maanantai 29. syyskuuta 2003

Euro-bike -projekti etenee

(MMAF)

SMOTO teki loppuvuodesta 2000 kantelun EU-säännösten kanssa ristiriidassa olevista maahantuonnin kuvioista. Kantelu poiki taannoin uutisoidun vaatimustenmukaisuustodistusten hinta- ja toimitusaikakaton ja nyt asia on katsastusvaatimusten osalta nytkähtänyt taas hiukan eteenpäin. Komissio on pyytänyt SMOTOlta vastinetta Suomen virkamiehistön laatimassa vastineessa esitettyihin väittämiin.

Näistä väittämistä värikkäin on kotimaisten virkapäiden tulkinta, jonka mukaan maahantuonnin yhteydessä tehtävä katsastus vastaa paitsi paperisodan osalta niin myös tarkastuksen sisällön kannalta kotimaassa rekisteristä poistetun ja sittemmin uudelleen rekisteröitävän ajoneuvon katsastusta.

Jokainen joka on omakohtaisesti rekisteröinyt käytettynä maahantuodun ajoneuvon tietää tämän väitteen täydeksi palturiksi vaikka paperilla, vakavin naamoin ja viran antamin valtuuksin esitettynä homma saattaakin kuulostaa samalta. SMOTO on myös käytännössä todentanut, että ajoneuvon uudelleenrekisteröinnillä ei toimenpiteenä ole kovinkaan paljon yhteistä käytettynä maahantuodun ajoneuvon rekisteröinnin kanssa.

Toinen virkapäiden esittämä omituinen väite on, että toisesta yhteisön jäsenvaltiosta maahantuotavat ajoneuvot pitää ennen rekisteröintiä katsastaa liikenneturvallisuuden nimissä. Yhteisön sääntöjen mukaan tämä onkin sallittua silloin, jos laite aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisten elämälle tai ympäristölle.
Voitaneen siis päätellä Suomen viranomaisten väittävän kirkasotsaisesti, että esimerkiksi Ruotsissa rekisteröity ja liikenteeseen hyväksytty moottoripyörä aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisten elämälle ja ympäristölle. Kotimaisten virkamiestemme näkemys sisärajan takana toimivien virkaveljiensä ja -sisariensa ammattitaidosta ei tunnu kovin korkealta.

Lisätietoa: http://www.mmaf.fi/ tai http://www.smoto.fi/

Verotusarvojen määrittelystä tulossa uusi soppa

SMOTO ja MMAF ovat yhdessä ottaneet kantaa tapaan, jolla tulli tulkitsee uutta autoverolakia. Yhdistysten mukaan tulli määrittelee käytettynä maahantuotavien moottoripyörien verotusarvon syrjivästi. Tullin laintulkinta olisi siten lainvastainen.

Tullin verolaskelmissa ei oteta huomioon vuosina 1958-1973 vallinnutta alhaista verokantaa tai viime vuosina maahantuotujen käytettyjen moottoripyörien ja nyttemmin poistuneen ikävähennysjärjestemmän mukaista alempaa verokantaa.

Kumpikin näkökanta on merkittävä sillä vuosina 1958-1973 moottoripyöristä maksettava erillisvero oli nyt käytössä olevaa kaavaa useita prosentteja, jopa ehkä 10% kevyempi. Veroa kannetaan vuotta 1973 vanhempien osalta siis reilusti liikaa ja tullin omaksuma laintulkinta on tältä osin selvästi syrjivää.

Viime vuosina on käytettynä maahantuotujen moottoripyöriä muutamana vuonna rekisteröity jopa reilusti enemmän kuin uutena ensirekisteröityjä moottoripyöriä. Tämä johtui siitä, että edellisen autoverolain mukainen ikävähennysjärjestelmä antoi tietyissä tapauksissa alhaisen veron määrän.

Lamavuosien takia ei 90-luvun puolivälin vahdokkeja ole juuri ollut tarjolla kotimaassa, yhdessä edullisen veron kanssa "uittaminen" onkin ollut viime vuosina erittäin suosittua. Nyt uuden autoverolain tulkinnassa näitä käytettynä maahantuotuja, alemman verokannan ajoneuvoja ei ole laskettu mukaan vaan verolaskenta pohjaa vain uutena verotettujen moottoripyörien veron määrään.

Sekä yhteisöjen tuomioistuimen että korkeimman oikeuden päätöksen ja jopa itse autoverolain pykälien mukaan suoritettava verotus ei saa olla syrjivää vaan veroa voidaan kantaa enintään sen verran, mitä vastaavassa, maahan jo ennenstään rekisteröidyssä ajoneuvossa on veroa jäljellä. Tällä logiikalla tullin laintulkinta myös vuotta 1974 tai uudempien verotuksen osalta on syrjivää.

Palaveri tullin kanssa - Asiat taas korkeimpaan oikeuteen

SMOTO on piti syyskuun alussa tullin autoverotusosaston kanssa palaverin yllä esitetyistä moottoripyörien verokohtelun epäkohdista. Tullin edustajat totesivat esitetyt näkökannat osittain oikeiksi. Koska kysymyksessä on kuitenkin uuden lain tulkinta sovimme hyvässä yhteisymmärryksessä, että asia ratkaistaan Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa. Viranomaisena Tullilla on mahdollisuus pyytää tässä asiassa nopeutettua käsittelyä.

SMOTO etsikin syyskuun alussa vapaaehtoista, jonka moottoripyörästä on varmuudella peritty autoveroa liikaa. Asianomistajan on aina itse tehtävä verovalitus ja koska SMOTO ei ole moottoripyörien maahantuoja vaan motoristien edunvalvontaorganisaatio apua tarvittiin jälleen kentältä. Tällainen tapaus löytyi (jälleen suurkiitokset!) ja verovalitusprosessi on tätä kirjoitettaessa saatettu alulle.

Lisätietoa: http://www.mmaf.fi/ tai http://www.smoto.fi/

tiistai 23. syyskuuta 2003

Metsästyskausi alkaa - hirvet liikekannalla


Ensi lauantaina 27.9. alkaa koko maassa hirvenmetsästyskausi. Tämä lisää hirvien liikkumista myös päiväsaikaan ja hirvivaara-alueiden ulkopuolella. Yleensä hirvionnettomuudet sattuvat auringonlaskua seuraavien kolmen tunnin aikana. Tunnin kuluttua auringonlaskusta riski törmätä hirveen on kaikkein suurimmillaan.

Hirvivaroitusmerkit kertovat hirvien yleisimmät tienylityskohdat ja ne päivitetään joka vuosi kolaritilastojen perusteella. Mutta etenkin metsästyskauden aikana hirviä voi tulla tielle muuallakin.

