
O
OheiKypärä- ja suojavarustemerkki. Nyttemmin tieliikennekäyttöön laiton avokypärä jossa sivuläpät nahkaa, vanhempi versio on korkkiohei.
OrhiminenTarpeetonta kiihdyttelyä ja/tai keulimista taajama-alueella huomion herättämiseksi.
OrkkisAlkuperäis- eli tehdaskuntoinen, alkuperäinen. Vrt. original engl.
Ottaa kylmätPyörän koeistuminen ilman että peli olisi käynnissä. Kylmiä otetaan paljon talvella sekä alan messuilla. Vrt. ns. kuivatyypit.
Ottaa starttiAinakin kaksi kuljettajaa voi nypätä startin, se joka irtoaa (motocross) puomilta parhaiten ja se joka tulee ensimmäisestä mutkasta ensimmäisenä ulos.
P
PandaPoliisimaija.
PannariHonda Pan European
PannuHarley Davidson Panhead moottori (1948-65), saanut nimensä venttilikopan kannen kattilanmaisesta muodosta ja kromauksesta. Vaihtoehtoisesti myös pelkkä sylinteri.
PannuttaaKaatua.
PakariPakoputki.
PakkariTavarateline.
Pansoveli, pänsoveliHarley Davidson Pan Shovel moottori.
Pappa, pappis, pappatunaWanha, Tunturi-merkkinen mopo, ns. "pappa-tunturi".
PaskarinkiTakarengasta sudittamalla piirretty pyöreä rivetysjälki maassa. Asfaltilla tehtynä myös "donitsi".
PastaharleyItalialainen ja v-koneella varustettu mp, yleisimmin Moto-Guzzi.
PataIso, metallimöykkyä (yl. kustomien) muistuttava moottori tai vaihtoehtoisesti pelkkä sylinteri.
PatisevaVähintään 500 ccm yksimukinen "tuoreöljyvoitelulla" (öljyruisku) varustettu brittifillari.
Pepsodent(puku)Värikäs ajoasu, vastakohtana musta nahka-asu. Ko. tuubiin pukeutunut motoristi ei arvosta nimitystä.
Periä, perätellä, perättää Ajaa etupyörällä.
PerähutlariTakalaukku.
PianoYamaha, mp-merkki.
PielavetinenVäliaikainen, käytetään adjektiivinomaisesti kun laitetaan jotain kiinni rautalangalla tai muuten vaan tilapäisesti. Ja tilapäiset asennuksethan usein kestävät ikuisesti...
PilkkihaalariHalventava nimitys goretex- yms. (ei nahkaisille) ajoasusteille.
PilleriTakapenkki jonka halkaisija on enintään puolet takamatkustajan ahterin koosta, vrt. ns. sokeripala.
PilliPakoputki.
Piikki125-kuutioisella moottorilla varustettu kevytmoottoripyörä. "Piikki" tarkoitti aikoinaan neljännestä (ja ennen vuoden 1963 rahauudistusta 25mk:n kolikkoa) ja nykyisiä piikkejä kutsuttiin sata ja piikkeiksi tai satapiikeiksi.
PiikkisikaKytkinkellon sisäpuolelle tuleva laakeroitu osa joka ohjaa kytkinlevyt paikalleen. Piikkisian avulla voidaan säätää kytkinlevyjen puristuskireyttä sekä kellon ja sian välistä väljyyttä. Aikoinaan piikkisika-lisänimellä viitattiin myös 498cc AJS "Porcupine" Twin brittipyörään.
PinstraipitKoristemaalaus, (usein vapaalla kädellä maalattu) ohut linja, geometrinen tai liekkikuvio. Vrt. pinstripe engl.
PitsikansiMoniventtiilikoneen kansi.
Pleksi, plexiKatteen osa, sen ikkuna tai läpinäkyvä tuulensuoja moottoripyörässä. Vrt. plex ruotsi.
PohjataTila jossa iskunvaimennuksen joustovara ei riitä, "pyörä pohjasi hypyn jälkeen".
PoikiaHajota niin, että osia tippuu irti tai moottorin sisuskalut tulevat muuten näkyviin. "Kone poiki".
