maanantai 16. joulukuuta 2002

KHO päätti - Autovero uusiksi
  
Ehdotus uudeksi alkoholiverolaiksi
Tässä tuli mieleen, kun valtiolla on ongelma: Kossu maksaa lahden takana 50% vähemmän kuin Suomessa. Miten varjella lintukotoamme turmelukselta, kun Eestipoeg liittyvät Euroopan yhtenäiseen rintamaamme, ja tavara alkaa liikkua rajan yli rajoituksetta.

Keksin, että valtio voisi ottaa eräästä toisesta laista mallia: Autoverolaista. Nythän EU:n alueella ei saa periä tullia, mutta kuten olemme huomanneet: Jos hintatasoa pidetään keinotekoisesti ylhäällä veron avulla, tämän veron saa periä myös tuontitavarasta.

Noniin. Kaikelle Viron viinalle pitää asettaa 100% alkoholivero rajalla. Tai sitten vero sidotaan alkoholipitoisuuteen. Mutta kaikkea pitää kohdella samanarvoisesti. Tästä elintarvikeministeriö voi halutessaan tehdä salaiseksi jäävät laskelmat.

Vero voidaan määrätä myös samansuuruiseksi, kuin vastaavalla viinapullolla Suomessa. Mietojen juomien, joita myydään myös vähittäiskaupassa, vero lasketaan K-kauppojen ja Alkon painotetun keskihinnan mukaan. Jotta myyjän katteen osuus saadaan minimoitua laskelmaan otetaan mukaan Lidl:in hinta.

Jos Suomen markkinoilta ei löydy vastaavaa viinapulloa, lasketaan vero lähinnä vastaavan viinapullon mukaan. Tähän vaikuttaa viinan tyyppi (brandy, viski ym.) alkoholi- ja sokeripitoisuus. Tarvittaessa tullilaboratorio suorittaa tarvittavat tutkimukset lisähintaan. Tutkimuksia ei tarvita, mikäli viinapullon mukana tulee vaatimuksenmukaisuustodistus, jonka lisäksi Suomen kohdalla tulee vielä varmistaa ettei atsovärejä ole käytetty.

Huolimatta vaadituista asiakirjoista, kaikki pullot pitää käydä näyttämässä katsastuskonttorilla, missä tarkistetaan että pullot tai tölkit ovat asianmukaisessa kunnossa ja että niitä ei ole avattu. Jos kuitenkin viinapullo tuodaan maahan käytettynä, katsastusmiehen tulee varmistaa, että sisältö vastaa tuoteselostetta.

Jos henkilö on asunut ulkomailla vähintään vuoden ajan, saa maahan tuoda tiettyyn eurorajaan saakka verotonta viinaa. Edellytyksenä on, että tämä viina on ostettu omaan käyttöön ja sitä on käytetty vähintään 6kk ajan. Pullojen tulee siis olla korkattuja ja niiden sisällöstä pitää puuttua vähintään 30%. Lisäksi tarvitaan puolueettomien täysi-ikäisten todistajien valaehtoiset lausunnot, että maahanmuuttaja on itse kuluttanut tämän alkoholin juomalla, eikä suinkaan veroa kiertääkseen kaatanut viinaa viemäriin. Ostokuitit täytyvät olla toki puolen vuoden takaa.

Muuttoviinaa ei saa luovuttaa kotimaassa toiselle, vaan se pitää juoda itse. Paitsi jos sitä säilyttää hyllyssä vähintään kolme vuotta ostopäivästä (josta vähintään vuosi Suomessa) jonka jälkeen pullosta saa hörpätä muutkin kuin perheenjäsenet. Jos pullon omistaja on kuitenkin estynyt itse juomaan pullosta, mutta känniin pitää päästä, voi joku ulkopuolinenkin koskea pulloon, mutta vain sillä edellytyksellä, että alkoholi kuitenkin päätyy pullon omistajan vereen.

Alkosta ostettuun viinaan ei saa laittaa kuin 50% blandista, muuten alkoholivero menee uudelleen maksuun. Tuontiviinaan ei saa laittaa kuin 33% blandista, sillä eihän sitä tiedä mitä sinne on jo ulkomailla sekoitettu.