Hirvi lähtee tienylitykseen sitä todennäköisemmin mitä vähemmän ylityspaikalla on liikennettä. Ennen tienylitystä hirvi saattaa seisahtaa aivan tienreunan tuntumaan tarkkailemaan liikennettä. Yhden hirven näkeminen on selvä varoitus siitä, että muita hirviä voi olla lähistöllä. Takana tulevat hirvet seuraavat johtajahirveä ja s

Hirvikolareita sattuu eniten syys- ja lokakuussa, jolloin hirvikanta on suurimmillaan ja hirvien liikkuminen on vilkasta hirvenmetsästyksen ja syysmuuton ja kiiman takia. Vuonna 2002 kirjattiin 2824 hirvionnettomuutta, joista yli neljäsosa sattui näiden kahden kuukauden aikana. Pelkästään viime vuoden syyskuussa tapahtui keskimäärin 16 hirvikolaria päivässä.
BajaHill:n wanhat hirviartikkelit:

A number of ways to drop a bike

This page is about different experieces on dropping and braking your precious property. Or having someone else do it for you. Anyway, all the below should be handled with humor, if you can not force yourself to smile please crawl back to the hole where you came from.

1. Putting your foot into a hole when stopping.
2. Putting your foot down on something slippery when stopping (gravel, dog shit etc).
3. Locking the front wheel during overenthusiastic braking.
4. Missing the driveway and sliding on the grass.
5. Not putting the kickstand down when getting off.
6. Make a turn from stop in gravel or sand at high throttle.
7. Not putting a board under the kickstand on asphalt on a hot day.
8. Letting overenthusiastic people sit on your bike who have never been on a bike.
9. Missing the driveway and sliding on the grass.
10. Riding on wet grass with street tires (Almost as bad as ice!!)
11. Riding on wet asphalt with dirt tires (Almost as bad as ice!!)
12. *Thinking* the kick stand was down when it wasn't
13. Kick stand slowly burying itself in hot asphalt
14. Kick stand slowly burying itself in soft ground
15. Backing up perpindicular to a steeply sloped driveway and attempting to put your foot down on the downhill side while on a large bike with a high seat. (By the time your foot reaches the ground the bike is so far off center balance you won't be able to hold it up.)
16. Backing your bike down a plank, by yourself, from the bed of a pickup truck. Works great as long as you remember that once you start moving stopping for any correction is out of the question. Get two people to stand on each side of you and the bike.
17. Losing your balance when coming to a stop because of fatigue from a long trip. The wind and the buzz of the bike induces an unexpected case of vertigo. Stop often and rest.
18. Riding beyond your limits while trying to keep up with someone who is probably riding beyond their own. Always a temptation. The best riders/racers understand and use discipline when riding.
19. Not paying attention. Always strive to anticipate what could possibly go wrong and be planning what your going to do when it happens, eventually it will - and you'll be ready, instead of surprised when your much more likely to do something stupid and reactionary.
20. Assuming that all wet roads are created equal. They are much more slippery when it first starts to rain - until the oil and dirt are washed away.
21. Assuming that the condition of a blind corner is the same as it was the last time you rode it. Instead you find sticks, road kill, oil, rain wash, stones, pot holes, garbage etc. etc.
22. Not understanding how to get set-up for a corner when pushing the limits. In most cases the bike could have made the corner but the rider decided it couldn't and while in a panic attempted to correct the situation with the brake. WRONG! MSF course will discuss this at length.
23. Riding without all of the protective equipment because I forgot to bring it and after all it was just this one time. Turned out to be the wrong time! I forgot my MX boots and fell on a steeply banked corner and the foot peg attempted to drill into the back of my right calf. On crutches for 3 weeks with a deep bruise.
24. Placing your foot on a treebranch which rolled like a rollerskate.
25. Forgetting the bike's in gear when you jump on the kickstarter.
26. Revving the enging, releasing clutch, and putting feet on pegs when the light turns green, but the bike's in neutral.
27. Not putting your foot down when stopping on red light.
28. Parking the bike without realizing how much of a downgrade you're on.
29. Doing a U-Turn on a steep hill and leaning inside too much (originially going uphill).
30. Putting the kickstand down only partway when getting off the bike (I guess this could be under #5)
31. Taking off with the disc lock still on, racking oneself so badly that the rider could no longer hold up the bike. Ouch.
32. Running into a bus after a 120mph+ high speed chase where there is helicopter pursuit and you are being taped by 5 local news stations.
33. Parking your bike so that it stands upright w/the kick stand down and then having a slow leak in the rear tire which causes the kick stand to push the bike over (long story).
34. Revving bike in impressive squidly fashion at red light, thinking it's in neutral; dropping clutch and standing in place while bike wheelies and backflips into intersection. (saw it happen)
35. Trying to kickstart your first bike over and over 'cause you didn't realize that it was really out of fuel, and getting the goofy metal ring on the side of your boot caught in the kickstarter, causing you (and the bike) to go over on the right side.
36. Losing balance when putting it on the centerstand.
37. Wife gets foot caught in saddlebag while getting on before you.
38. Rebuild carbs and treat bike like it still needs full gas away from a stop.
39. Add bald tires, and a smattering of rain to 12.
40. Look at the sand at the edge of the exit ramp rather than through the turn.
41. Neither you nor your dad watching while he's backing his car up to the woodpile to unload wood.
42. Not putting the pin that holds the center stand all the way in and then trying to put the bike on the center stand.
43. Trying to hold the bike upright before deploying the center stand only to find your knees are too weak from riding.
44. Park behind friend's mom's minivan figuring "If anybody goes anywhere, they'll surely see it. 'specially since there'll be 5 of them getting into the van. Why can't at LEAST ONE OF THEM LOOK AND SEE THE MOTORCYCLE SO PLAINLY IN VIEW BEHIND THEM?" "Damn."
45. After getting fuel at gas station and holding the bike level with your legs in order to fill it completely, jumping off forgetting that your legs were holding it upright not the kickstand.
46. Entering a DR ("decreasing radius") turn at too high of a speed... This is especially dangerous when making a right turn where if you attempt to straighten up and brake, you'll plow into oncoming traffic...
47. Getting your boot/ shoelace caught on the gearshift. (I wear laceless boots now).
48. Trying to countersteer (or wheelie) your shaft dirven bike? ;-}
49. Take an hour ride in 30 degree weather with no gloves, stop at a stop sign and pop the clutch when you start cause you've lost feeling in your hands.
50. Getting pissed off for dropping it in the first place, yanking it vigorously off the ground, only to have it dropped on the _other_ side.
51. Putting your foot down at a toll booth on the thick layer of grease that builds up when cars stop.
52. Using too much power when you pull out of a greasy toll booth.
53. Ignoring the sand that builds up in the spring at the side of the road in places that sand and salt roads in winter.(my wife dumped her bike at the end of our driveway last week)
54. Kicking your kickstand in a cool fashion and having it bounce back up instead of staying down.
55. Getting off your bike while it is running and forgetting that is in gear. (should have seen my wife do this one)
56. Having your fat-ass brother (as a pillion) lean waaay over to the side to look at something on the ground while at a stop sign.
57. Being to short for the bike you are riding, and comming to a stop sign.
58. Your rider hops on before you are ready.
59. Pulling out the swingarm stand, and forgetting to put the sidestand down first.
60. Backing down an inclined driveway, turning to either side with a full tank of gas.
61. Taking the bike off the centerstand and forgetting the sidestand.
62. Using a little too much power turning the first corner after you've put on new tyres (with that nice slippery release compound on them).
63. Trying to start out in a quick turn (leaning in anticipation of giving it throttle) and stalling it out because the engine hasn't warmed yet - it's a nice, slow drop...
64. Reaching down to pick up your gloves/keys/glasses.