Polttaa kumiaSudittaa tai ajaa vauhdikkaasti. Vrt. burn out engl.
Polvipalat(Nahka)puvussa polven alapuolella olevat vaihdettavat kulutuspalat joiden avulla "tunnustellaan" kallistuskulmaa. Oikeiden ja väärien kulumien erottaminen tärkeää! Vrt. knee sliders engl.
PommittajaKustomoitu muskeli- ja kahvilakilpuri. Ks. ns. "bomber".
PorrasHyppyri (motocross), jossa hypätään eri korkeudella olevalle alastulolle.
PortataAvarrus, esim. "portatut kannet" tarkoittaa moottorin sylinterinkannen avarrettuja imu- ja pakokanavia.
PoskiPenkin alapuolella suoraan sivulle näkyvä (yleensä muovinen) suojakansi tai sivukoppa jonka takana on usein akku tms. sähkölaitteita.
PostilaatikkoSivulaukku.
PottaKypärä.
ProjektiKeskeneräinen tai rikkinäinen moottoripyörä josta useimmiten puuttuu tärkeitä osia ja paperit.
ProssaProsentti, Suomessa rajoitetaan ajoneuvojen rakentelua ja osien vaihtamista järjettömien ns. prosenttisäännösten mukaisesti.
PrätkäMoottoripyörä.
Pudottaa [keulaa tai perää]Madaltaa jotain, esim. tässä tapauksessa etu- tai takapään ripustusta. Pudottamisen vastakohta on nostaminen.
PuhelinkoppiUmpi- eli kokokypärä.
PuikotHallintalaitteet, käytetään myös kahvojen tai ohjaustangon yleisnimenä.
PuikottaaAjaa reippaasti.
PulputinSuzuki GT 750 (mp-malli).
PunakilpiVäliaikainen rekisterikilpi jonka saa konttorilta esim. ajoneuvon siirtoa kilpailukäyttöä varten.
PunosletkuJarru- tai muu vastaava teräspunosvahvisteinen hydrauliikkaletku. Teräspunosvahvisteisella letkulla saadaan yleensä parempi jarruteho ja -tuntuma kuin alkuperäisellä ei-punosletkulla, toisinaan ko. letkuja vaihdetaan myös ulkonäkösyistä.
Puokki, puolikasMoottorin kokoa tarkoittava termi 50cc, esim. "kakspuokki" tai "kaksi ja puolikas" tarkoittaa 250cc moottoria.
PuomiKaatuva lähtöpuomi (motocross).
Purkki[orja]Sivuvaunu[n matkustaja].
PuslaMetallinen tai kuminen vaimennusrengas tms. holkki, esim. takahaarukan kiinnityksessä tai vivustossa.
PuttausAjaa Iron Butt tyyliin jonnekin, ts. vain pakolliset tankkaustauot pitäen. Matkana kuitenkin lyhyempi kuin varsinainen Iron Butt (noin 1600km vuorokaudessa).
PyttySylinteri.
PyykkilautaRadan (motocross) kohta, joka pinnanmuodoltaan näyttää suurelta pyykkilaudalta.
PyykkitelineNs. grillimallinen tavarateline tai vaihtoehtoisesti takalaukun kiinnitysteline.
PärePienikokoinen varttikate tai pleksi.
PärräMoottoripyörä.
PässiBSA (mp-merkki).
PölläriKs. ns. törttökolmio.
PönttöÄänenvaimennin tai vaihtoehtoisesti oletettavasti erittäin alhaisella älykkyydellä varustettu kanssaihminen.
PöräyttääHuudattaa moottoria, tehdään yleensä (kokoontumisajon) leirintäalueella ja yöllä noin kello 03:45.
PöytäHyppyri (motocross), joka on päältä tasainen.
R
Raami Runko, vrt. frame engl.
RaaseriKilpailukäyttöön suunniteltu moottoripyörä. Vrt. racer engl.
RaatoVielä surkeampi tapaus kuin ns. "projekti".
RaiseriKorotus- tai (ohjaustangon) kiinnityspalikka, käytetään yleensä ohjaustangon korottamiseen. Vaihtoehtoisesti venttiilinnostaja (moottoreissa joissa moiset vivut ovat). Vrt. raiser engl.