Omavalmisteet tulee hyväksyttää VTT:n laboratoriossa, ja tasaisen laadun takaamiseksi ja erilaisia testejä varten tutkittavaksi pitää omalla kustannuksella toimittaa vähintään kuusi identtistä pulloa. Kotimaassa tehdyn omavalmisteen pitää olla pullotettu kierrätyspulloon, tai mikäli pullo ei ole kierrätettävä, sille täytyy itse järjestää kierrätys tai siitä pitää etukäteen jo maksaa jätemaksu. Korkin tulee täyttää direktiivit, samoin pullotusta valvoo elintarvikelaboratorio.

Kunnallinen terveydenhuolto ei huolehdi kuin niistä alkoholimyrkytyksistä, jotka johtuvat virallisen maahantuojan tuomista viinoista. Omatuontiviinoista johtuvat myrkytykset ja niiden jälkiseuraukset eivät kuulu sosiaaliturvan piiriin vaan ne täytyy hoitaa yksityisellä puolella.
 
pakinan teksti Tero Ahlqvist
Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään antanut päätöksensä käytettynä tuodun ajoneuvon autoverotuksesta. Kyseessä on jo pari vuotta muhinut ns. "Siilinin tapaus" käytetyn Mersun tuomisesta jota on puitu yhteisöjen tuomioistuinta myöten.
KHO asettuu yhteisöjen tuomioistuimen kannalle ja pitää tullin antamaa autoveropäätöstä virhellisenä.

Huomattavaa on, että KHO:n mukaan myös tullin nyt syksyllä käyttöönottama uusi autoverolinja on niinikään virheellinen. Verotus on yhä syrjivää ja päätös velvoittaa tullin muuttamaan verotuskäytäntöä.

KHO:n mukaan veroa olisi pitänyt kantaa kuluttajan maksaman hinnan mukaan. Tämähän oli aikoinaan käytäntö kunnes erilaisten kuittisotkujen ja kauppiaiden lobbaamisen tuloksena päädyttiin nyt tuomittuun arvioverotukseen.
 
Samat pykälät prätkille

KHO:n nyt antama päätös koskee yhtälailla niin moottoripyöriä kuin autojakin, myös moottoripyöristä maksetaan autoveroa. Käytettyjen moottoripyörien verotus on maahantuonnin yhteydessä jo nyt ollut edullista sillä käytettyjä vaihdokkeja on ollut vähän tarjolla ja huolella vaalitut pyörät ovat pitäneet arvonsa hyvin. Tämän päätöksen turvin käytetyn maahantuonti tulee entistäkin edullisemmaksi, mikäli nyt siis virattomaksi todetun autoverolain seuraaja uusi autoverolaki ei tule tätä asiaa "paikkaamaan". Uuden autoverolain valimistelu- tai voimaantuloaikataulusta ei ole tietoa.

Moottoripyörien rinnastaminen autoihin ei sinällään enään kestä tarkastelua, moottoripyörien korkean verottamisen alkuperäiset perusteet eivät enään ole voimassa. Onhan jo Sosiaali- ja terveysministeriöstäkin todettu, että auton ja moottoripyörän rinnastaminen ei ole mahdollista (vertaa taannoinen bonusasetus). Mikäli uudessa autoverolaissa halutaan jatkaa moottoripyörien korkeaa verottamista sille tulee löytää hyvät perustelut.
 
Valtiolle muhkea lasku

KHO:n tuomion mukaan valtion on maksettava Siilinille korkoineen sekä liiaksi perityt verot että koituneet oikeudenkäyntikulut. Ja tämä on vain pieni osa valtiolle koituvista kuluista, eri oikeusasteissa on tiettävästi odottamassa satoja ellei tuhansia verovalituksia.


Nyt saatu päätös nostaa esiin myös kysymyksen siitä, pitäisikö yhteiskunnassamme keskustella laajemmin parlamentaarisen järjestelmän ilmiselvästä hampaattomuudesta virkamiehistön edessä? Miten on mahdollista, että vuodesta toiseen Suomen valtio tietoisesti rikkoo sitoumuksiaan ja kieriskelee lopulta omassa erinomaisuudessaan niin syvällä, että ei enään osaa itse sanoa mikä on oikein ja mikä väärin? Miksi tämä tuomio ylipäätäänsä piti hankkia?
 