65. Paying too much attention to the tiltometer on your valkarie
66. Forgetting to put your feet down.
67. Unbolting too many components from the back so that the bike falls off the jack.
68. Having an internally rusted CX500 centre stand come apart whilst putting the bike onto it.
69. Attempting to kick start a cantankerous '84 CR500, whilst standing on a picnic table bench, and she *kicks* back!
70. While pushing your bike in an attempt to start it by compression, jumping on side-saddle with excessive vigor.
71. Deploying the centre-stand without noticing that the ground falls away on the other side.
72. Successfully compression starting your bike while running alongside, only to find out that you'd held a BIT too much throttle!
73. Pushing your bike into the garage and letting it get leaned just a little away from you, pulling you on top of it to the ground.
74. Getting help from a neighbor in pushing your 750 up a steep ramp into a moving truck. Though he might assure you that he used to ride a motorcycle, it turns out it was a 125 in Bombay. He gets 2/3 of the way up the ramp, looks panicked, and his knees buckle. Crunch.
75. Discovering when you stop and try to put your foot down that the kickstart lever is up your pantleg.
76. Starting your brand-new electric-start trail-bike, riding around an ornamental shrub on full left lock, throwing it to the right and accelerating to wheelie over the kerb onto the street and _then_ discovering that you hadn't unlocked the steering-lock...
77. On same bike, getting the dual-range lever caught inside your jeans as you come to a stop...
78. Having your boot/jeans catch the gear-lever and putting your running bike into first gear whilst reaching for the side-stand (which is why I now automatically pull in the clutch whenever deploying or retracting the stand).
79. Having "green" racing linings which have much higher coefficient of friction on the slight rust that forms on the polished drum when you've not ridden for a few hours, and lose the front-end holding the brakes on against the throttle to wear off the rust, with your brother on the back...
80. Having a three-cylinder two-stroke that's so smooth you think you're in second when you're actually in first, so you spin out when the undercarriage touches down in a tight corner passing a car and you think, "just a bit more throttle will help here..."
81. Bopping down the freshly-oiled farm lane to see the neighbor kid with my brother on the back, cautiously toeing the rear brake, feeling the rear wheel slide as we headed straight for the barn, grabbing a panicky handful of front brake, doing a slow highside despite dabbing mightily, sliding right up to the barn door prone on the well-oiled bike with my brother on top of the pile, and hearing the neighbor say "Didn't that thing used to be orange?"
82. Pushing it over.
83. Covering it with a windsail (aka canvas cover) and letting the wind push it over.
84. Taking the wife on a ride on your brand new, first bike in 20+ years and making a slow, tight, turn on gravel....
85. Riding in stilettos and getting stuck on the footrest
86. Swinging your legs too enthusiastically over the bike with tight trousers on and kicking it over
87. Dismounting while trying not to wet yourself (cold weather..tuh!)
88. Riding short distances side-saddle fashion
89. Pulling off with a blood alcohol level exceeding the stated limit...
90. Spending 3 hours washing and waxing your bike and then stepping back to admire it with some buddies and then watch it fall right off its side stand while it was warming up.
91. Trying to get a wasp out of your jacket while sitting on the bike, got stung twice before the bike fell.
92. (related) Dropping your dirtbike on the side of a steep hill covered in pine humus, then while getting it righted go over the down side because it's too far of an angle to get a foot down.
93. Trying to ride away on the side of a steep hill covered in pine humus which is slipperier than sand.
94. Falling asleep.
95. Looking at the pweety curb to your left on a right-hand bank.
96. Oh, I remember another one... taking off fast into a turn with new-unscrubbed tires!
97. Wacking the throttle open on the highway when you think there's no cop around then slowing to normal speed again only to realize that a tropper has been trying to catch up with you for two miles and he's pissed so he decides to run you off the road because he thinks you were tryin to run away from him, even though you explain to him that if you were trying to run that he wouldn't have caught you then getting out of any tickets because the *@!!$#, uh I mean cop, felt bad even though he never said "I'm sorry" . . . .but I'm not bitter
98. Turning onto a busy street and in the middle of the turn you suddenly remember that this street has trolley tracks. So you look to your left to see how close you are to the tracks, you spot the tracks and of course now you are headed directly at them. Your front wheel fits nicely into the dug-out asphalt around the track and your front wheel jerks to the right as it goes into the dug-out while your body continues going straight.
99. Pull into parking and failed to ensure proper extension of the sidestand....concluding then with near perfect execution of the Laugh-in scene where the bike topples over onto your leg, and your going down, pinned beneath.
100. Starting bike while habitually squeezing clutch lever,standing to the left of the bike, remembering too late that the bike is in gear. Realize too late that the choke gives the bike enough power to drag you 30' across the parking lot in first gear...
101. Let your buddy ride it. And if you are really stupid let him ride it again.
102. On your third ride with your first ever bike. Stop at a red light. When the light turns green, you have to start uphill, and turn right at the same time. Somehow that overwhelmed me. I was probably "thinking" too much and just dropped it. Did a lot of uphill practicing after that!!
103. Parking on a bit of an incline (slopes down right to left), having your left foot slip a little when getting back on the bike, and slowly loosing your balance. (actually, may not have been slowly, might have been on of those "time slows down" moments)
104. Put armor all on your tires to make them look nice and pretty and then ride on the white safety lane line as you take a HARD right turn at 35mph.
105. Sit on your bike and lean down to check the oil through the oil sight glass.
106. In a big biker meet with about 500 spectators, decide to show off and burn some rubber when you have never tried it before. Was truly a spectacular rubber burning even though the whole bike catched fire after landing and rolling on the track.
107. Giving yer RD-350 a half-hearted kick, having it kick back and start BACKWARDS, hammering the gas and dumping the clutch in the bank parking lot nearly removing yer testicles with the flip-top gas cap. (aren't 2-strokes neat?)
108. Having yer 400 Husky bog down climbing a steep hill, cough and start running BACKWARDS! (See? I told ya they were neat!)
109. Having yer open class Husky Automatic shift just as your front tire launches off the hill you are jumping.
110. Getting un-planned traction in the middle of a power-slide and wheelieing into the corner of a brick building.
111. Coming to a stop in the exact spot where a car has lost its transmission fluid. No traction for my feet and I fell straight over. Scuffed highway bar, bent handlebar and rear turn signal stalk, serious divot in helmet from asphalt, and bruise on shoulder. Ruined my day.
112. Turning from a paved road onto a gravel one, during your first ride, on your friends motor scooter.
113. Sitting cool on my new bike before my girlfirends parents asking the girl to come for a ride. But the kickstarter had sneaked into the leg of my trousers and when I tried to shift my weight onto that leg it was a nice sloooow fall. Didn't impress the parents however.
114. Staring at the blonde's pretty behind walking into the restaurant as you are motoring slowly into the parking lot, then turning just in time to see a set of back-up lights go on, panicking, and grabbing a handful of front brakes on an oil patch.
115. Getting off the front brake just ever so slightly too late when turning into the strip mall entrance while staring at the little patch of gravel until you hit it and shoot the front tire out.
116. Trying the flapvalve for the first time on a gravel road leaning too much left, doing a beautiful 270 and busting into neighbour's strawberry field.
117. Starting your electric start KZ in the parking lot after work *before* actually getting on the bike, while all the other bikers are starting their bikes up, in the days before clutch/starter interlocks...in gear.