RakentelupalkintoValtion antama tunnustus ja palkinto joka myönnetään hienosti rakennetusta tai entisöidystä moottoripyörästä. Vrt. ns. "autovero".
RalliMotoristien kokoontumisajo.
RampitJalkatapit tai astinlaudat, "ajaa rampit maassa" eli ajaa vauhdikkaasti jalkatapit maata raapien.
RaparalliMaastoajo, etenkin metsässä ja mudassa. Perheen pesukonetta käyttävien hellittelemä termi.
RataAjorata eli yleinen tie, yleistermi ajopaikalle, "lähetääks radalle?". Toisinaan (mutta harvoin) myös suljettu ajoharjoittelualue.
Rautaperse, Ironbutt [eng]Ajaa todistettavasti vähintään 1609 km vuorokaudessa.
RavintolabikeriHenkilö, joka pubiin mennessään pukeutuu buutseihin ja "Harley-Davidsonin"-logoilla varustettuihin vaatteisiin. Ei omien sanojensa mukaan "juuri nyt" omista moottoripyörää.
ReikkiKeulakulma tai sen muutos, "pyörässä on reikkiä" eli keulakulmanmuutosta. Vrt. rake engl.
RekkulaRegulaattori.
RemmiKuminen ja kudosvahvisteinen hammashihna, "pyörä on remmivetoinen". Vrt. ns. beltti.
RengastaaVaihtaa moottorin männänrengaat tai (harvemmin) uudet renkaat alle.
RepsikkaTakamatkustaja tai vaihtoehtoisesti sivuvaunun vaunuosa.
Retro-Uusista tai uudehkoista osista tehty vanhan jäljennös, esim. uusi 60-luvun tyyliä jäljittelevä uusi tehdasmalli on retropyörä.
Reva, revoHarley Davidson Revolution (V-Rod) -moottori (2001-).
RiimutKetjut.
Riisi [jotain]Viittaa Japanilaista alkuprää olevaan ajoneuvoon, esim. "riisitupperi".
RikkijäGagiva Freccia (Mp-merkki ja -malli)
Rikrak-kansiVaihdelaatikon (Harley Davidson) vaihteensiirtäjän kansi, joka vaihtaa vaihteita siirtymättä ympyräakselilla mihinkään. Vrt. ns. suora kansi.
RillaYleensä ketjuratas, voi olla myös pyörä.
RinkimittariKierroslukumittari.
RispataVaijerin säikeistä osa on jo katkennut ja vaijeri pitää meteliä, "se rispaa tossa ajaessa".
RissaRatas.
RisukeulaVivustoon perustuva eturipustustuksen vaimennusratkaisu, yleinen wanhoissa pyörissä.
RitsaSilminnähden huonokuntoinen tai huonosta ajettavuudestaan kuuluisa kuutiotilavuudeltaan pienehkö tai korkeintaan keskikokoa oleva moottoripyörä.
RivettääSudittaa.
RiviuraliHalventava nimitys BMW:n 4-sylinterisestä K-mallista.
RokkerpoksiMoottorin kannen venttiilikoppa (moottoreissa joissa on keinuvivusto). Vrt. rocker box engl.
RomuenkeliRoyal Enfield (mp-merkki).
RotsiTakki, yleensä nahkainen.
Rotta(pyörä)Moottoripyörien rakentelutaiteen alalaji, jossa pyörän osat on kerätty kaatopaikalta ja kasattu rautalangalla sekä jeesusteipillä. Viimeisen silauksen luovat ruoste ja öljy. Vrt. rat bike engl.
RotvalliTampereelle asennettu "kanttari".
Rundipultti, rundari, runtukello Kierroslukumittari.
RuiskuMoottorin polttoaineensuihkutusjärjestelmä, joskus ruiskulla tarkoitetaan koko moottoripyörää.
RupulikumiNappula- tai maastorengas.
RuukkuKypärä.
RuunaTehoiltaan rajoitettu, tyypillisesti joko 11kw tai 25kw moottoripyörä.
Ruuvi, ruuvataKaasu, kaasuttaa. "...väänsin ruuvia ja se nosti keulaa..."