Muuttoautojen verotuskuviot vielä auki

KHO on pyytänyt jo lokakuussa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua muuttoautojen verokohtelusta. Asiassa on keskeisenä kysymyksenä, onko autoveroa voitu määrätä lainkaan suoritettavaksi kun otetaan huomioon direktiivi 83/183/ETY. Kyseinen direktiivi nimittäin edellyttää täydellistä verovapautta, jos autovero on direktiivissä tarkoitettu kulutukseen kohdistuva vero. Jos kannettu autovero tulkitaan direktiivissä tarkoitetuksi erityiseksi veroksi se on voitu määrätä suoritettavaksi. KHO on siten pyytänyt direktiivin 83/183/ETY tulkintaa muuttoajoneuvojen veronkannon osalta.

- "Voisin kuvitella, että jos käytettyjen tuontiautojen verotus sai aikaan valtionvarainministeriössä ajoittaista päänsärkyä tulee tästä muuttoautohommasta migreeni." kertoo Petteri Snell joka on lakiasiaintoimistonsa puolesta laatinut alkuperäiset valitukset tämän asian tiimoilta. Snellin mukaan kyseessä on nimenomaan kulutusta koskeva verotus joka määritellään direktiivin 1. artiklassa koska EU:n aikaisemman tulkinnan mukaan Suomen perimässä autoverossa kyse ei ole erityisverosta.
 
Lisätietoa ja linkkejä

Muutoksia moottoripyörien vakuuttamiseen - Ei kommentteja

Soittokierros vakuutusyhtiöihin tulevista muutoksista moottoripyörien vakuuttamisen osalta antoi liikuttavan yksimieliset vastaukset. Yksikään yhtiöistä ei halua kertoa mahdollisista aikatauluista, yhteistyöstä muiden yhtiöiden kanssa puhumattakaan mahdollisten uusien vakuutusten yksityiskohdista. Edes sitä ei kerrottu, onko jokin muutos tulossa, tiedossa olevaa bonusten siirtorajoituksia lukuun ottamatta. Tiedottamisen tarve taas oli tapetilla. Kun kysyttiin, miten motoristeja aiotaan lähestyä ettei bonusvahinkoja synny, vastaukseksi saatiin pelkkää ei-oota.

Moottoripyörien vakuuttamisessa on tulossa merkittävä muutos 1.5.2003 mennessä, kun bonusten siirtely moottoripyörän ja auton välillä loppuu (Vakuutusten lakisääteisen bonusjärjestelmän purku alkaa (2.9.2002)). Tämä on monelle motoristille merkittävä taloudellinen muutos, koska nyt joko talviautosta tai moottoripyörästä bonukset putoavat pois, aikaisemminhan ne pystyi jakamaan erilaisen ajokauden takia. Toisaalta, vapaassa markkinataloudessa tämä antaa myös uuden mahdollisuuden kilpailuttaa vakuutusyhtiöitä.

Liikennevakuutuskeskuksen mukaan vakuutusyhtiöt voivat itse päättää omasta bonusjärjestelmästään. Muutokset ovat uuden lain voimaantulon myötä mahdollisia ainoastaan vakuutusehtoja muuttamalla. Uudet ehdot on lähetettävä tiedoksi Vakuutusvalvontavirastolle vähintään kuukautta ennen niiden käyttöönottoa. Tähän mennessä (20.9.2002) yksikään vakuutusyhtiö ei ole ilmoittanut vakuutusehtojen muutoksesta.

Huhu kulkee, että monelle motoristille on kerrottu bonusten siirtorajoituksista ja muuttuneista omavastuuehdoista esimerkiksi rataharjoittelun yhteydessä. Motoristeissa herättää hämmennystä se, että paikalliskonttoreista saatu käytännön palaute on niin voimakkaassa ristiriidassa yhtiöiden pääkonttoreista saadun palautteen kanssa. Liikennevakuutuskeskuksen tulkinnan mukaan uusia vakuutusehtoja ei voi edes asetuksella saattaa voimaan kesken vakuutuskauden, vaan ne tulevat voimaan aina uuden vakuutuskauden alusta. Tämän pitäisi lakien ja asetusten puitteissa tarkoittaa sitä, että jos vakuutuskautesi on katkolla ennen 1.5.2003, saat siirtymäaikaa bonusten siirtorajoituksille aina vuoden 2004 puolelle asti.