118. Riding in park with buddy on bike and he calls for a pass from people playing (American) football and he decides to actually try and catch it. Worst of all he didn't hold on to the ball.
119. Doing power-slides in the sand on a GS850. Wet wooden bridges, especially ones with train tracks will finish the job.
120. Get a wasp in your helmet while doing 90!
121. Turning right round a corner. Lose it on a damp painted arrow on road. Come off the arrow sideways leaning right, wheels get traction, get flung left in the direction I wanted to go.
122. Pull up on pavement. Put right foot down as you come to a stop... realise that your foot is over the kerb in the road and by the time your foot touches ground there is now way back. Topple over into a red, embarrassed heap.
123. Riding slowly at a very acute angle to maintain a straight line in a very strong cross wind; then driving into a tunnel at the same angle and almost immediately lay it down, unable to hold it up. Roll on floor laughing hysterically...
124. Slow down, signal, wheel that way-loaded-down GL1000 onto the shoulder, only to find out that what looked like solid ground is really foot-deep muck, and you're now plowing it with a two-wheeled tractor.
125. Finding out at 75mph that "road work ahead" means a fresh coat of oil and 2 inches of pea gravel.
126. Kid on the sidewalk with a skateboard which he lost control of. Said board shot into the street, front wheel went up onto board, I ended up face down in the middle of the street. Busted the windscreen, my pride and the kid was scared sh__less.
127. Lane-splitting in California (therefore legal) at 10 mph in stop & creep traffic, on your JUST-FINISHED project, an '88 HD FXLR in Candy Plum, with LOTS OF BRAND NEW CHROME, when a passenger in a van decides to stop your progress by opening his door in your path, but apparently doesn't realize that you will not be able to just *stop*. You are still straddling the bike after it plows into the door, goes over and is lying on the pavement. Your pelvis is now broken. So is your bike.
128. On Rd 250 outside college on gravel driveway, bike wont pull off without lots of throttle due to dodgy plugs. Giving bike required throttle, back tyre falls into pothole, bike spins sideways and hits college wall, proceeds to carry on vertically up the wall and throws me off the back. Result bike with bent forks and me with bruised back and ego as half of the college came outside to see what the noise was.
129. "Bump" starting an old Suzuki X6 (it wasn't old at the time) at 3am in a supermarket parking lot. Dragging beside the bike across the entire parking lot, landing in a pile in the dirt when the pavement ended. Wore out the tops of my shoes. My friends who witnessed this are still laughing!
130. Being surprised by black ice.
131. Being surprised by the fact that the frost on your front tire makes it slippery.
132. Put your kid on the bike with one arm (while you are holding the bike upright with the other arm) to see if his feet reach the footpegs (which would mean he is big enough to ride pillion). Suddenly notice that said kid has gotten much bigger and heavier since the last time you tried this. Feel the bike lean away from you and watch the kid's look of surprise as the bike goes gracefully over with both of you. (Neither bike nor kid is dented).
133. Roll up to a stop light on your Kawasaki Police Special with the dfollowing sequence of events planned: 1) Activate right turn indicator 2) Pull up to a snappy stop in the right lane 3) With both feet still on the pegs, lean bike slightly to the right 4) Apply power 5) Turn right 6) Impress your friends who happen to be standing at the corner. To your dismay, find that step 4 is actually "engine coughs and dies" and step 5 is "drop bike on right side, feet still on pegs". Step 6 stays the same.
134. While sitting on your bike, waiting for your friend to come out of his house to go for a nice summer ride, decide that you need to tighten those laces on your boots. Since you are parked in neutral, engine off, on flat ground, with the sidestand down, decide to put *both* feet up on the seat to tighten the laces, thereby removing the need to dismount. While tightening up one set of laces, with both hands, you notice that the bike is starting to roll forward, then crashes to the left. You intelligently notice that the ground was not as flat as you thought it was. Your friend is impressed.
135. Riding any Ducati and expecting the sidestand to act in a predictable manner! (The Ducati has a sidestand that springs up automatically)
136. When trying to stand up your bike and slipping over on the spilt petrol from the breather tube, managed this three times.
137. Going along inner ring road (2 lanes), left lane I was in slowed, no mirrors on, looked behind to see if right lane clear, looked forward and traffic had stopped. About to collide with the car in front, yanked handlebars to right, so hard the bike just fell (on the left hand side, never understood why!). Bizarre thing was, indicator intact but glass in clocks broken...
138. Riding along on sunny evening, had rained all day. Went to the video shop, with younger brother on pillion. Sun in my eyes (my excuse!!), car stopped in front, ran into the back. Normal so far... The seat on the bike was not fastened down at all, I shot forward then dropped back down and fell to the right, brother fell off STILL SITTING ON SEAT!!
139. Does anyone else always fall with one or other of their feet trapped under the bike? I do, normally the left, no idea why!
140. Fire up cold bike, Michelin Pilot race rubber, at 0 degrees C, leave driveway and head for 4-way stop intersection 20 feet away. Stop at intersection at a slight angle, then whack open throttle, completely forgetting the hard platic-like qualities of tires when cold. 270 degree counter-clockwise "break dance" with bike on top of you in middle of busy intersection guaranteed to entertain many, or your money back.
141. Making a left hand turn on to a four lane road with center turn lane and not seeing the 90's camaro pull right in front of you after you gun it to the center lane and stick your front fender in her rear plastic bumper and fly over their car into oncoming traffic. All done with motorcycle cop onlooking and ticket in hand.
142. After waiting your turn at the gas pump to refuel with both feet on the ground . You give it a shot you lurch forward grab the front brake only - to stop you in front of the pump. The resulting pogo action will put her on the ground if you are not paying attention.
143. Finally got home at 3am in one piece after 5hrs towing my new CBR900RR on a rented trailor, realizing the bouncy trip has put up the kick stand AFTER cutting the last of the cargo straps which were not releasing.
144. I was looking at the hill and picking a good place to ride to the top when I eased the FZR1000 (fully packed with camping equipment) off of the pavement. The bike sank over the axles in the thickest, goo you ever saw! It couldn't even fall over, the goo just held it in place! It wouldn't go backward, but would make some forward progress with the rear wheel spinning like crazy. We (my wife helped after she stopped laughing) worked about 30 minutes getting the thing turned around 180 degrees in the mud, then got it back onto the pavement. There was no water available, so I rode the bike into Steamboat Springs Colorado with about 50 lbs. of mud stuck to me and the bike. It took about an hour at the car wash to get us both clean.
145. As a motor officer, my partner and I had a standing order between us, that the first person to put his foot down at a red light or stop sign had to buy coffee that morning. Well, the light took an exceptionally long time, and I could only creep forward an inch at a time so far or I'd be in the middle of the intersection. My carb's filled, the engine died, and I fell. Mind you, this is the busiest intersection of our jurisdiction and was filled with morning commuters. It's amazing how fast you can pick up a 750 pound Kawasaki when you need to. Needless to say, I bought coffee for a week or two.
146. Pop the clutch the first time riding a manual shift dirtbike, only to have the handlebars turn left in the middle of the incurring wheelie, coming out of the wheelie just in time to realize that you in fact did pop a wheelie, but the handlebars are still turned, flying into a 270 and sraight into an entire row of fully chopped and tricked out touring harleys in fron t of the bar.
147. Leave your bike parked in the company car park, and have someone try and park their car in the same space. They saw it _just_ as they nudged the rear wheel....and over it went.