RykkönenYamaha YZF R1, "nopeasti liikkuva epämukavuus".
Rymättylän parpuuriKaksiosainen sadepuku (kalastajamallinen), jota ei ole tarkoiteetu mp käyttöön.
RystypääHarley Davidson Knuckle Head -moottori (1936-47), saanut nimensä rystysiä muistuttavasta venttiilikopan kannesta.
RysäPoliisin nopeusvalvontapiste.
RysäpöksytNahkaiset narufarkut, tunnetaan myös nimellä "Räysälän rysäpöksyt".
RähinäpönttöArmottoman äänekäs 4-1 pakoputkisto.
Räksä, räsäMp jonka nimessä on kirjaimet RX tai RS, esim. Kawasaki GPZ1000RX tai Aprilia RS.
RälliRatas, esim. "eturälli".
RälläkkäKulmahiomakone tai vaihtoehtoisesti äänekäs surinasussu.
Räme[jotain]Enduropyörä tai -kuski, esim. "rämemopo" tai "rämehomo".
RämmiEnglanninkielinen usenet-uutisryhmä rec.motorcycles eli "r.m". Vastaava suomenkielinen ryhmä on söhmi eli sfnet.harrastus.mp, "s.h.m".
RäpätäAjaa amatööricrossia ilman crossirataa.
RätkäPrätkä.
Rätstarra, rätsiKankainen takiaistarra, tyypillisesti ajoasussa.
Räyhä(pyörä), räyhäri Aggressiivinen, isolla ja ärhäkkäällä moottorilla varustettu (yleensä myös alastonmalli) mp jota ajaessa sarvet kasvavat kypärän sisällä.
RönätäKaatua.
RöpönikkariAsiantuntematon ja taitamaton tee-se-itse korjaaja. Tunnetaan myös kroposnikkarina.
RöpötysMoottorin epätasainen käynti sytytyshäiriöiden tai väärän polttoaineen seossuhteen vuoksi.
RööhöttääJatkuva ylinopeutta ajaminen.
RööriPakoputki, ajetaan kovaa "röörit raahaten".
S
SahapukkiKorkea krossipyörä.
SammakkoHonda CX 500 (mp-malli).
SamovaariSuzuki GT 750 (mp-malli).
SantaEdesmennyt Ruskeasannan (motocross)rata.
SarvisTäyskatettu (ja japanilainen) ns. muovipyörä, tunnetun muovialan yrityksen mukaisesti.
SatapiikkiK. ns. "piikki".
SavutKäynnistys, "ottaa savut" viittaa yleensä kevään ensimmäiseen käynnistykseen.
SeeppariHonda CBR
Seetti, seetiVenttiilin istukka koneen kannessa, vrt. seat engl.
SekaventtiiliMoottorityyppi, jossa imuventtiilit sijaitsevat kannessa ja pakoventtiilit ovat ns. sivuventtiileitä (esim. Harleyn 20-luvun mallit ovat ns. sekaventtiilikoneita).
SeparaattoriYamaha TX-750.
SerpentiiniMotoristien märkä uni, vuorten rinteitä mutkittelevat tiet. Tavattavissa puhtaimmillaan vuoristo-olosuhteissa. Paremman puutteessa tiukkakurviset maaseututiet saavat luvan kelvata serpentiininä.
SettiCZ (mp-merkki).
Showa, sovaEtuhaarukkavalmistaja, yleinen Harrikoissa.
SiivuKaatua, "vetää siivut" tai vaihtoehtoisesti juomaryyppy.
SikakopteriHuomattavan pitkä chopper, jonka rakentamisessa tarkoituksellisesti jätetty huomioimatta kaikki lait ja asetukset.
SilestoneSileäksi kulunut rengas.
Simmi, simmilevytVenttiilinvälyksen säätöpala, vrt. shim engl.
SingeriJapanilaisen moottoripyörän pilkkanimi.
SinkoKaksitahtinen Kawasaki 750 Mach IV.
Siperian GileraIC (mp-merkki).
SissipaariMatkustajan selkänoja, vrt. sissy bar engl.