Lue vielä mätäkuun juttu Moottoripyörien vakuutukset teho/paino-suhteen mukaan (1.10.2002) sekä oikeata lisätietoa: Vakuutusten lakisääteisen bonusjärjestelmän purku alkaa (2.9.2002).

maanantai 2. joulukuuta 2002

Moottoripyörällä Eurooppaan

BajaHill:n toimittajaporukka kävi kesällä ajelemassa pitkinpoikin Eurooppaa. Reissun aikana kypsyi artikkeli mp:n matkailun erityispiirteistä ja asioista joita vain kotimaassa päristellyt motoristi ei ehkä tule ajatelleeksi.

Pakkaaminen
  Varaa paksummat hanskat mukaan, myös heinäkuussa. Kuva 2002 (c) Manu Hakola
Varaa paksummat hanskat mukaan, myös heinäkuussa. Kuva 2002 (c) Manu Hakola

Moottoripyörällä matkailu eroaa automatkailusta kahdessa asiassa. Kaksipyöräisellä kuljettaessa ollaan säiden armoilla ja matkatavaroiden kuljetuskapasiteetti on rajallinen autoon verrattuna. Näiden syiden vuoksi mukaan otettavat varusteet joutuu miettimään huolellisesti. 

Se, miten pyörä pakataan vaikuttaa ajettavuuteen. Isoissa matkapyörissä vaikutus on vähäisin, herkkäliikkeisissä ja kevyissä pyörissä suurin. Pakkaustavan lisäksi tavaroiden kiinnitys kannattaa varmistaa huolella. Pitkin saksalaista ylikansoitettua moottoritietä lentelevät matkatavarat eivät paranna lomatunnelmia. 

Vaihtoehtoja pakkaamiseen on useita: tankkilaukku, selkäreppu, tavararulla, takalaukku ja sivulaukut. Kaksi viimeksimainittua voivat olla mallikohtaisia tai tarvikkeena ostettavia, kovia tai pehmeitä. Takalaukku voi olla penkin takana tai takasatulan päällä. Tavoitteena kannattaa pitää tavaroiden mahdollisimman vähäistä vaikutusta ajo-ominaisuuksiin.
Tankkilaukku on suosittu vaihtoehto. Mahdollisena haittapuolena siinä ovat pienentyneet ajajan tilat. Ongelma korostuu kovavauhtisessa moottoritieajossa. Reppua kantaessa taas selkä on kovilla ja tuulen riepoteltavana. 

  Kuva 2002 (c) Manu Hakola
Kuva 2002 (c) Manu Hakola
Kovien laukkujen puolesta puhuvat helppokäyttöisyys, lukittavuus ja kapasiteetti. Toisaalta taas vaikutus ajo-ominaisuuksiin saattaa olla ikävä etupyörän kevenemisen ja tuuliherkkyyden muodossa. Jos on yksin liikkeellä, varteenotettava vaihtoehto on sijoittaa takalaukku matkustajan satulan kohdalle. Tällöin takapainoisuus ja pyörteily vähenevät oleellisesti. Tätä kautta suuntavakavavuus paranee.

Tavararulla, reppu tai kassi takamatkustajan penkkiin kiinnitettynä ajaa ajettavuusmielessä saman asian. Tavaroiden penkominen niistä parkkipaikalla vaatii tavallisesti koko sisällön purkamista keskelle pihaa. Murphyn lain mukaisesti kaipaamasi tarvike on aina pohjimmaisena. 

Koepakkaaminen ja koeajolenkki ennen varsinaista matkapäivää on paikallaan, jos olet aikeissa pakata tavarasi aiemmasta poikkevalla tavalla. Mahdolliset ongelmat on mukavampi ratkaista tutussa ympäristössä kuin keskellä suurta tuntemattomuutta. 

Go to the top of this page Pyörän huolto ja säätö

Luonnollisestikin pyörän kunto tulee käydä läpi huolellisesti ennen matkaa. Ajaminen kovatempoisessa liikenteessä hellekelissä tai alppitiellä vaatii tekniseltä kunnolta enemmän kuin tavanomainen suomalainen liikenne. (Katso myös artikkeli alustan säätämisestä Säädä alusta kevätkuntoon 20.4.2002)
Erityisesti herkkäliikkeisten urheilupyörien omistajien kannattaa miettiä mikä vaikutus pakkaamisella on ajo-ominaisuuksiin. Esimerkiksi takapainoisella pyörällä kovaa kurviin ajo saattaa aiheuttaa etupään rauhattomuutta. Muutenkin kovaa ajettaessa tulisi alusta säätää siten, että pyörä on jonkin verran etupainoinen. Kovassa vauhdissa jo katteen takaa nousukin aiheuttaa painon siirtymisen taaksepäin ja kukapa viitsisi koko aikaa maata katteen takana. Muutoin säätämiseen pätevät samat säännöt kuin normaalistikin. Kun paino pyörän päällä lisääntyy, on alustaa säädettävä samassa suhteessa jäykemmälle. 