148. Try to kickstart your 500 AJS in the middle of the road. As she kicks back, the kickstand bounces back up (thanks to a tight spring) and without realising what had happened you try kickstarting again (without success) and the bike falls down, slowly because you still try to hang on to it with your right hand...
149. When coming back to courtyard (from your second "driving lesson") and turning tight to the right on a soft sand hit the front brake. The bike falls down while your boyfriends mother screams her head off watching you fall. From that moment on she will do her best to convince you to give up motorcycling. Get that silly idea of your head.
150. Your friend invites you to go riding with him. He loans you one his bikes that is 17 years old and has the original tires still on it. You know the tires are very hard but you try to ride with caution. All of a sudden the rear wheel slides out toward the right, you get off the brakes long enough to get the bike back up under you, then pick a spot between the trees. You bail off the bike, hit trees , rocks, etc., bust your helmet against a rock, rip your groin muscle completely off, bust the nut sack against a rock, tear up his motorcycle. After all you have to buy the bike from him!
151. Loaded bike on pickup and tiedowns arn't tight enough and pulled away.
152. Riding on a long straight on your RGV250 at around 90MPH. Rapidly come up to a bus, slow down a little and then power up to go round the bus as the road is clear. Get half way passed the bus as the bike decides to run out of petrol. The bus then starts going round the corner and you hit the side of it. Bounce off and career across the road, over the pavement and into the potato field on the other side. Bike bogs down in the mud and flips you over the handlebars. Then the bike falls over.
153. Start bike in neutral. Pull in clutch. Put in gear. Turn handlebars slightly to right. Let out clutch. Bike lurches forward and dies. Fall over slowly with feet on pegs. See sidestand mocking you.
154. Trying to ford a river because you see that there is a nice concrete surface on the bottom and the water is shallow without realising that said surface is covered with slimy algae. Dropping the bike in the water with the throttle jammed open, not finding the kill switch and letting the engine go way over the red line untill it stops by itself with noise of valves breaking and conrods bending.
155. Honda MB5 cafe' 1984. Brakestanding to finish off the last of the rear tyre , good fun, all spectators seem impressed. Sat bum down on seat before disengaging power. Full frontal impact with neighbors house within one second. Lesson one: Beer and bikes don't mix, no matter how small the bike. Lesson 2: Never sit down when brakestanding.
156. I dropped an 83 Kawasaki 750 Spectre (mint) while trying to carry a gallon of milk in a plastic bag hanging from my right wrist. I only had to go two blocks to get home. I decided to purchase the milk on a whim at the last minute. When I shifted into 2nd, the milk swung, the bike jack-knifed and both me and the milk were thrown about 20 feet. I was upset about dropping the bike, but didn't cry as the gallon of milk didn't spill (very bad pun).
157. Friend stalling bike many times I start to laugh friend finely gets going precedes to give me the finger while gooses it on soft dirt doing a 90 and pancakeing.
158. Riding into work one day a few years ago turned into the ally where I work it was raining a dog had pooped on the concrete where I park my bike right out side the factory steel doors I did not see the poop at 5mph I touched the front brake and slid on the poop and fell off. I went through the open steel door followed by my bike straight into my boss who was not very pleased.
159. Ride around at a rally with your helmet on your arm not your head. Don't realise 'till too late that this means it will jam between the bar and the tank if you try to turn in that direction.
160. Ride a bike with leading-link front suspension for the first time without a proper appreciation that jamming on the brake causes the front end to lift, not sit down. Complete rest of move lying flat-backwards on the saddle with your legs in the air.
161. Start your first driving lesson with instructor at local driving school, starting the Yamaha Diversion 600 as per instructions flawlessly, then hearing the instructor trying to explain something and quickly turning your head right to face him, suddenly loosing inner-ear balance due to quick motion and feeling the bike fall over to the right while you try to hold it upright in vain (no chance, not used to the weight). No damages, friend who was next in turn got a good laugh and the instructor got to give his "never face me when I'm talking or you'll lose balance" -speech.
162. Take a shortcut through a small back lot and hit a piece cynder block while half a dozen constuction workers see the whole show (good for them).
163. Putting the side stand down, then leaning the bike over so the side stand neatly goes into that small, but deep hole in the driveway. Do this with a BMW and you can't catch it.
164. Gas station forecourt, in the rain, where the gas tanker has dumped several gallons of diesel. Bye bye.
165. Riding a Tiger with girlfriend on the pillion, come to an intersection, turn right at 3mph in 2nd gear while pointing at the scenery with your left hand. Bike stalls, kicks itself over, throwing girlfriend on her hip. This has the triple disadvantages of the bike being bent, you feeling like a dick and the girlfriend reminding you of that fact every 30seconds for the next week.
166. Take a BMW R1150GS to the quad based offroad section of Bryant National Park. Be sure to tell the quad guys that's what you're going to do so they can tell you "I told you so" and laugh at you when they help you pick the bike out of the mud an hour after you dropped it in the middle of nowhere.
167. While drawing to a stop at a traffic light in LA, wave with your left hand to a gorgeous woman in a short skirt, then fall flat on your face in front of her. Lie in your own shame as she walks away laughing.
168. Find a nice chick in a bar and learn that she (too) has a bike. Next week agree on a date, go out riding and at a fuel stop ask if you can dry test her CBR600F. While stearing at her boobs and stepping on the bike knock the bike down with fuel cap still open. Not very impressive.
169. While showing off new ZX-12R to brother in-law. Discover to late that neighborhood kids left a 2x4 laying out from the shady side of a large pine tree. Lock up the rear and slide right, get traction then proceed to launch myself in the same direction. Brother in-law is no longer interested in motorcycles.
170. While taking a high speed corner, grab a little of that north west grease (Moss). Broken left color bone and a real nice divot in the left leg from shifter. Mother in-law kicks my ass at the ER.
171. Have the steering lock on with handlebars turned to the LHS, not realizing this I decided to push it back into the garage from the thick lawn. After a nice smooth left hand turn still not realizing my mistake I try and straighten up aiming for the open garage the result...me pushing my own bike over with me on top falling to my right plastic bit everywhere!
172. Parking on nice hard soil the night before the first rain of the wet season in Northern Territory Australia for 6 months!
173. After a sucessful track day, come home and try and unload your Yamaha R6 off the trailer by yourself. It "jumps" the piece of wood under the rear tire and painfully lays on the ground.
174. Banking sharply, made the hard left turn into driveway, not realizing "handyman Dad" had changed the oil in his car and spilled ? of it on the driveway surface and hadn't cleaned it up. My 2 month old Honda CX 500 Turbo immediately slid out from under me, accelerated (on it's side, of course) up the slope of the driveway at an impressive speed, and came to an abrupt halt with a sickening "crunch" sound as it hit the front of the house.
175. With the bike in the back of a pickup, remove the tie downs. With the tires in a groove and the stand on a ridge, any slight side to side movement will cause the bike to come crashing over the right side. Smashing the windscreen and cracking the fairing.
176. With the girlfriend as pillion trying to make a U-turn in a parking lot between two buildings, with the wind howling through and the slope of the lot I managed to launch said girlfriend 10 feet as the bike came crashing down.