SitsiTakamatkustajan istuin, "hyppää sitsille", vrt. ns. pilleri.
SivariSivuvaunumoottoripyörä tai vaihtoehtoisesti siviiliasuinen virkahenkilö joka piinaa viattomia tielläliikkujia kauhean isoilla sakoilla.
SkallopitMaalattu, kapeista rinnakkaisista pyrstöistä ja terävistä linjoista muodostuva graafinen kuvio tai vaihtoehtoisesti pääkalloaiheinen koriste. Vrt. scallop engl.
SkemmiKumi, materiaali, yleensä kuitenkin rengas.
Skiidiasu, skiiduuasuTixtex-ajoasu, viittaa moottorikelkkailijoiden asuihin.
SkufuAvokypärä.
Sladi, slaikkariLuisto, "ajaa sladissa".
SlaikkaritBacksliders (kaksimielinen suomennos takaa liukujat) 80-luvun lopun ja 90-luvun alkupuolen suosittu suomalainen biker-bändi, jonka jäsenet ajoivat Harley Davidsoneilla.
SlipariSlip-on vaimennin. Yeinen nimitys tarvikeäänenvaimentimesta. Nimitys tulee kiinnitystavasta. Vaimennin kiinnittyy suoraan pakoputkeen ilman ruuveja. Sisäkkäisten putkien kiinnitys varmitetaan usein jousella. Bolt-on vaimennin taas kiinnittyy, kuten nimityskin kertoo, pulteilla erilliseen kiinnityslaippaan.
Sohva, homosohva, moottorisohvaSuuri matkamoottoripyörä jossa on tilavat istuintilat, käsinojat, stereot jne., esim. Honda Goldwing tai Kawasaki Voyager. Halventava nimitys.
SokeripalaTakamatkustajan ylipieni ja kulmikas istuin, vrt. ns. pilleri.
SolisluusiksakkiTila, jossa pyörän perä meinaa irrota alta (heittää puolelta toiselle), kaatuessa erinäiset tukirangan osat ovat vaarassa. Vrt. ns. haisaid.
SoppatankkiBensatankki.
SoveliHarley Davidson Shovelhead -moottori.
Spode, spoorielukkaKuraskootteristi.
SpooriAjoura tai vaihtoehtoisesti esim. vaihdepolkimen akselissa olevat kiinnitysurat. Vrt. spår ruotsi.
SporttiHarley Davidson Sportster tai vaihtoehtoisesti urheilullinen moottoripyörä.
SpringeriVivustoon perustuva etupään ripustus jossa on tyypillisesti vain yksi kahdella jousella varustettu iskunvaimennin. Yleinen wanhoissa pyörissä. Vrt. springer engl.
Squidi, skvidiRavintolabikeri joka on vihdoin ostanut pyörän ja vimpanpäälle ajokamat mutta joka ei vielä tiedä, että ei oikeasti tiedä motorismista tai mp:n ajamisesta yhtään mitään. Radalla squid on liikkuva shikaani. Vrt. squid engl.
Stadikka, superiKilpailu (motocross), joka pidetään stadionille tehdyllä radalla.
Startti moottoriAlle 100 hv tehoinen moottoripyörä.
StefaTiiviste, yleensä ns. etupään stefa eli etuiskunvaimentimien öljytiiviste.
StereoperäPerinteinen, kahdella vaimentimella/jousella varustettu takapyörän ripustus. Vrt. ns. monoperä.
StongaOhjaustanko.
Stoppi, stoppieJarrutus, jossa takarengas nousee ilmaan, seurausta hyvästä eturenkaan pidosta sekä pyörän geometriasta (lyhyt akseliväli sekä korkea ja edessä oleva painopiste). "Vedin stopin suojatien eteen". Vrt stoppie engl.
Straipit, pinstraipitKoristemaalaus, (usein vapaalla kädellä maalattu) ohut linja, geometrinen tai liekkikuvio. Vrt. pinstripe engl.
StretsiTarkoittanee emäputken sekä kehto-ja yläputkien vedättämistä, nostamista ylöspäin. 70-luvun kopteripyöräthän olivat rajusti stretsattuja. "Rungossa on stretsiä 6 tuumaa". Vrt. stretch engl.
Strip, strippiKiihdytyssuora, normaalisti neljännes- eli ns. "varttimailin" mittainen (noin 400m). mutta toisinaan myös mikä tahansa ajoradan suora pätkä jossa voi kiihdytellä. Vrt. drag strip engl.
StripataIrroittaa mp:stä ylimääräisiä osia, jonkinasteista kustomointia siis.
StroukataPidentää moottorin iskuliikettä (ja kasvattaa samalla iskutilavuutta). Vrt. stroke engl.
Strutsi, strutshoveliHarley Davidson Shovelhead moottorin myöhempi polvi, jonka alakerrassa katkoja on sijoitettu tötterömäiseen koppaan. Vrt. ns. "öölisoveli" ja "tötterösoveli". Vrt. strut ruots.
StuukkiYleisilme, olemus. "Matala stuukki" tarkoittaa yleisilmeeltään matalaa pyörää jossa on pieni maavara.
StändiHuollon apuväline joka mahdollistaa etu- ja/tai takapyörän noston maasta, vrt. paddock stand engl.
SuikkaSuzuki (mp-merkki).
SumppiSunbeam (mp-merkki).
SuomipyöräUutena, tyypillisesti merkin virallisen edustajan toimesta, maahantuotu moottoripyörä.
Suora kansiVaihdelaatikon (Harley Davidson) vaihteensiirtäjän kansi, joka vaihtaa vaihteita siirtyen samalla ympyräakselilla. Vrt. ns. rikrak-kansi.
Suorat putketAlusta loppuun erilliset, lyhyet ja vaimentamattomat pakoputket eli ns. drägpaipit.
Susna, suitsaSuzuki (mp-merkki).
SvappiKäytettyjen moottoripyöränosien kirpputori tai vaihtoehtoisesti osan vaihtaminen eli svappaaminen toiseen. Vrt swap engl.
Swingi, svingiTakahaarukka. Vrt swing arm engl.
SytkäSytytysjärjestelmä, yleensä kuitenkin vain katkojankärjet ja siihen välittömästi liittyvä tekniikka. Uudemmissa pyörissä katkojan kärjet on korvattu elektronisella ns. black box ratkaisulla.
Syylari, syyläriJäähdytin. Vrt. kylare ruotsi.
SyöttääAntaa kaasua, ajaa isoa kovaa.
Säpsit, sapsitIrtolahkeet jotka tulevat esim. farkkujen päälle, yleensä nahkaa. Vrt. chaps engl.
SöhmiSuomalaisten motoristien oma usenet-uutisryhmä sfnet.harrastus.mp eli "s.h.m". Vastaava englanninkielinen ryhmä on ns. rämmi eli rec.motorcycles, "r.m".
Sössötsössö, sössönsöö, essenesS&S-merkkinen tarvikeosien valmistaja.
SössöärräKawasakin ZZR mallit.
T
T-pala, t-kappaleOsat (ylä-t ja ala-t) johon keulan putket tulevat kiinni yläpäästään (kun ko. putkien alapäässä on eturengas).
TaistelutähtiHonda Goldwing lisävarustettuna peräkärryllä, nahkahapsuttimilla, kaikilla mahdollisilla lisävaloilla ja muilla himmeleillä.
Taivalkoskelainen, taivaallinenMade in Taiwan, tyyppillisesti halpatuontivaraosa.
Taka[jotain]Mp:n takaosan jokin komponentti, esim "takanakki" eli takarengas.
TakahäkkiRungon ilmanputsarin sisältävä osa.
TakakorkeaTakaiskunvaimentimen pohjaus ja siitä aiheutuva pyörän perän isku kuljettajan takapuoleen.
TakarautaMatkustajan selkänoja eli ns. sissipaari.
Tampere-tankoT-kirjaimen mallinen ohjaustanko.
TankojuoppoRallista liian aikaisin palaava motoristi.
TapitJalkatapit. "Ajaa tapeilta" tarkoittaa jalkojen pitämistä jalkatapeilla vaikka pyörä on sivuluistossa ja kaikki vaistot käskevät laittaa jalan maahan.
TarrapyöräMoottoripyörä, jossa on sponsoritarroja ilman todellisia sponsoreita.
Tehari, tehoputki, tehopilliPyörän teho- ja vääntökäyrään vaikuttava pakoputkiviritys joka tyypillisesti nostaa desibelejä ja laskee tehoja koko kierrosalueella.
TelariTeleskooppi, etupumput, etuhaarukkaputket.
TellervoDell'Orto (kaasutinmerkki).
TelluSuzuki TL1000 (mp-malli).
TemmiTM (mp-merkki).
TennaripoikaAloitteleva juniorimotoristi jonka ajovarusteet ovat puutteelliset.
Tessu, tetsiYamaha TZR-125 tai Yamaha TS 125.
TeurastaaOhittaa, yleensä auto. "Teurastin pari kotiloa siinä mutkassa..."
TikkariPoliisin pysäytyslätkä.
TiskiankkuriLevyjarru.
TohatsuMikä tahansa Japanilaisvalmisteinen moottoripyörä.
TohtoriSuzuki DR, ns. "isotohtori" on DR750 tai DR800.
Touring NasseTouring-Nissen kaveri.
Touring NisseMatkamotoristi.
TraikkiKolmipyöräinen moottoripyörä jonka taka-akseli ja takaosa on usein jostain autosta peräisin. Ei kuitenkaan ns. invamopo. Tehdasvalmisteisena esim. Harley Davidson Servi-Car. Vrt. trike engl.
TraktoriHarrikka.
Tripla, triplataKolmoishyppyri (motocross), hypätä kolme hyppyriä yhdellä hypyllä.
TrumppaTriumph (mp-merkki).
Tsubu Kypärä.
TuffeVanhempi duo-glide mallin Harley Davidson tai vaihtoehtoisesti electra mallinen uudempi HD.
Tulet, tulilleKäynnistää moottori, "laittaa kone tulille". Viitataan usein talviseisonnan jälkeen vaadittavaan hienovaraiseen käynnistelyyn joka vaatii virittelyä ja harjoittelua.
TulppaSytytystulppa.
TukkilauttaJäykällä rungolla varustettu moottoripyörä.
Tumperi, thumperIso, yksisylinterinen moottori(pyörä), vrt. thumber engl.
Tuna, tuntsa, tunsa, pappatunaWanha, Tunturi-merkkinen mopo, ns. "pappa-tunturi".
TunturikissaYamaha Thundercat.
Tupla, tuplataKaksoishyppyri (motocross), hypätä kaksi hyppyriä yhdellä hypyllä.
Tupperi, tupperwaari, tuppervaaraMuovipyörä, (koko)katteilla varustettu (ja yleensä Japanilainen) mp.
TuppiKaasukahva, "vääntää tuppi nurin" eli kiihdyttää voimakkaasti.
TuuttiHonda CB750.
TyöntääKiihdyttää, "paljoks työnsit apparan stripillä?" eli kysytään mikä oli varttimailin loppuaika ja -nopeus Ahveniston kiihdytysradalla.
TänksläpperiHuonosti lausuttu tank slapper (engl.) joka tarkoittaa ohjaustangon voimakasta ravistamista laidasta laitaan. Tapahtuu tyypillisesti voimakkaan kiihdytyksen lopuksi kun etupyörä on keventynyt (tai noussut ilmaan) ja stongaa ei ole pidetty ihan supisuoraan ajosuuntaan nähden.
TömäriNelitahtinen.
TönäriTyöntömitta tai vaihtoehtoisesti työntötankomoottorin työntötanko (säädettävä tai kiintämittainen).
TörttökolmioValkoinen kolmio eli ns. autokoulukolmio jota pidetään pyörän perässä ajoharjoittelun aikana.
TörräÄänimerkinantolaite eli töötti.
TötterösoveliHarley Davidson Shovelhead moottorin myöhempi polvi, jonka alakerrassa katkoja on sijoitettu tötterömäiseen koppaan. Vrt. ns. "öölisoveli" ja "strutshoveli".
U
UittaminenMärät sytytystulpat käynnistettäessä, "...sit se uitti kun mä panin sitä tulille...". Vaihtoehtoisesti myös liian rikas seos. Vaihtoehtoisesti myös käytetyn moottoripyörän maahantuominen, ei kuitenkaan koske muuttotavarana maahantuotua ajoneuvoa. "Onx toi Suomipyörä vai onko se uitettu tänne?"
Urku, urut aukiAjaa täysilla, hana auki.
Urkuharmooni6-sylinterinen Benelli 750, jossa myös 6 äänenvaimenninta.
V
ValukotkaKs. harakka.
VarttikatePieni ja matala ohjauksen mukana kääntyvä kate.
VarvastaaTilanne jossa vain varpaat ylettävät maahan, "jouduksä varvastamaan?".
VarvikelloKierroslukumittari.
VeiviKiertokanki.
Veivi, viiviMoottoripyörän ei-toivottu pitkittäissuuntainen ja aaltomainen liike kaarteessa. Ks. myös ns. "vople". Vrt. weave engl.
VenaVenttiili.
Venttiilihelvetti, venahelvetti(Japanilainen) moniventtiilikone, termiä käytetään yleensä puhuttaessa huoltotoimista.
VesipyssyKaksitahtinen Suzuki GT 750, Suzuki RG 500 tai vaihtoehtoisesti mikä tahansa tehokas ja vesijäähdytteinen moottoripyörä.
VetskuVeteraaniluokan kilpailija.
VeturiHonda VTR 1000F Firestorm (mp-malli).
ViagraYamaha Virago (mp-malli).
VifferiHonda VFR-750 (mp-malli).
ViinamoottoriMetanolikäyttöinen (speedway)moottori.
VinkkeliV-moottori.
VipatYleensä HD:n kansissa olevat keinuvivut (työntötangolta venttiilin päähän) tai vaihtoehtoisesti kohtuuttoman hyvä känni.
VohvelirautaBokserikoneella varustettu BMW, erityisesti vanhemmat valurautamallit.
Vokki, wokkipannuViittaa Japanilaista alkuperää olevaan ajoneuvoon, asiayhteydestä riippuen esim. auto.
Vople, wobleMoottoripyörän ohjaustangon heijaaminen kaarteessa eli ei-toivottu sivuttaissuuntainen ja aaltomainen liike joka tuntuu perin häijyltä. Woble liittyy moottoripyörän ohjausgeometriaan ja saattaa johtua monesta eri syystä, woble saadaan pois yleensä ohjausiskunvaimentimella. Ks. myös ns. "veivi". Vrt. wobble engl.
VyöruusuTakapenkillä matkustava nainen. Tituleerataan toisinaan myös surinasussuksi.
Vähväri, vahveroHonda VFR-750.
VäinöKawasaki VN-1500, vastaavasti "pikkuväinö" on VN-750.
VäyrynenYamaha TDM 850.
Z
ZetorAlunperin Kawasakin ZZ-R tai Z mallien lempinimi, nyttemmin merkistä riippumatta lähes mikä tahansa malli jonka nimessä esiintyy kirjain "Z".
Ä
Äksä, tuplaäksäHonda CBR 1100 XX
Ämpäri Honda MBX
ÄnkkäriÄänenvaimennin
ÄrrykkäYamahan katupyöriä jo 60-luvulta alkaen R1, R3, R5, RD... Nykyään jo R6(kin).
ÄsäkkäEpämääräinen vastakappale esim. peltiruuville joka taas on tyypillisesti maltaita maksava, pieni, monimuotoinen spesiaaliosa.
Ö
Öljyruisku Englantilaisvalmisteisen moottoripyörän pilkkanimi.
Öljyvispilä Yamaha TX 750.
Öölinssi Öhlins-iskunvaimentaja (valmistaja).
ÖölisoveliHarley Davidson Shovelhead -moottorin ensimmäinen polvi jonka alakerta on samannäköinen kuin pannussa. Vrt. ns. "öölisoveli" ja "strutshoveli". Vrt. early shovel engl.

Jos haluat lisätä oman ehdotuksesi listaan niin kirjaa se allaolevaan kommenttikenttään.


Varhainen versio tästä sanakirjasta on julkaistu Kopteri-lehden numerossa 3/1999.