  Dolomiittien tiet ovat ehdottomasti kokemisen arvoiset mutta eivät sovi kiireiselle. Kuva 2002 (c) Manu Hakola
Dolomiittien tiet ovat ehdottomasti kokemisen arvoiset mutta eivät sovi kiireiselle. Kuva 2002 (c) Manu Hakola
Alppitiet

Moni haluaa kurvailla mutkaisia maalais- ja vuoristoteitä. Niitä löytyykin niin paljon että varmasti riittää. Jos on tarkoitus edetä kohtuullista vauhtia ja olla tiettyyn aikaan määränpäässä mieti, onko syytä juuri silloin lähteä pikkuteille. Niitä pitkin ei matka juuri etene. Kymmenen tunnin ajamisen jälkeen huomaat ajaneensi 400-500 kilometriä ja linnuntietä mitaten ehkä vain 150-300 km. 

Aikataulun lisäksi sää on otettava huomioon. Vuoristoseuduilla ajaessa voi alhaalla laaksossa olla hellekeli. Ylhäällä sensijaan lämpö saattaakin olla viidestä kymmeneen astetta. Jos vielä sattuu niin, että sadekuuro hernerokkasumuineen yllättää, on tunnelma vähemmän helteinen. 
 
Moottoritie on kuuma
  Koko moottoritie on suljettu ja härdelli on valmis. Kuva 2002 (c) Manu Hakola
Koko moottoritie on suljettu ja härdelli on valmis. Kuva 2002 (c) Manu Hakola

Suomea tiheämmin asutuissa teollisuusmaissa usein maanteitse nopein etenemistapa on moottoritie. Moni on ehkäpä kuullut huimia tarinoita Saksan vapaista nopeusrajoituksistakin. Totuus on kuitenkin helposti erilainen. Suurista liikennemääristä johtuen moottoritiet erityisesti Saksassa ovat ruuhkaisia. Tästä johtuen matka ei useinkaan taitu toivotulla nopeudella. Jos yksi rekka lähtee ohittamaan toista on tuloksena kilometrien ajan 85-90 kilometriä tunnissa etenevä ajo joka kerää pitkän jonon taakseen. Rekkojahan noilla teillä riittää. Suurten kaupunkien liepeillä ruuhka-aikoina on suoranainen ihme, jos ajo sujuu ilman ruuhkissa matelua. 

Jos ja kun koittaa sellainen hetki, että olosuhteet ja nopeusrajoitus sallivat kokeilla pyörän kulkuvaroja, on syytä pitää järki mukana. Erityisen varovainen kannattaa olla kaistaa eteesi vaihtavien ajoneuvojen kanssa. Jos omaa kaistaasi hitaammalla kaistalla ajaa kaksi ajoneuvoa peräkkäin on melko varmaa, että ennemmin tai myöhemmin takimmainen lähtee ohittamaan eikä välttämättä huomaa sinua. Mikäli varovaisuudestasi huolimatta näin pääsisi käymään todennäköisesti oikea teko on väistää pientareen kautta. Jarruttamiseen ei ehkä ole aikaa. Ensisijaisesti on toki pyrittävä ehkäisemään tällaisen tilanteen synty ennakoimalla. 

Bensa-asemia on Keski-Euroopassa tavallisesti muutaman kymmenen kilometrin välein. Niistä kerrotaan tienvarsikylteillä etukäteen. Usein samassa yhteydessä kerrotaan myös miten pitkä matka on taitettavana jos päätätkin jatkaa seuraavalle asemalle saakka. Sikäläinen tankkauskäytäntö poikkeaa suomalaisesta sikäli, että tankkauksen jälkeen ajoneuvo jätetään mittarille ja mennään maksamaan. Kun olet maksanut, vapauttaa kassa bensamittarin seuraavaa käyttäjää varten. Samasta mittarista ei siis kukaan saa tankattua ennenkuin edellinen asiakas on ostoksensa maksanut. 

  Käteinen tai luottokortti olkaa hyvä! Ja kaikissa tulleissa ei kortti aina välttämättä edes kelpaa joten myös läpiajomatkalle kannattaa varata paikallista valuuttaa. Kuva 2002 (c) Manu Hakola
Käteinen tai luottokortti olkaa hyvä! Ja kaikissa tulleissa ei kortti aina välttämättä edes kelpaa joten myös läpiajomatkalle kannattaa varata paikallista valuuttaa. Kuva 2002 (c) Manu Hakola
Tietullit
 
Ajo moottoriteillä on yleensä ottaen ruuhkattomampaa muualla kuin Saksassa. Varaudu matkabudjetissasi kuitenkin siihen, että monissa maissa ajo moottoriteillä maksaa. Ajo maksetaan joko ostamalla vignette tai maksamalla maksu maksupisteessä. Vignette tarkoittaa tiemaksua joka maksetaan kerran rajalla. 

Maksutarra liimataan näkyvälle paikalle. Sen jälkeen kyseisessä maassa saa ajaa vapaasti. Joissakin maissa on mahdollista ostaa lyhyempiä aikoja. Joissakin taas on ostettava kerralla koko vuoden tarra. Vignette maksaa 10-30 euroa. Mikäli maksu maksetaan vasta tiellä ajettaessa, on siihen pari käytäntöä. 

Ennen tielle pääsyä ajetaan läpi maksupisteestä eli niinsanotusta tullista. Tässä kohdassa joko otetaan tosite automaatista mukaan ja jatketaan matkaa tai maksetaan matka etukäteen. Maksun joutuu maksamaan viimeistään siinä vaiheessa kun moottoritieltä poistuu. Tyypillisesti sekä luottokortti että käteinen käyvät. Mikäli erillinen maksupiste moottoripyörälle löytyy, kannattaa käyttää sitä koska tällöin maksu on alhaisempi. Esimerkiksi Italiassa moottoritiet ovat hienossa kunnossa ja matka taittuu. Kuitenkin tiemaksuihin menee rahaa miltei saman verran kuin bensiiniinkin.
  Sääntöjen rikkominen ja moottoritiemaksujen kanssa pelaaminen saattaa tulla yllättävän kalliiksi. Kuva 2002 (c) Manu Hakola
Sääntöjen rikkominen ja moottoritiemaksujen kanssa pelaaminen saattaa tulla yllättävän kalliiksi. Kuva 2002 (c) Manu Hakola

Allekirjoittaneen Italiassa ajo meinasi tulla kalliiksi. Ajoin maksutositeautomaatilla liian lähelle edelläni ajavaa pyörää. Tällöin automaatti ei tajunnut ajoneuvon vaihtuneen. Puomi ei mennyt alas eikä uutta lipuketta näinollen tullut. Moottoritien varressa tapahtuneen tilannekatsauksen jälkeen päätettiin matkaa jatkaa. 

Tieltä poistuttaessa maksupisteellä kukaan ei puhunut englantia tai saksaa. Oli kovin tuskallista yrittää selittää, että ilman lipuketta ajo ei ollut tahallista. Lopulta asia kuitenkin tuli ymmärretyksi, eikä lisäseuraamuksia tällä kerralla tullut. Pahimmassa tapauksessa rangaistuksena voidaan määrätä maksettavaksi tiemaksu pisimmän mahdollisen matkan mukaan jonka kyseistä tietä on voinut ajaa. 


Artikkelin kirjoittanut manu.hakola@nokia.com. BajaHill ei ota mitään vastuuta neuvojen järkevyydestä, oikeellisuudesta tai laillisuudesta. Kukin ajakoon turvallisesti ja maalaisjärjellä, myös moottoripyörällä ajoa voi harkita. Kaikki (oikeudet) kuitenkin pidätetään. BajaHill haluaa toivottaa ikimuistoisia mp-matkailikokemuksia kaikille lukijoille! 

Uusi artikkeli - Moottoripyörällä Eurooppaan

BajaHill:n toimittajaporukka kävi kesällä ajelemassa pitkinpoikin Eurooppaa. Reissun aikana kypsyi artikkeli mp:n matkailun erityispiirteistä ja asioista joita vain kotimaassa päristellyt motoristi ei ehkä tule ajatelleeksi. Tarinaa kertyi pyörän pakkaamisesta ja mukaan varattavista varusteista, päivämatkoista, alppi- ja moottoriteistä sekä tietulleista. Lue koko artikkeli: Moottoripyörällä Eurooppaan.