177. Being so drunk that at a red light the bike fell to the left. To add insult to injury, trying to pick the bike up and dropping it back down on the right. All in the middle of closing time traffic. A cager was nice enough to hold it up as I rode away.(I don't drink anymore)
178. Running over a flattened stapler lying in the road while making a left turn into a parking lot at two miles an hour on your brand new bike.
179. Go on a weekend camping trip with two friends. Load all bikes with hard side bags. Try to sneak past friend's 87 CBR between the pumps at the gas station. Momentarily forget that both bikes have side bags on, misjudge passing distance and bump the left side bag on the CBR. Remember too late that the 87 CBR had those IDIOTIC spring-loaded side stands. CBR topples over to the left, taking your bike along with it. Lie sandwiched inbetween two Hondas and a mountain of Givi bags and feel like a total idiot. (Upside to this situation was discovering that this double bike spillage was en excellent [bad pun] pick-up situation [/bad pun] as it only took seconds for several tall, handsome men to race to the scene and pick up bikes and very embarrassed woman rider.
180. Try going way to fast into a blind curve only to have a truck in the curve hit his breaks after seeing you. You straighten the bike up and hit the brakes only to realize you are headed directly for the guardrail, so you try to lay the bike back over on a new line to slow down. After the back tire locked up. You needed help getting you and your bike from up under the guard rail.
181. Sitting on your bike to test out your new handlebars, forgeting that the stool its sitting on provides no balance what-so-ever, swiftly falling to the right, smacking face on nice hard concrete basement floor, standing bike up, then looking around to make sure no one saw your little adventure.
182. Doing doughnuts in an attempt to seem "eleet" fresh after a motocross win, dumping clutch in first on a fun 250 2-cycle, not realizing how much gas you have given, pulling unnecisary wheelie, heading towards crowd, cant hit back brake or pull in clutch fast enough, make new best friends with the small, young blonde boy standing a bit too close to the orange plastic fence.
183. Ride your 125 cc road-bike on a loose and soft sand.
184. Pull up looking cool on your new (to you) Harley XL, putting the kickstand down and leaning the bike over. The kickstand breaks off at the weld and the bike goes down, taking you with it.
185. Ride your bike at 240 km per hour and bloing it up and get a big tankslapper because your reartire is full off oil.
186. Riding quietly on a warm and pleasent summers day on the country side, wearing shorts and a t-shirt while a bumblebee or wasp flies up the leg of my shorts and decides to sting me in the ass. I brake vigorously to a full stop, let the bike fall down while taking off my shorts in the middle of the road... all in a few seconds. No one saw the incident, I hope.
187. Performing a U-Turn in the correct fashion only to be suprised by a pot hole full of water, then having your front tyre slip its way into it and proceeding the bike landing on you in an unexpecting manor.
188. Looking at a sexy girl in a lace dress instead of looking where the bike is heading (gate post)!!!
189. Slot left swing-arm spool into left-side fork of race-stand. Push down on the race stand and the right swing-arm spool should slot into the right-side fork of the race stand. It doesn't, and m/cycle goes from left, to vertical to horizontal on the right-side. Bent front-brake lever, bent handlebar, scratched can, dented pride...
190. Taking a nice gentle bend in the first rain for four weeks and halfway round realising that some prat has put a manhole cover in the mid line of the road that youve never noticed before.
191. After a day of amphetimines and 30 beers, decide to go for a spirited ride. Lay bike down going 50 in a sand covered 25MPH curve. Get it stuck under a Yugo. No cops, but lesson learned by broken bike and body. No more chemical or alcohol infected riding for me.
192. Kick starting a '75 XLCH, from the side and having the kickstand break in half. CRASH!!!
193. Pull into gas station to fill up for the first time and put front tire against the pump island, at an angle, forcing bike on its side.
194. Pull into fathers freshly gravelled and rained on driveway, after the last 500 mile leg of trip home from Sturgis. Rode 2500 miles in the last week, fell in last 50 yards, made said father laugh.
195. Have 7 year old daughter jump on '81 CB750 ahead of you (she loves to ride). Bike tips over starting domino effect. Pay for new paint job on friends harley tank, after another handlebar dents tank. Tape pieces of Maier sport fairing together for ride home. I was kind to my daughter, and she waits till I say it is ok now.
196. Park '81 CB750 on sidestand, and go into the house. Followed by my kids trying trying to climb on bike. No children were injured in this incident, either during or afterwards, hahaha.
197. Ride older bike with scratched up windshield down long dirt driveway into the sun. Fail to see small washout in driveway thru windshield. Pull back muscles picking bike up, while it's bars are down the slope of ditch. Amuse friends and family. Ruin pants with battery acid.
198. Having a brother who won't buy a bike of his own wanting to take his girlfriend for a ride. Only he is far too cool to take his girl out on his sister's Honda, so he goes for our father's Harley and while backing it out, knocks over my Honda. While still on the Harley he tries to stop the Honda from falling and in the process drops the Harley and his girl as well.
199. While parking, having bike already on both feet of centre stand, but thinking it is only on one foot, and pushing bike gently away from you until gravity takes over and onlookers say "Why did you do that?"
200. Sensibly pumping the tyres up to the correct pressure before wheeling it down the drive, but forgetting you left the pump just in front of the front wheel, and as it hits it, the handle bars get knocked to full lock and you get pulled on top of the bike as it slowly and gracefully heads for the ground...
201. Removing front wheel in order to fix a punctured tire. Bike is on centre stand but forgot to put something under the engine. Bike dips but in order not to damage forks you try and hold it up.Bike topples on you.
202. Take your brand new ZX12R and drop one tooth down on the front sprocket. Now pretend you still have 18 teeth on the front sprocket and attempt to practice launching from a stand still by releasing the clutch lever at approximately 11000 rpm.....now pretend it didn't scare the life out of you and go get your bike out of the dirt where you launched it off the side of the road with an empty seat. Yes, i am mentally challenged.
203. Bump starting a Moto Guzzi Spada from the left hand side. Run up the road, jump on the bike side saddle, dump the clutch with a handfull of throttle, bike fires and flywheel efect pitches bike over on the right.
204. Picture this, July 2003, having had a Foggy replica Ducati 999 for just 3 weeks decide to get it dynoed because its not quite right, Saturday afternoon go to the shop to collect said bike and draw admiring glances from all sides as its wheeled out (bearing in mind that there about 20-30 people outside chatting). Get given the lecture on be careful its a lot livelier than before and proceed to pull out of the car park, gently open the throttle as she pulls off and give her a little more as we move away, the rest is in slow motion as the front wheel comes up bout 3 feet (this is cool) until she hits the power band at 3k rpm and we are then vertical as i hang on limply desperately trying to outrun a Duke at 40 mph until the inevitable happens and we become a tangled mess on the floor 300 yards away. This is followed by a tumultuous round of applause and three mechanics to lift the machine up and back to the workshop and an assessor with his clipboard and prices, £2,000 later and three weeks without a bike (ouch).
205. Park your bike close behind your own van and go into house. Come out of the house half an hour later, leap into van, check that it is clear behind by using rearview mirror to look through rear windows in van doors and check wing mirrors - fail to see bike, which is obscured by lower half of van doors and which is too close to be seen in wing mirrors. Then reverse the van...
206. Riding my dirt bike to the dunes like always in 5th gear going over the top not realizing the big root and car had made going up it.
207. Push your bike in a garage, then slip on someone's oil spill remains and next pick yourself and your bike from the floor.

The original (?) article "101 ways to drop your bike" was posted to rec.motorcycles (by Cary Swoveland) in 1997, however we recall seeing similar article(s) ages ago in the same forum...

Submit your own dropping in the below comments field.

keskiviikko 3. syyskuuta 2003

Suomen suurin Harley-Davidson ja Buell -jälleenmyyjä vaihtoi omistajaa


Harley-Davidson vaihtoi jälleenmyyjää Helsingissä. Helsinkiläinen Vision Cycle Oy osti perjantaina Harley-Davidsonia aikaisemmin edustaneen Hoghaus Oy:n koko osakekannan yrityksen omistaneelta Sumeko Oy:ltä. Yrityksen toiminta tulee jatkumaan Hoghaus -nimisenä entisessä toimipaikassa Konalassa.
- Olemme Vision Cycle Oy:ssä tehneet Harley-Davidson ja Buell - moottoripyörien huoltoa, korjausta ja rakentamista sekä customointia. Halusimme nyt kasvattaa liiketoimintaamme kertaheitolla ja kunnolla. Harley-Davidson on unelmamerkki, jonka kehittäminen Suomen kokoisilla markkinoilla on haasteellista, kertoo Hoghaus Oy:n toimitusjohtaja Atte Järvisalo.

Yrityskaupassa siirtyivät Harley-Davidson moottoripyörien lisäksi varaosa- ja tarvikepalvelut sekä oheistuotteet. Kaikki Hoghausin entiset työntekijät siirtyivät yrityskaupan yhteydessä vanhoina työntekijöinä uuden omistajan palvelukseen.

- Tulemme vaalimaan Harley-Davidsonin linjaa, joka on yhtenäinen joka puolella maailmaa. Jos jotain muutoksia tehdään toimintaan, tulee se olemaan vain asiakkaita paremmin palvelevaa muutosta, vakuuttaa Atte Järvisalo.

Harley-Davidson on yksi maailman tunnetuimmista tuotemerkeistä. Tuotemerkin satavuotisjuhlavuoden pääjuhlaa vietettiin juuri kuluneena viikonloppuna näyttävin tapahtumin USA:ssa. Harley-Davidson on moottoripyörien joukossa käsite, jonka ympärillä on paljon erilaista toimintaa ja oheistapahtumaa.
Hoghaus Oy:n lisäksi Helsingissä Harley-Davidson moottoripyöriä myy HD-Center Oy Lauttasaaressa.

Lisätietoja: Atte Järvisalo, puh. (09)2726522, 0400-468822 tai atte@hoghaus.fi

maanantai 1. syyskuuta 2003

PMR-puhelimet - Motoristin joukkoelämää helpottavat kapistukset

(TaK)


Muutama vuosi sitten markkinoille alkoi ilmestyä PMR-puhelimia, eli Private Mobile Radio -laitteita noin suomeksi. PMR -puhelimet ovat ulkonäöltään kuin mitkä tahansa kädessä pidettävät radiopuhelimet (LA/CB). Puhelimet toimivat 446 mHz:n taajuudella (UHF -alueella) ja sen vuoksi niitä kutsutaankin PMR446 -puhelimiksi. Laitteissa on yleensä 8 kanavaa ja lähetystehona 500 mW.

Tärkein ominaisuus näissä puhelimissa on kuitenkin se, että ne ovat täysin lupavapaita! Puhelinten kantama saattaa hyvällä säällä, hyvissä maasto-olosuhteissa olla jopa yli kymmenen kilometriä. Useimmiten se jää kuitenkin 1 - 4 kilometriin, mikä on aivan riittävästi motoristeja ajatellen.

Telehallintokeskus teki vuonna 1999 päätöksen, että taajuuskaista 446,0 - 446,1 MHz avataan PMR446 -radiopuhelimien käyttöön. Taajuuskaista 446,0 - 446,1 MHz on avattu Suomessa PMR446 radiopuhelinkäyttöön. PMR446 - kanavia on 8 kappaletta jossa kanavan leveys 12,5 kHz, säteilyteho enintään 500 mW ERP, laitteiden on oltava ETSIn standardin ETS 300 296 mukaisia ja vain integraaliantennit (=kiinteät antennit) ovat sallittuja (häiriöiden välttämiseksi). Direktiivi R&TTE on direktiivi radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta.

Lyhyt oppimäärä PMR-laitteiden käyttäjille

  • viestit on pidettävä mahdollisimman lyhyinä ja selkeinä (kanavalle voi lähettää vain yksi radio kerrallaan)
  • kerro kenelle viesti on tarkoitettu!
  • muista useissa puhelimissa olevan virransäästöominaisuuden vuoksi pitää pieni tauko tangentin painamisen jälkeen ennen kuin puhut (muuten ensimmäinen sana saattaa jäädä kuulumatta)
  • jos satut lepäilemään radio povitaskussa vatsallasi maassa (?), ei radio välttämättä kuule/kuulu
  • puusto ja muut maastonmuodot heikentävät yhteysväliä
  • PMR -puhelinten antennit on suunniteltu käyttämään pystypolarisaatiota, joten sekä lähettävän että vastaanottavan radion antennit kannattaa pitää pystyasennossa kuuluvuuden maksimoimiseksi
BajaHill testaa - Alan 441 PMR446 -puhelin
Ja sitten itse testiin. BajaHill sai käyttöönsä Alan 441 PMR446 -puhelimen sekä siihen kuuluvat moottoripyörälisävarusteet, erilliset kypärään asennettavat kuulokkeet ja mikrofonin sekä ohjaustankoon asennettavan tangentin.

Kypäräsetin asennus oli verrattain helppoa. Kuulokkeet saa asennettua velcroilla oikeisiin kohtiin. Kaapelit asennettiin kypärän pehmusteiden väliin ja pienillä teipin palasilla, jotka olivat pakkauksessa mukana. Suurin seikka, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, on se, että kuulokkeet laittaa oikeille kohdille (korvien päälle) ja mikrofonin mahdollisimman lähelle suuta. Avomallin sarjassa mikrofoni on pienen joutsenkaulan päässä, jotta sen saa lähelle suuta. Kaikki liitännät ovat suojattuja pikaliittimiä, pysähtyessä ja pyörän päältä pois noustessa kannattaa muistaa irrottaa tangentti- tai kypäräjohto.

Alan 441 PMR446 -puhelimen kypäräsettiAlan 441 PMR446 -puhelimen kypäräsetti
Kypäräkaapeliin kuuluu kaksikuuloke-elementtiä ja mikrofoni, jotka kiinnitetään kypärään karheatarranauhoilla. Kypärästä ulostulevan kaapelinpituus on 15 cm. PTT-kytkimelle eli tangentille tulevan välikaapelin pituus on 70 cm. Kuuloke-elementeille tuleva kierrekaapeli on suoraksi vedettynä 120 cm pitkä.

Tangentin ja radion voi asentaa joko molemmat pyörään tai sitten esimerkiksi siten, että radio on rintataskussa ja sieltä tulee kaapeli hihaa pitkin tangentille. Jos molemmat asennetaan pyörään niin kannattaa katsoa, että kypärälle tuleva kierrejohto ei pääse häiritsemään ajamista. Jos radio asennetaan pyörään (kuten tässä tapauksessa tehtiin), kannattaa se sijoittaa niin, että antenni on mahdollisimman etäällä metallista ja kaikista johdoista - kuuluvuuden parantamiseksi ja mahdollisten häiriöiden minimoimiseksi.


Alan 441 PMR446 -puhelimen tangentti
Tangentti eli PTT-kytkin (lähetyksenavausnappi) voidaan kiinnittää joko ohjaustankoon tai kahvaan.
Tangentti kiinnitettiin mukana tulevalla karheatarranauhalla kahvan ympärille. Paras paikka testaajalle löytyi kahvan alapuolelta ja sitä painettiin tässä tapauksessa etusormella. Tangentti voi olla tangossa pysyvästi. Tangentista tulevan kaapelin pituus on 20 cm ja siinä on kätevä pikaliitin, jolla välikaapelin kytkentä onnistui nopeasti.

Kuuluvuus ja käyttökokemukset
Kuuluvuus riittää letkassa ajeluun ilman esteitä pari - kolme kilometriä. Isot mäet / rakennukset ovat myrkkyä, saattavat lyhentää kuuluvuutta jopa alle kilometriin, mutta kaiken kaikkiaan kuuluvuus pysyi motoristikäyttöön riittävän pitkänä. Radion sijoittelu vaikuttaa myöskin kuuluvuuteen; radio pitäisi pystyä sijoittamaan antenni pystyyn, etäälle metalleista.


Alan 441 PMR446 - puhelimen tekniset tiedotAlan 441 PMR446 -puhelin
Koko:87 x 53 x 32 mm
Kanavamäärä:8
Varusteet:Rannehihna ja vyöpidike.
Virtalähde:Voidaan käyttää joko AAA-kokoisilla alkaliparistoilla tai ladattavilla akuilla (3 kpl), jolloin toiminta-aika 1,5 vuorokautta.
Paino:90 g (ilman paristoja/akkuja)
Lähetysteho:500 mW
Muuta:Ääniohjaustoiminto (vox) dual watch, kahden kanavan pikamonitorointi.
Lisävarusteet:Kypärämikrofoni - kuulokeyhdistelmä ohjaustankoon asennettavalla PTT -kytkimellä
Lisätietoa:http://www.hamradio.fi/tuotteet/alan441.htm
Jo ennen ajoon lähtöä kannattaa laittaa äänenvoimakkuus riittävän suurelle ja sopia käytettävä kanava, koska ajon aikana näitä ei pysty juurikaan tekemään. Varsinkin jos laite on taskussa. Testatulla laitteistolla äänenvoimakkuus riitti mainiosti noin 120 km/h nopeuksiin. Muutoin laitteen käyttö on helppoa ja näppäimet selkeitä.

Laitteiston kestävyydessä ei testin aikana ollut moittimista, mutta kannattaa kiinnittää huomiota etenkin kaapeleiden kiinnitykseen ja olla tietenkin pudottamatta radiota maahan. Testilaitteistossa oli käytössä ladattavat akut, jotka kestävät normaalikäytössä noin puolitoista vuorokautta. Radiota voi käyttää tarvittaessa myös paristoilla.

Yhteenveto
PMR -puhelin on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi sekä kaksi päällä ajettaessa korvaamassa perinteisiä kypäräpuhelimia että kommunikoitaessa pyörästä toiseen. Kustannuksiltaan puhelinpari vastaa suunnilleen hyvää tavallista kypäräpuhelinsettiä, mutta on monikäyttöisempi (voi käyttää esim. moottorikelkkaillessa, kalassa, antennin suuntaamisessa, itkuhälyttimenä jne. jne.). Hinta-laatusuhteeltaan testattu laitteisto oli ok.

Laitteistot testiin toimitti Ham-Radio Oy Vimpelistä, kiitokset.

Maat joissa PMR446 -puhelimia voi käyttää
AlankomaatEi huomautuksia
ItävältaEi huomautuksia
BelgiaEi huomautuksia
BulgariaEi huomautuksia
EspanjaEi huomautuksia
IrlantiEi huomautuksia
IslantiEi huomautuksia
Iso-BritanniaEi huomautuksia
Italia31.12.2004 saakka joitakin häiriömahdollisuuksia
KreikkaEi huomautuksia
KroatiaMaahantuojan pitää todistaa, että R&TTE direktiivin vaatimukset on täytetty ja merkinnät ovat oikeelliset.
KyprosVuonna 2003 mahdollisesti otetaan käyttöön.
LatviaTutkivat PMR -laitteiden käyttöönottamista.
LiechtensteinEi huomautuksia
LiettuaEi huomautuksia
LuxemburgEi huomautuksia
MakedoniaHarkinnassa.
MonacoSamoja taajuuksia käyttävät myös muut lisenssin alaiset verkot
Norja1.1.2005 saakka (fixed links), PMR -päätökset tulevat voimaan 1.7.2003. Samanlaista PMR -käyttöä 444 MHz:n taajuudella.
PortugaliEi huomautuksia
PuolaKansallinen hyväksyntä, yksittäiset lisenssit
RanskaEi huomautuksia
RomaniaKaksi alinta ja ylintä kanavaa eivät käytettävissä. Yksittäinen lisenssi, vain yrityskäyttöön. Kansallinen merkintä ja tyyppihyväksyntä laitteissa.
RuotsiR&TTE direktiivin vaatimusten mukaisesti lisenssivapaa. Toinen samanlainen käyttö kuudella kanavalla 444 MHz:n yläpuolella 25 kHz:n kanavajaolla on jo lisenssivapaa.
SaksaTodennäköisesti direktiivin mukainen.
SlovakiaMuuta käyttöä samalla taajuudella.
SloveniaEi huomautuksia
SuomiEnemmän ominaisuuksia käytössä kuin direktiivissä sallittu.
SveitsiEi huomautuksia
TanskaEi huomautuksia
TsekkiEi huomautuksia
UnkariEi huomautuksia
VenäjäHarkinnassa.
ViroEi huomautuksia
TurkkiYksittäiset lisenssit, lisenssistä luopumista harkitaan.
PMR446-puhelimia saa tilapäisesti käyttää ilman lupaa tässä listatuissa maissa. Luettelo voi olla epätäydellinen ja joidenkin maiden osalta muutoksiakin on saattanut tulla - asia kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä.