maanantai 16. joulukuuta 2002

KHO päätti - Autovero uusiksi
  
Ehdotus uudeksi alkoholiverolaiksi
Tässä tuli mieleen, kun valtiolla on ongelma: Kossu maksaa lahden takana 50% vähemmän kuin Suomessa. Miten varjella lintukotoamme turmelukselta, kun Eestipoeg liittyvät Euroopan yhtenäiseen rintamaamme, ja tavara alkaa liikkua rajan yli rajoituksetta.

Keksin, että valtio voisi ottaa eräästä toisesta laista mallia: Autoverolaista. Nythän EU:n alueella ei saa periä tullia, mutta kuten olemme huomanneet: Jos hintatasoa pidetään keinotekoisesti ylhäällä veron avulla, tämän veron saa periä myös tuontitavarasta.

Noniin. Kaikelle Viron viinalle pitää asettaa 100% alkoholivero rajalla. Tai sitten vero sidotaan alkoholipitoisuuteen. Mutta kaikkea pitää kohdella samanarvoisesti. Tästä elintarvikeministeriö voi halutessaan tehdä salaiseksi jäävät laskelmat.

Vero voidaan määrätä myös samansuuruiseksi, kuin vastaavalla viinapullolla Suomessa. Mietojen juomien, joita myydään myös vähittäiskaupassa, vero lasketaan K-kauppojen ja Alkon painotetun keskihinnan mukaan. Jotta myyjän katteen osuus saadaan minimoitua laskelmaan otetaan mukaan Lidl:in hinta.

Jos Suomen markkinoilta ei löydy vastaavaa viinapulloa, lasketaan vero lähinnä vastaavan viinapullon mukaan. Tähän vaikuttaa viinan tyyppi (brandy, viski ym.) alkoholi- ja sokeripitoisuus. Tarvittaessa tullilaboratorio suorittaa tarvittavat tutkimukset lisähintaan. Tutkimuksia ei tarvita, mikäli viinapullon mukana tulee vaatimuksenmukaisuustodistus, jonka lisäksi Suomen kohdalla tulee vielä varmistaa ettei atsovärejä ole käytetty.

Huolimatta vaadituista asiakirjoista, kaikki pullot pitää käydä näyttämässä katsastuskonttorilla, missä tarkistetaan että pullot tai tölkit ovat asianmukaisessa kunnossa ja että niitä ei ole avattu. Jos kuitenkin viinapullo tuodaan maahan käytettynä, katsastusmiehen tulee varmistaa, että sisältö vastaa tuoteselostetta.

Jos henkilö on asunut ulkomailla vähintään vuoden ajan, saa maahan tuoda tiettyyn eurorajaan saakka verotonta viinaa. Edellytyksenä on, että tämä viina on ostettu omaan käyttöön ja sitä on käytetty vähintään 6kk ajan. Pullojen tulee siis olla korkattuja ja niiden sisällöstä pitää puuttua vähintään 30%. Lisäksi tarvitaan puolueettomien täysi-ikäisten todistajien valaehtoiset lausunnot, että maahanmuuttaja on itse kuluttanut tämän alkoholin juomalla, eikä suinkaan veroa kiertääkseen kaatanut viinaa viemäriin. Ostokuitit täytyvät olla toki puolen vuoden takaa.

Muuttoviinaa ei saa luovuttaa kotimaassa toiselle, vaan se pitää juoda itse. Paitsi jos sitä säilyttää hyllyssä vähintään kolme vuotta ostopäivästä (josta vähintään vuosi Suomessa) jonka jälkeen pullosta saa hörpätä muutkin kuin perheenjäsenet. Jos pullon omistaja on kuitenkin estynyt itse juomaan pullosta, mutta känniin pitää päästä, voi joku ulkopuolinenkin koskea pulloon, mutta vain sillä edellytyksellä, että alkoholi kuitenkin päätyy pullon omistajan vereen.

Alkosta ostettuun viinaan ei saa laittaa kuin 50% blandista, muuten alkoholivero menee uudelleen maksuun. Tuontiviinaan ei saa laittaa kuin 33% blandista, sillä eihän sitä tiedä mitä sinne on jo ulkomailla sekoitettu.

Omavalmisteet tulee hyväksyttää VTT:n laboratoriossa, ja tasaisen laadun takaamiseksi ja erilaisia testejä varten tutkittavaksi pitää omalla kustannuksella toimittaa vähintään kuusi identtistä pulloa. Kotimaassa tehdyn omavalmisteen pitää olla pullotettu kierrätyspulloon, tai mikäli pullo ei ole kierrätettävä, sille täytyy itse järjestää kierrätys tai siitä pitää etukäteen jo maksaa jätemaksu. Korkin tulee täyttää direktiivit, samoin pullotusta valvoo elintarvikelaboratorio.

Kunnallinen terveydenhuolto ei huolehdi kuin niistä alkoholimyrkytyksistä, jotka johtuvat virallisen maahantuojan tuomista viinoista. Omatuontiviinoista johtuvat myrkytykset ja niiden jälkiseuraukset eivät kuulu sosiaaliturvan piiriin vaan ne täytyy hoitaa yksityisellä puolella.
 
pakinan teksti Tero Ahlqvist
Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään antanut päätöksensä käytettynä tuodun ajoneuvon autoverotuksesta. Kyseessä on jo pari vuotta muhinut ns. "Siilinin tapaus" käytetyn Mersun tuomisesta jota on puitu yhteisöjen tuomioistuinta myöten.
KHO asettuu yhteisöjen tuomioistuimen kannalle ja pitää tullin antamaa autoveropäätöstä virhellisenä.

Huomattavaa on, että KHO:n mukaan myös tullin nyt syksyllä käyttöönottama uusi autoverolinja on niinikään virheellinen. Verotus on yhä syrjivää ja päätös velvoittaa tullin muuttamaan verotuskäytäntöä.

KHO:n mukaan veroa olisi pitänyt kantaa kuluttajan maksaman hinnan mukaan. Tämähän oli aikoinaan käytäntö kunnes erilaisten kuittisotkujen ja kauppiaiden lobbaamisen tuloksena päädyttiin nyt tuomittuun arvioverotukseen.
 
Samat pykälät prätkille

KHO:n nyt antama päätös koskee yhtälailla niin moottoripyöriä kuin autojakin, myös moottoripyöristä maksetaan autoveroa. Käytettyjen moottoripyörien verotus on maahantuonnin yhteydessä jo nyt ollut edullista sillä käytettyjä vaihdokkeja on ollut vähän tarjolla ja huolella vaalitut pyörät ovat pitäneet arvonsa hyvin. Tämän päätöksen turvin käytetyn maahantuonti tulee entistäkin edullisemmaksi, mikäli nyt siis virattomaksi todetun autoverolain seuraaja uusi autoverolaki ei tule tätä asiaa "paikkaamaan". Uuden autoverolain valimistelu- tai voimaantuloaikataulusta ei ole tietoa.

Moottoripyörien rinnastaminen autoihin ei sinällään enään kestä tarkastelua, moottoripyörien korkean verottamisen alkuperäiset perusteet eivät enään ole voimassa. Onhan jo Sosiaali- ja terveysministeriöstäkin todettu, että auton ja moottoripyörän rinnastaminen ei ole mahdollista (vertaa taannoinen bonusasetus). Mikäli uudessa autoverolaissa halutaan jatkaa moottoripyörien korkeaa verottamista sille tulee löytää hyvät perustelut.
 
Valtiolle muhkea lasku

KHO:n tuomion mukaan valtion on maksettava Siilinille korkoineen sekä liiaksi perityt verot että koituneet oikeudenkäyntikulut. Ja tämä on vain pieni osa valtiolle koituvista kuluista, eri oikeusasteissa on tiettävästi odottamassa satoja ellei tuhansia verovalituksia.


Nyt saatu päätös nostaa esiin myös kysymyksen siitä, pitäisikö yhteiskunnassamme keskustella laajemmin parlamentaarisen järjestelmän ilmiselvästä hampaattomuudesta virkamiehistön edessä? Miten on mahdollista, että vuodesta toiseen Suomen valtio tietoisesti rikkoo sitoumuksiaan ja kieriskelee lopulta omassa erinomaisuudessaan niin syvällä, että ei enään osaa itse sanoa mikä on oikein ja mikä väärin? Miksi tämä tuomio ylipäätäänsä piti hankkia?
 
Muuttoautojen verotuskuviot vielä auki

KHO on pyytänyt jo lokakuussa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua muuttoautojen verokohtelusta. Asiassa on keskeisenä kysymyksenä, onko autoveroa voitu määrätä lainkaan suoritettavaksi kun otetaan huomioon direktiivi 83/183/ETY. Kyseinen direktiivi nimittäin edellyttää täydellistä verovapautta, jos autovero on direktiivissä tarkoitettu kulutukseen kohdistuva vero. Jos kannettu autovero tulkitaan direktiivissä tarkoitetuksi erityiseksi veroksi se on voitu määrätä suoritettavaksi. KHO on siten pyytänyt direktiivin 83/183/ETY tulkintaa muuttoajoneuvojen veronkannon osalta.

- "Voisin kuvitella, että jos käytettyjen tuontiautojen verotus sai aikaan valtionvarainministeriössä ajoittaista päänsärkyä tulee tästä muuttoautohommasta migreeni." kertoo Petteri Snell joka on lakiasiaintoimistonsa puolesta laatinut alkuperäiset valitukset tämän asian tiimoilta. Snellin mukaan kyseessä on nimenomaan kulutusta koskeva verotus joka määritellään direktiivin 1. artiklassa koska EU:n aikaisemman tulkinnan mukaan Suomen perimässä autoverossa kyse ei ole erityisverosta.
 
Lisätietoa ja linkkejä

Muutoksia moottoripyörien vakuuttamiseen - Ei kommentteja

Soittokierros vakuutusyhtiöihin tulevista muutoksista moottoripyörien vakuuttamisen osalta antoi liikuttavan yksimieliset vastaukset. Yksikään yhtiöistä ei halua kertoa mahdollisista aikatauluista, yhteistyöstä muiden yhtiöiden kanssa puhumattakaan mahdollisten uusien vakuutusten yksityiskohdista. Edes sitä ei kerrottu, onko jokin muutos tulossa, tiedossa olevaa bonusten siirtorajoituksia lukuun ottamatta. Tiedottamisen tarve taas oli tapetilla. Kun kysyttiin, miten motoristeja aiotaan lähestyä ettei bonusvahinkoja synny, vastaukseksi saatiin pelkkää ei-oota.

Moottoripyörien vakuuttamisessa on tulossa merkittävä muutos 1.5.2003 mennessä, kun bonusten siirtely moottoripyörän ja auton välillä loppuu (Vakuutusten lakisääteisen bonusjärjestelmän purku alkaa (2.9.2002)). Tämä on monelle motoristille merkittävä taloudellinen muutos, koska nyt joko talviautosta tai moottoripyörästä bonukset putoavat pois, aikaisemminhan ne pystyi jakamaan erilaisen ajokauden takia. Toisaalta, vapaassa markkinataloudessa tämä antaa myös uuden mahdollisuuden kilpailuttaa vakuutusyhtiöitä.

Liikennevakuutuskeskuksen mukaan vakuutusyhtiöt voivat itse päättää omasta bonusjärjestelmästään. Muutokset ovat uuden lain voimaantulon myötä mahdollisia ainoastaan vakuutusehtoja muuttamalla. Uudet ehdot on lähetettävä tiedoksi Vakuutusvalvontavirastolle vähintään kuukautta ennen niiden käyttöönottoa. Tähän mennessä (20.9.2002) yksikään vakuutusyhtiö ei ole ilmoittanut vakuutusehtojen muutoksesta.

Huhu kulkee, että monelle motoristille on kerrottu bonusten siirtorajoituksista ja muuttuneista omavastuuehdoista esimerkiksi rataharjoittelun yhteydessä. Motoristeissa herättää hämmennystä se, että paikalliskonttoreista saatu käytännön palaute on niin voimakkaassa ristiriidassa yhtiöiden pääkonttoreista saadun palautteen kanssa. Liikennevakuutuskeskuksen tulkinnan mukaan uusia vakuutusehtoja ei voi edes asetuksella saattaa voimaan kesken vakuutuskauden, vaan ne tulevat voimaan aina uuden vakuutuskauden alusta. Tämän pitäisi lakien ja asetusten puitteissa tarkoittaa sitä, että jos vakuutuskautesi on katkolla ennen 1.5.2003, saat siirtymäaikaa bonusten siirtorajoituksille aina vuoden 2004 puolelle asti.

Lue vielä mätäkuun juttu Moottoripyörien vakuutukset teho/paino-suhteen mukaan (1.10.2002) sekä oikeata lisätietoa: Vakuutusten lakisääteisen bonusjärjestelmän purku alkaa (2.9.2002).

maanantai 2. joulukuuta 2002

Moottoripyörällä Eurooppaan

BajaHill:n toimittajaporukka kävi kesällä ajelemassa pitkinpoikin Eurooppaa. Reissun aikana kypsyi artikkeli mp:n matkailun erityispiirteistä ja asioista joita vain kotimaassa päristellyt motoristi ei ehkä tule ajatelleeksi.

Pakkaaminen
  Varaa paksummat hanskat mukaan, myös heinäkuussa. Kuva 2002 (c) Manu Hakola
Varaa paksummat hanskat mukaan, myös heinäkuussa. Kuva 2002 (c) Manu Hakola

Moottoripyörällä matkailu eroaa automatkailusta kahdessa asiassa. Kaksipyöräisellä kuljettaessa ollaan säiden armoilla ja matkatavaroiden kuljetuskapasiteetti on rajallinen autoon verrattuna. Näiden syiden vuoksi mukaan otettavat varusteet joutuu miettimään huolellisesti. 

Se, miten pyörä pakataan vaikuttaa ajettavuuteen. Isoissa matkapyörissä vaikutus on vähäisin, herkkäliikkeisissä ja kevyissä pyörissä suurin. Pakkaustavan lisäksi tavaroiden kiinnitys kannattaa varmistaa huolella. Pitkin saksalaista ylikansoitettua moottoritietä lentelevät matkatavarat eivät paranna lomatunnelmia. 

Vaihtoehtoja pakkaamiseen on useita: tankkilaukku, selkäreppu, tavararulla, takalaukku ja sivulaukut. Kaksi viimeksimainittua voivat olla mallikohtaisia tai tarvikkeena ostettavia, kovia tai pehmeitä. Takalaukku voi olla penkin takana tai takasatulan päällä. Tavoitteena kannattaa pitää tavaroiden mahdollisimman vähäistä vaikutusta ajo-ominaisuuksiin.
Tankkilaukku on suosittu vaihtoehto. Mahdollisena haittapuolena siinä ovat pienentyneet ajajan tilat. Ongelma korostuu kovavauhtisessa moottoritieajossa. Reppua kantaessa taas selkä on kovilla ja tuulen riepoteltavana. 

  Kuva 2002 (c) Manu Hakola
Kuva 2002 (c) Manu Hakola
Kovien laukkujen puolesta puhuvat helppokäyttöisyys, lukittavuus ja kapasiteetti. Toisaalta taas vaikutus ajo-ominaisuuksiin saattaa olla ikävä etupyörän kevenemisen ja tuuliherkkyyden muodossa. Jos on yksin liikkeellä, varteenotettava vaihtoehto on sijoittaa takalaukku matkustajan satulan kohdalle. Tällöin takapainoisuus ja pyörteily vähenevät oleellisesti. Tätä kautta suuntavakavavuus paranee.

Tavararulla, reppu tai kassi takamatkustajan penkkiin kiinnitettynä ajaa ajettavuusmielessä saman asian. Tavaroiden penkominen niistä parkkipaikalla vaatii tavallisesti koko sisällön purkamista keskelle pihaa. Murphyn lain mukaisesti kaipaamasi tarvike on aina pohjimmaisena. 

Koepakkaaminen ja koeajolenkki ennen varsinaista matkapäivää on paikallaan, jos olet aikeissa pakata tavarasi aiemmasta poikkevalla tavalla. Mahdolliset ongelmat on mukavampi ratkaista tutussa ympäristössä kuin keskellä suurta tuntemattomuutta. 

Go to the top of this page Pyörän huolto ja säätö

Luonnollisestikin pyörän kunto tulee käydä läpi huolellisesti ennen matkaa. Ajaminen kovatempoisessa liikenteessä hellekelissä tai alppitiellä vaatii tekniseltä kunnolta enemmän kuin tavanomainen suomalainen liikenne. (Katso myös artikkeli alustan säätämisestä Säädä alusta kevätkuntoon 20.4.2002)
Erityisesti herkkäliikkeisten urheilupyörien omistajien kannattaa miettiä mikä vaikutus pakkaamisella on ajo-ominaisuuksiin. Esimerkiksi takapainoisella pyörällä kovaa kurviin ajo saattaa aiheuttaa etupään rauhattomuutta. Muutenkin kovaa ajettaessa tulisi alusta säätää siten, että pyörä on jonkin verran etupainoinen. Kovassa vauhdissa jo katteen takaa nousukin aiheuttaa painon siirtymisen taaksepäin ja kukapa viitsisi koko aikaa maata katteen takana. Muutoin säätämiseen pätevät samat säännöt kuin normaalistikin. Kun paino pyörän päällä lisääntyy, on alustaa säädettävä samassa suhteessa jäykemmälle. 

  Dolomiittien tiet ovat ehdottomasti kokemisen arvoiset mutta eivät sovi kiireiselle. Kuva 2002 (c) Manu Hakola
Dolomiittien tiet ovat ehdottomasti kokemisen arvoiset mutta eivät sovi kiireiselle. Kuva 2002 (c) Manu Hakola
Alppitiet

Moni haluaa kurvailla mutkaisia maalais- ja vuoristoteitä. Niitä löytyykin niin paljon että varmasti riittää. Jos on tarkoitus edetä kohtuullista vauhtia ja olla tiettyyn aikaan määränpäässä mieti, onko syytä juuri silloin lähteä pikkuteille. Niitä pitkin ei matka juuri etene. Kymmenen tunnin ajamisen jälkeen huomaat ajaneensi 400-500 kilometriä ja linnuntietä mitaten ehkä vain 150-300 km. 

Aikataulun lisäksi sää on otettava huomioon. Vuoristoseuduilla ajaessa voi alhaalla laaksossa olla hellekeli. Ylhäällä sensijaan lämpö saattaakin olla viidestä kymmeneen astetta. Jos vielä sattuu niin, että sadekuuro hernerokkasumuineen yllättää, on tunnelma vähemmän helteinen. 
 
Moottoritie on kuuma
  Koko moottoritie on suljettu ja härdelli on valmis. Kuva 2002 (c) Manu Hakola
Koko moottoritie on suljettu ja härdelli on valmis. Kuva 2002 (c) Manu Hakola

Suomea tiheämmin asutuissa teollisuusmaissa usein maanteitse nopein etenemistapa on moottoritie. Moni on ehkäpä kuullut huimia tarinoita Saksan vapaista nopeusrajoituksistakin. Totuus on kuitenkin helposti erilainen. Suurista liikennemääristä johtuen moottoritiet erityisesti Saksassa ovat ruuhkaisia. Tästä johtuen matka ei useinkaan taitu toivotulla nopeudella. Jos yksi rekka lähtee ohittamaan toista on tuloksena kilometrien ajan 85-90 kilometriä tunnissa etenevä ajo joka kerää pitkän jonon taakseen. Rekkojahan noilla teillä riittää. Suurten kaupunkien liepeillä ruuhka-aikoina on suoranainen ihme, jos ajo sujuu ilman ruuhkissa matelua. 

Jos ja kun koittaa sellainen hetki, että olosuhteet ja nopeusrajoitus sallivat kokeilla pyörän kulkuvaroja, on syytä pitää järki mukana. Erityisen varovainen kannattaa olla kaistaa eteesi vaihtavien ajoneuvojen kanssa. Jos omaa kaistaasi hitaammalla kaistalla ajaa kaksi ajoneuvoa peräkkäin on melko varmaa, että ennemmin tai myöhemmin takimmainen lähtee ohittamaan eikä välttämättä huomaa sinua. Mikäli varovaisuudestasi huolimatta näin pääsisi käymään todennäköisesti oikea teko on väistää pientareen kautta. Jarruttamiseen ei ehkä ole aikaa. Ensisijaisesti on toki pyrittävä ehkäisemään tällaisen tilanteen synty ennakoimalla. 

Bensa-asemia on Keski-Euroopassa tavallisesti muutaman kymmenen kilometrin välein. Niistä kerrotaan tienvarsikylteillä etukäteen. Usein samassa yhteydessä kerrotaan myös miten pitkä matka on taitettavana jos päätätkin jatkaa seuraavalle asemalle saakka. Sikäläinen tankkauskäytäntö poikkeaa suomalaisesta sikäli, että tankkauksen jälkeen ajoneuvo jätetään mittarille ja mennään maksamaan. Kun olet maksanut, vapauttaa kassa bensamittarin seuraavaa käyttäjää varten. Samasta mittarista ei siis kukaan saa tankattua ennenkuin edellinen asiakas on ostoksensa maksanut. 

  Käteinen tai luottokortti olkaa hyvä! Ja kaikissa tulleissa ei kortti aina välttämättä edes kelpaa joten myös läpiajomatkalle kannattaa varata paikallista valuuttaa. Kuva 2002 (c) Manu Hakola
Käteinen tai luottokortti olkaa hyvä! Ja kaikissa tulleissa ei kortti aina välttämättä edes kelpaa joten myös läpiajomatkalle kannattaa varata paikallista valuuttaa. Kuva 2002 (c) Manu Hakola
Tietullit
 
Ajo moottoriteillä on yleensä ottaen ruuhkattomampaa muualla kuin Saksassa. Varaudu matkabudjetissasi kuitenkin siihen, että monissa maissa ajo moottoriteillä maksaa. Ajo maksetaan joko ostamalla vignette tai maksamalla maksu maksupisteessä. Vignette tarkoittaa tiemaksua joka maksetaan kerran rajalla. 

Maksutarra liimataan näkyvälle paikalle. Sen jälkeen kyseisessä maassa saa ajaa vapaasti. Joissakin maissa on mahdollista ostaa lyhyempiä aikoja. Joissakin taas on ostettava kerralla koko vuoden tarra. Vignette maksaa 10-30 euroa. Mikäli maksu maksetaan vasta tiellä ajettaessa, on siihen pari käytäntöä. 

Ennen tielle pääsyä ajetaan läpi maksupisteestä eli niinsanotusta tullista. Tässä kohdassa joko otetaan tosite automaatista mukaan ja jatketaan matkaa tai maksetaan matka etukäteen. Maksun joutuu maksamaan viimeistään siinä vaiheessa kun moottoritieltä poistuu. Tyypillisesti sekä luottokortti että käteinen käyvät. Mikäli erillinen maksupiste moottoripyörälle löytyy, kannattaa käyttää sitä koska tällöin maksu on alhaisempi. Esimerkiksi Italiassa moottoritiet ovat hienossa kunnossa ja matka taittuu. Kuitenkin tiemaksuihin menee rahaa miltei saman verran kuin bensiiniinkin.
  Sääntöjen rikkominen ja moottoritiemaksujen kanssa pelaaminen saattaa tulla yllättävän kalliiksi. Kuva 2002 (c) Manu Hakola
Sääntöjen rikkominen ja moottoritiemaksujen kanssa pelaaminen saattaa tulla yllättävän kalliiksi. Kuva 2002 (c) Manu Hakola

Allekirjoittaneen Italiassa ajo meinasi tulla kalliiksi. Ajoin maksutositeautomaatilla liian lähelle edelläni ajavaa pyörää. Tällöin automaatti ei tajunnut ajoneuvon vaihtuneen. Puomi ei mennyt alas eikä uutta lipuketta näinollen tullut. Moottoritien varressa tapahtuneen tilannekatsauksen jälkeen päätettiin matkaa jatkaa. 

Tieltä poistuttaessa maksupisteellä kukaan ei puhunut englantia tai saksaa. Oli kovin tuskallista yrittää selittää, että ilman lipuketta ajo ei ollut tahallista. Lopulta asia kuitenkin tuli ymmärretyksi, eikä lisäseuraamuksia tällä kerralla tullut. Pahimmassa tapauksessa rangaistuksena voidaan määrätä maksettavaksi tiemaksu pisimmän mahdollisen matkan mukaan jonka kyseistä tietä on voinut ajaa. 


Artikkelin kirjoittanut manu.hakola@nokia.com. BajaHill ei ota mitään vastuuta neuvojen järkevyydestä, oikeellisuudesta tai laillisuudesta. Kukin ajakoon turvallisesti ja maalaisjärjellä, myös moottoripyörällä ajoa voi harkita. Kaikki (oikeudet) kuitenkin pidätetään. BajaHill haluaa toivottaa ikimuistoisia mp-matkailikokemuksia kaikille lukijoille! 

Uusi artikkeli - Moottoripyörällä Eurooppaan

BajaHill:n toimittajaporukka kävi kesällä ajelemassa pitkinpoikin Eurooppaa. Reissun aikana kypsyi artikkeli mp:n matkailun erityispiirteistä ja asioista joita vain kotimaassa päristellyt motoristi ei ehkä tule ajatelleeksi. Tarinaa kertyi pyörän pakkaamisesta ja mukaan varattavista varusteista, päivämatkoista, alppi- ja moottoriteistä sekä tietulleista. Lue koko artikkeli: Moottoripyörällä Eurooppaan.

maanantai 18. marraskuuta 2002

Kawasakin ZX6R mallisto uudistuu


Kawasakin kuussataset uudistuvat kaudelle 2003 täysin. Uusien katteiden alle kätkeytyvät niin moottorin, rungon, iskunvaimennuksen kuin jarrujenkin uudistukset. Tekniikan ohella myös ajoasentoa on muokattu sopimaan paremmin urheilulliseen ajoon. Kenties merkittävin uudistus on polttoaineen suihkutuksen käyttöönotto.

Katteiden suurin toiminnallinen muutos on Ram-Air -kanaviston sijoittaminen keskelle katetta.

Kawasakin ZX6R mallisto uudistuu. Kuva 2002 (c)
Moottorin perusrakenne on uusi, ja on yhteneväinen rajoitettuna eränä valmistettavan sisarmallin ZX-6RR:n moottorin kanssa. ZX-6RR täyttää Supersport-luokan iskutilavuusvaatimuksen alle 600 cm3. Perusmalli on vuoden 2002 mallin tapaan 636-kuutioinen.


Kawasakin ZX6R mallisto uudistuu. Kuva 2002 (c)
Molemmissa malleissa käytetään uutta alumiinirunkoa, jossa imuilmaa syöttävä Ram Air-kanavisto on sijoitettu keskelle etukatetta. Ohjausgeometriaa on muutettu urheilullisen ajon ja kilpailukäytön vaatimukset huomioiden. 41 millimetrin liukuputkilla varustettu etuhaarukka on nyt ylösalaisinmallia ja varustettu lineaarisilla jousilla. Myös takajousi on lineaarinen. Uudet nelimäntäiset etujarrupuristimet on varustettu neljällä erillisellä palalla ja ne ovat radiaalimallia. Puristusvoiman kasvamisen ansiosta jarrulevyjen halkaisijaa on voitu pienentää 280 millimetriin.

Elektroninen mittaristo koostuu LCD-näyttöisestä käyntinopeusmittarista, digitaalisesta numeronäyttöisestä nopeusmittarista, säädettävästä vaihtovalosta sekä kierrosajanotosta. Samassa paketissa ovat lämpötila- ja matkamittarit ja varoitusvalot. Vaihtovalolla on kaksi kirkkausasentoa ja se voidaan kytkeä myös pois toiminnasta.

Kawasakin ZX6R mallisto uudistuu. Kuva 2002 (c)
Moottorit tuottavat aikaisempaa enemmän tehoa ja ne kiertävät korkeammalle. painoa ja ulkomittoja on myös pienennetty. Täysin uusia osia ovat sylinterikansi, sylinterilohko ja kampikammio. Moottorin sisäisistä osista on täysin uudistettu nokka-akselisto, vaihteisto ja kytkin. Uuden vaihteiston tiheämmät välitykset 3-, 4-, 5- ja 6-vaihteiden välillä parantavat suorituskykyä rata-ajossa. Elektronisesti ohjatun polttoaineen suihkutuksen ansiosta moottori tehoa on voitu lisätä päästörajoista tinkimättä. Läppärunkojen halkaisija on 38 millimetriä. Kaksoisläppämekanismi parantaa moottorin joustavaa reagointia.

ZX-6RR Muutokset
Supersport-luokan aihioksi tarkoitetutun ZX6RR:n yksi suorituskyvyn ratkaiseva tekijä on lyhytiskuisempi ja siksi kierrosherkempi moottori. Kokonaisuuteen kuuluvat kevyet takomännät, tarkasti tasapainotettu kampiakseli sekä moottorijarrutuksissa kytkimen luistamisen salliva mekanismi. Rungossa on säädettävä takahaarukan kiinnityspiste. Kilpailukäyttöä varten on saatavissa kattava viritysosien valikoima, sisältäen muun muassa ohjelmoitavan moottorin ohjausjärjestelmän, kytkimen erikoisosia, vaihteiston hammaspyöriä, jousituksen ja iskunvaimennuksen osia, sekä muita moottorin viritysosia.

Kawasakin ZX6R mallisto uudistuu. Kuva 2002 (c)
MOOTTORIZX636-B1 / ZX600-K1
Tyyppi4-tahtinen 4-sylinterinen rivimoottori
Tilavuus636 cm3 (ZX636-B1)
599 cm3 (ZX600-K1)
Poraus ja isku68.0 x 43.8 mm (ZX636-B1)
67.0 x 42.5 mm (ZX600-K1)
Puristussuhde12,8:1 (ZX636-B1)
13.0:1 (ZX600-K1)
VenttiilikoneistoDOHC, 16 venttiiliä
Polttoaineen syöttöEFI, 38 mm x 4
Ajoitus:Imu "Auki:58° EYKK; kiinni:82° JYKK; kesto:320° (ZX636-B1)"
"Auki:55° EYKK; kiinni:85° JYKK; kesto:320° (ZX600-K1)"
Pako "Auki:62° EYKK; kiinni:34° JYKK; kesto:276°"
VOIMANSIIRTO
Vaihteisto6 vaihdetta
EnsiövetoRattain
ToisiovetoX-rengasketju
Ensiövälitys2.022 (89/44)
Vaihteiden välitys:1 2.923 (38/13)
2 2.055(37/18)
3 1.722 (31/18)
4 1.450 (29/20)
5 1.272 (28/22)
6 1.153 (30/26)
Toisiovälitys2.666 (40/15)
Kokonaisvälitys6.223 @ suurimmalla vaihteella
KytkinMärkä monilevyinen
RUNKO
TyyppiAlupalkkirunko
Jousitus:edessä 41 mm käännetty haarukka, portaattomat paluuvaimennuksen ja vaimennuksen säädöt, jousen esijännityksen säätö
takana Uni-Trak-jousitus alapuolisin linkuin, kaasupaineistus, portaattomat paluuvaimennuksen ja vaimennuksen säädöt, jousen esijännityksen säätö
Joustoliike:edessä 120 mm
takana 135 mm
Renkaat:edessä 120/65 ZR17 (56W) T/L
takana 180/55 ZR17 (73W) T/L
Ohjauskulma24,5 °
Etujättö95 mm
JARRUT
EdessäPuolikelluvat 280 mm kaksoislevyt
Etupuristin Säteittäiset 4-mäntäpuristimet
Takana220 mm levyjarru
Takapuristin Liukuva 1-mäntäpuristin
SÄHKÖLAITTEET
Akku12V, 8Ah
Ajovalo12V 60/55W x 2
Taka/jarruvalo12V 0,5/3,8W (LED)
MittaristoDigitaaliset nopeus- ja kierroslukumittarit, LCD-näyttö moottorin lämpötilalle, matka- ja osamatkamittareille, kello ja varoitusvalot
MITAT
Kokonaispituus2025 mm
Kokonaisleveys720 mm
Korkeus1110 mm
Akseliväli1400 mm
Maavara130 mm
Istuinkorkeus825 mm
Kuivapaino161 kg
Polttoainetankki18 litraa
SUORITUSKYKY
Huipputeho87 kW (118 hv)/13000 rpm*(ZX636-B1)
83,1 kW (113 hv)/13200 rpm (ZX600-K1)
Ram Air teho91,5 kW (125 hv)/13000 rpm (ZX636-B1)
87,8 kW (120 hv)/13200 rpm (ZX600-K1)
Huippuvääntö67 Nm /11000 rpm**(ZX636-B1)
64,4 Nm /12000 rpm (ZX600-K1)
VÄRIT
ZX6RLime Green
Black Pearl
Candy Lightning Blue
ZX6RRLime Green
Alustavat hinnatZX6R 16490 euroa
ZX6RR 17750 euroa

torstai 17. lokakuuta 2002

Hindrén voitti trialin Suomen mestaruuden

(Teksti ja kuva Markus Ström)Joachim Hindrén on tämän vuoden trialin Suomen mestari. Mestaruus ratkesi Hindrénin eduksi kauden viimeisessä osakilpailussa, joka ajettiin sunnuntaina lumisessa ja kylmässä säässä Kirkkonummella. Nyt saavutettu mestaruus on Hindrénin kahdeksas henkilökohtainen SM-kulta.

Kuivalle kelille suunnitellut jaksot vaikeutuivat moninkertaisesti, kun vuorokautta ennen kilpailua taivaalta satoi maahan kunnon lumikerros. Kauden viidennessä osakilpailussa jaettiin reilusti enemmän virhepisteitä kuin kauden muissa kilpailuissa. Joachim Hindrén on tehnyt tällä kaudella vakuuttavaa työtä, eikä hän jättänyt epäselväksi myöskään sunnuntaina kuka hallitsee trial-rintamaa tällä hetkellä Suomessa. Hindrén voitti kauden viimeisen osakilpailun 43 virhepisteellä. Ensimmäistä kertaa tällä kaudella toiseksi yltänyt Saku Suvanto tuli 117 virhepisteellä maaliin ja varmisti samalla SM-pronssin. Kolmanneksi Kirkkonummella sijoittunut Tommi Suhonen vei nimiinsä SM-hopean.

- Kylmän sään takia tämä kilpailu oli kaikkein vaikein tämän vuoden taisteluista. Siihen nähden että lunta ja jäätä oli maassa yllin kyllin, niin ihmeen hyvin täällä pystyi kuitenkin ajamaan. Saamani 43 virhepistettä on todella hyvän ajon tulos, vaikka SM-kilpailuissa ei yleensä ole kymmentä pistettä enempää tullut. Eroa tuli aika paljon kuitenkin kakkoseenkin. Jaksot oli selvästikin suunniteltu kuivalle kelille, joten lumi ja pakkanen ei tehnyt ajosta helppoa. Trial-rengas menee kovaksi eikä se sen jälkeen pidä juuri mitään. Jaksot olivat siis huomattavasti normaalisti vaikeampia, Hindrén kertoi.

Hindrénillä on taskussaan nyt kahdeksan trialin Suomen mestaruutta. Ensimmäinsen mestaruuden voittaminen tuntui parhaimmalta, mutta silti Hindrén janoaa lisää voittoja.
-Eipä tässä nyt mitenkään kummalta tunnu, vaikka kahdeksas mestaruus tuli. Ensimmäinen mestaruus tuntui tietysti kaikkein parhaimmalta. Tänäkin vuonna jouduttiin ajamaan kilpaa viimeiseen osakilpailuun asti, eikä missään vaiheessa ollut varaa teknisiin murheisiin eikä keskeytyksiin.


Joachim Hindrén on tämän vuoden trialin Suomen mestari. Nyt saavutettu mestaruus on Hindrénin kahdeksas henkilökohtainen SM-kulta. Kuva 2002 (c) Markus Ström
Joachim Hindrén on tämän vuoden trialin Suomen mestari.


TULOKSET SM-trial, 5/5, Kirkkonummi, 6.10.2002
1.Joachim Hindrén43
2.Saku Suvanto117
3.Tommi Suhonen123
4.Jussi Jokinen124
5.Tomi Luhtasuo130
6.Ossi Nurminen172


SM-pisteet, 5/5
1.Joachim Hindrén100
2.Tommi Suhonen79
3.Saku Suvanto70

Moottoripyörien pysäköinti Helsingissä helpottuu?

Helsingin kaupungin liikennesuunnitteluvirasto on ollut tyytyväinen kuluneena kesänä toteutettuun moottoripyörien pysäköintijärjestelyyn. Maksuttomat moottoripyörien pysäköintipaikat ovat vuonna 2002 olleet Mannerheimintiellä Ruotsalaisen teatterin luona, Vanhan Ylioppilastalon vieressä, Pohjois-Esplanadilta sekä Rautatieaseman edessä. Viraston edustaja Kari Tikkanen lupasi puhelimitse, että vähintään samat paikat tulevat olemaan käytössä myös ajokaudella 2003.

Lokakuun 29. päivä SMOTO pitää jälleen palaveria liikennesuunnitteluviraston kanssa. Myös pysäköinninvalvonnan edustaja tulee mukaan. Kokous on kutsuttu koolle kaupungin aloitteesta ja tarkoituksena onkin löytää edellä mainittujen paikkojen lisäksi uusia pysäköintimahdollisuuksia ensi kaudelle.

Asiahan liittyy viime keväänä ja kesänä kovasti poristuihin prätkien pysäköintiongelmiin pääkaupungissa, hommasta laadittiin jopa kansalaisadressi. Katso: Helsingin asukaspysäköintipaikat maksullisiksi myös mp:lle (20.11.2001) ja Nimien keräys pysäköinnin hankaloittamisen vastustamiseksi (6.2.2002). Kaupunki tuli harrastajia vastaan ja järjesti muutamia erityisiä mp-pysäköintipaikkoja.

Jos mielessäsi on mp-pysäköintiin sopivia paikkoja lähetä ne tiedoksi sähköpostitse Anne Pitkäselle osoitteeseen sihteeri@smoto.fi. Kaikenlaiset "eväät" kokousta varten ovat tervetulleita.

KHO pyytää ennakkoratkaisua muuttoajoneuvojen autoverotuksesta

Korkein Hallinto-oikeus (KHO) on pyytänyt torstaina 10.10.2002 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua muuttoautojen verokohtelusta. Asiassa on keskeisenä kysymyksenä, onko autoveroa voitu määrätä lainkaan suoritettavaksi kun otetaan huomioon direktiivi 83/183/ETY. Kyseinen direktiivi nimittäin edellyttää täydellistä verovapautta, jos autovero on direktiivissä tarkoitettu kulutukseen kohdistuva vero. Jos kannettu autovero tulkitaan direktiivissä tarkoitetuksi erityiseksi veroksi se on voitu määrätä suoritettavaksi. KHO on siten pyytänyt tulkintaa muuttoajoneuvojen veronkannon osalta.

Jos yhteisöjen tuomioistuin tulkitsee kannetun veron kulutukseen kohdistuvaksi veroksi maahan muuttavien henkilöiden autoverovapauden rajoitukset poistuvat paitsi veron rahamääräisen suuruuden niin myös tuotavien ajoneuvojen lukumäärän osalta. Ajoneuvoharrastajien kannattaisi siten muuttaa puoleksi vuodeksi pois maasta ja tuoda vaikka parikymmentä autoa ja prätkää maahan muuttotavarana. Tämä taas tulee käytännössä kaatamaan korkean autoveron politiikan kaikissa jäsenvaltioissa.

Valitettavasti yhteisöjen tuomioistuin ei ole niitä nopeimpia päätöksenteossansa, edellistä ennakkopäätöstä käytettynä maahantuotavien autoverotuksen syrjivyydestä jouduimme odottelemaan pitkälti yli kaksi vuotta. Näillä näkymin autoverolainsäädännön uudistus ehtii valmiiksi reilusti ennen yhteisöjen tuomioistuimen linjavetoa. Jännitettäväksi jää, onnistutaanko uudistuksessa tällä kertaa niin, että sitä ei tarvitse heti ensimmäisen valituskierroksen myötä jälleen panna kokonaan uusiksi.

Lisätietoa: Modified Motorcycle Association of Finland, http://www.mmaf.fi/

maanantai 7. lokakuuta 2002

Pacific GP: Mika Kallio uransa toiseksi parhaaseen sijoitukseen


Ratamoottoripyöräilyn MM-kauden 13. osakilpailu ajettiin Japanissa Twin Ring Motegin radalla. Mika Kallion pyörä saatiin kilpailupäiväksi kuntoon ja Mika paranteli aika-ajoaikaansa aamun lämmittelyajoissa. Itse kisassa Mika ajoi varmistelemalla kuudenneksi eli uransa toiseksi parhaaseen sijoitukseen. Paras tulos on edelleen toukokuussa Jerez'issä ajettu 5. sija.

Ajettavuusongelmat työllistivät tallin koko illaksi ensimmäisen aika-ajon jälkeen. Viat kuitenkin paikallistettiin ja seuraavissa lämmittelyissä Kallio paransi edellistä aika-ajoaikaansa yli puolella sekunnilla. Lähtöruuduksi tuli 17.
- Warm-upiin pyörä saatiin jo tosi hyväksi ja eiliset jousitusongelmat saatiin pois. Minulle vaihdettiin varsinaiseen kisapyörääni koko etupään jousitus kakkospyörästä ja sen lisäksi muutettiin hieman pyörän kulkukulmaa. Vauhti oli heti parempi kuin eilisessä aika-ajossa, Mika totesi.

Kilpailuun lähdettiin toiveikkaana. Lähtöpaikka oli kuitenkin melko kaukana kärjen takana, joten hyvä tulos edellytti onnistumista lähdössä ja ensimmäisessä kaarteessa.
- Sain heti alusta hyvän startin ja pääsin jo lähtösuoralla nousemaan muutaman sijan. Yleensä ensimmäisessä kaarteessa pyritään mahdollisimman sisälle, mutta kun se ei nyt ollut mahdollista, jätin jarrutuksen vielä hieman normaalia myöhäisemmäksi ja annoin pyörän liukua aika ulos. Sitä kautta onnistuin vielä nappaamaan muutaman sijan kaarteen aikana.

Kallio nousi ensimmäisen kierroksen aikana yhdeksänneksi ja eroa kärkeen oli muutama kymmenen metriä. Pari kierrosta Mika ajoi kärjen vauhdissa, mutta kun rako ei lähtenyt kapenemaan, hän päätti ajaa isompia riskejä ottamatta maaliin varmistaakseen jo tulossa olevat MM-pisteet.
- Näytti siltä, että kärki alkaa kiristämään vauhtia ja kun itsellä ei oikeastaan ollut enää yhtään varaa kiristää, niin ajattelin antaa niiden mennä kun olin jo niin hyvällä sijoituksella ja ainahan on mahdollista, että edessä tapahtuu jotain ja sijoitus paranee sitäkin myötä.

Mika ajoi loppukisan omaa vauhtiaan tasaisia kierrosaikoja. Kun Mikan edestä Lucio Cecchinellolta ja MM-pistejohdossa olevalta Arnaud Vincent'iltä vielä pyörä hyytyi alta, nousi Mika Kallio lopulta kuudenneksi.
- Alussa Angelis tuli hetken ihan kannoilla, mutta sitten sekin kaatui ja taaksepäinkin oli sen jälkeen seuraavaan jo muutama sekunti eroa. Loppukisan tarkkailin pelkästään, että ero pysyy samana.
- Olihan se ihan hyvä sijoitus, mutta muuten aika tylsä kisa kun joutui yksistään ajelemaan koko ajan. Hyvä, että päästiin nousemaan noinkin korkealle.

Seuraava kilpailu ajetaan jo viikon päästä Malesiassa Sepangin radalla.
- Onhan tästä ihan hyvät fiilikset lähteä seuraaviin kisoihin kun MM-pisteissä ollaan jo kymmenen nipussa. Toivottavasti seuraavissa kisoissa ollaan yhtä kilpailukykyisiä.

Mika Kallio Assenin radalla. Kuva 2002 (c) Christine Zimmermann
Mika Kallio Assenin radalla. Kuva 2002 (c) Christine Zimmermann

Tulokset, GP3 Twin Ring Moteg, Japani, 125cc
1PEDROSA DanielSPAHonda+41.43,377
2POGGIALI ManuelGERGilera+8,071
3JENKNER SteveGERAprilia+8,701
4NIETO PabloSPAAprilia+15,425
5BARBERA HectorSPAAprilia+24,565
6KALLIO MikaFINHonda+29,584

MM-pistetilanne 125cc
1VINCENT ArnaudFRAAprilia215 pistettä
2POGGIALI ManuelGERGilera207 pistettä
3PEDROSA DanielSPAHonda191 pistettä
...
10KALLIO MikaFINHonda69 pistettä

2002 Rookie of the Year Classicification:
1.Mika KallioFIN69 pistettä
2.Andrea DoziosoITA35 pistettä
3.Hector BarberaSPA30 pistettä
4.Stefano BiancoITA21 pistettä
5.Klaus NöhlesGER13 pistettä

perjantai 4. lokakuuta 2002

Trial kauden päätös sunnuntaina - Varmistaako Hindrén kahdeksannen mestaruutensa?

(Teksti ja kuva Markus Ström)Trialin SM-kauden päättävä viides osakilpailu ajetaan tulevana sunnuntaina Kirkkonummen Vuohimäellä. Mitalikamppailu on säilynyt mielenkiintoisena koko kauden ja mestaruus ratkeaakin vasta nyt ajettavassa päätöskilpailussa. Mikäli mitään erikoista ei tapahdu, niin Tapiolan Moottorimiesklubia edustava trialin tällä hetkellä vielä seitsenkertainen Suomen mestari Joachim Hindrén tulee varmistamaan kahdeksannen Suomen mestaruutensa.

Hindrén, lähtee hakemaan kahdeksatta trialin Suomen mestaruuttaan ensi sunnuntaina Kirkkonummen Vuohimäellä ajettavassa päätösosakilpailussa.
- Mikäli keskeytystä ei tule, niin mestaruus pitäisi sen jälkeen olla hallussa, Hindrén pohdiskeli.

Sunnuntain kisaan yleisöllä vapaa pääsy
Kirkkonummella tullaan näkemään myös Pohjois-Euroopan korkein kilpailuissa nähty, noin neljä metriä korkea pystysuora kallioseinämä, josta kilpailijat tulevat ajamaan ylös.
- Siinä kallioseinämässä ei pitäisi olla mitään suurempia ongelmia, mutta mikäli sääennustukset pitävät paikkaansa, niin loskalumi voi tulla vaikeuttamaan tietysti tilannetta, Hindrén puntaroi.

Hindrénin kilpailukausi päättyy nyt sunnuntaina ajettavaan kilpailuun, mutta miehen kalenteri on silti lähes täyteen varattu loppuvuoden osalta.
- Ajan moottoripyörällä akrobatiaesityksiä ympäri Suomen. Olen vieraillut myös Eestissä ja Saksassa esiintymässä. Esitysten aikana ajan neljä metriä korkean kuorma-auton katolle lähes pystysuoraa seinämää pitkin. Loppuvuoden kohokohta tulee ehdottomasti olemaan OFFROAD-Party -tapahtuma Helsingin Kaapelitehtaalla marraskuun puolessa välissä, jossa teen rohkeita moottoripyörätemppuja sisätiloissa, Hindrén kertoo.

Kamppailu SM-pisteistä alkaa Kirkkonummella sunnuntaina 6. päivä lokakuuta kello 10. Paikka sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Kirkkonummen keskustasta ja tapahtuma-alueelle on opasteet Hangontieltä. Kilpailuun on vapaa pääsy.

Hindrén, lähtee hakemaan kahdeksatta trialin Suomen mestaruuttaan ensi sunnuntaina Kirkkonummen Vuohimäellä ajettavassa päätösosakilpailussa.. Kuva 2002 (c) Markus Ström
Hindrén, lähtee hakemaan kahdeksatta trialin Suomen mestaruuttaan ensi sunnuntaina Kirkkonummen Vuohimäellä ajettavassa päätösosakilpailussa. Kuva 2002 (c) Markus Ström

tiistai 1. lokakuuta 2002

Moottoripyörien vakuutukset teho/paino-suhteen mukaan

Vakuutusyhtiöt ottavat käyttöön uudet moottoripyörien vakuutusperusteet. Moottoripyörien vakuutukset pohjautuvat nyt todellisiin kuluihin ja vahinkotilastoihin eli lähinnä teho/paino-suhteeseen eikä pelkkiin kuutiotuumiin kuten vanhassa järjestelmässä oli tapana. Kaikki vakuutusyhtiöt ovat vähitellen siirtyneet tähän uuteen järjestelmään.


   Kyykkärähinäpyörien vakuutukset voivat nousta hävyttämän kalliiksi. Kuva (c) Christina Palmu
Kyykkärähinäpyörien vakuutusmaksut voivat nousta hävyttömän kalliiksi
Painavat matka- ja custom-pyörät ovat tämän järjestelmän puitteissa aikaisempaa halvempia vakuuttaa samalla kun kevyet ja tehokkaat pyörät, esimerkiksi Yamaha R1, ovat kalleimmassa vakuutusluokassa. Vahinko- ja korvaustilastojen valossa uusi systeemi vastaa hyvin todellisia kustannuksia ja on siten huomattavasti oikeudenmukaisempi kuin vanha pelkästään kuutioihin pohjautunut systeemi.

Vakuutusyhtiöt tarjoavat pelkän teho/paino-vakuutuksen lisäksi vaihtelevan joukon erilaisia muita vakuutusmuotoja, mainittakoon rakennetuille ja omavalmistepyörille tarkoitettu "chopper"-vakuutus, offroad-vakuutus, kesä-talvi vakuutukset sekä ns. "kuusi pyörää" joka on yhdistetty auto-mp vakuutus.

Vakuutusuudistuksen heikkoutena on erityisesti nuorten kaupunkilaismotoristien muovipyörien korkeat vakuutusmaksut. Alennusten saamiseksi pitää kuskilla olla henkilökohtaisia vahingottomia vuosia samaan tapaan kuin piakkoin edesmennessä bonus-systeemissäkin. Myös kotiosoite vaikuttaa vakuutusten hintoihin merkittävästi. Toisaalta, tämä kohdistaa maksut sinne mistä kustannuksetkin tulevat joten jää kuluttajien valittavaksi minkälaisilla riskeillä ja pyörillä kukin haluaa ajella. Ainiin. Pitäisi varmaan vielä mainita, että eihän tämä ole totta Suomessa vaan kyseessä on naapurimaamme Ruotsin vakuutusmalli.

Lisätietoa Suomen vakuutusjärjestelmän muutoksista: 'Vakuutusten lakisääteisen bonusjärjestelmän purku alkaa (2.9.2002)'.

tiistai 24. syyskuuta 2002

Päätös käytettynä maahantuotavien verokohtelusta

Kauan odotettu EU:n tuomioistuimen päätös käytettyjen ajoneuvojen maahantuonnin verokohtelusta tuli vihdoin torstaina 19.9.2002. Lyhyesti sanottuna, tuomio noudattelee julkiasiamiehen ratkaisuehdotusta. Autoverosta maksettava ALV ei tuomioistuimen mielestä ole arvonlisäveroa vaan jotain muuta. Tuomion mukaan käytetyn ajoneuvon verotus on kyseisessä tapauksessa syrjivää.

Tulli on nyt julkaissut uudet "päätöksen mukaiset" ohjeet moottoripyörien verotukselle (Tullin tiedote 20.9.2002). Tulli ei ole mitenkään perustellut uusia laskentasääntöjä ja niiden perustana olevia laskelmia vaikka EU-tuomioistuin nimenomaan sitä edellyttää. Tämän lisäksi tullin esittämä uusi laskentatapa on jo heti syntyessään vastoin juuri saatua yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota sekä kotimaista että EU:n lainsäädäntöä.

Yhteisöjen tuomioistuimen antama päätös nostaa esiin myös kysymyksen siitä, pitäisikö yhteiskunnassamme keskustella laajemmin parlamentaarisen järjestelmän ilmiselvästä hampaattomuudesta virkamiehistön edessä? Miten on mahdollista, että vuodesta toiseen Suomen valtio tietoisesti rikkoo sitoumuksiaan ja kieriskelee lopulta omassa erinomaisuudessaan niin syvällä, että ei enään osaa itse sanoa mikä on oikein ja mikä väärin? Miksi tämä tuomio ylipäätäänsä piti hankkia?

Odotettavissa on sekava ja kiireinen verosyksy aina siihen asti kunnes uusi autoverolaki saadaan valmiiksi ja uutta lakia mukaileva käytäntö on löytynyt. Korkein hallinto-oikeus (KHO) tulee antaamaan päätöksensä asiassa 4.10.2002 mennessä. Useat seikat viittaavat siihen, että hallitus aikoo sorvata uuden autoverolain samassa aikataulussa kuin muunkin ajoneuvolainsäädännön kokonaisuudistuksen. Uusi autoverolaki tulisi siis voimaan vasta 1.1.2003.

Lisätietoja:

keskiviikko 18. syyskuuta 2002

Tunnelmia Brnon MM-osakilpailusta

(Teksti: Manu Hakola)
Tälle kaudelle merkittävin muutos oli nelitahtisten moottoreiden paluu road racingin kuninkuusluokkaan. Samalla se oli merkittävin muutos pitkään aikaan. Alle 500-kuutioisten kaksitahtisten pyörien rinnalle astuivat uutuutena alle 990-kuutioiset nelitahtiset pyörät. Ennen kauden alkua pohdittiin, mahtavatko nelitahtiset kilpurit olla heti valmiita taistelemaan tasaväkisesti kehitystyön osalta kypsään ikään ehtineiden kaksitahtipyörien kanssa.


Epäily on kuitenkin osoittautunut turhaksi. Nyt huoli pärjäämisestä on sysätty kaksitahtikilpureilla ajavien tallien niskoille. Honda on hallinnut nelitahtisellaan kilpailukautta lajin supertähden Valentino Rossin avulla suvereenisti. Ennen Brnon osakilpailua Rossilla oli peräti 94 pisteen johto sarjassa.


Honda on rakentanut kilpurikseen V5-moottoriin perustuvan RCV V5 -pyörän. Yamahan moottori on rivinelikko ja Suzukilla V4. Aprilia puolestaan on päätynyt kolmisylinteriseen voimanlähteeseen.


Kisaturistit olivat näkemänsä perusteella erittäin vakuuttuneita nelitahtimoottoreiden suorituskyvystä. Paremman väännön turvin ne pystyivät mutkasta lähtiessään silminnähden jättämään kaksitahtisia kilpailijoitaan. Suoran edetessä ero jämähti paikoilleen. Lähtöharjoituksia tehdessä ero nelitahtisten ja kaksitahtisten pyörien välillä oli selkeä. Nelitahtinen pyörä poistui lähtöviivalta kuin nappi paidasta. Kaksitahtipyörän kanssa joutui selvästikin keskittymään enemmän kytkimen ja kierrosluvun kanssa kikkailuun jotta kapealla tehoalueella pysyttäisiin. Siltikin näytti ongelmia nelitahtien kyydissä pysymisessä olevan runsain määrin.


Aika-ajo peesin kyttäämistä


Erityisesti pienimmän 125-kuutioisten luokan aika-ajon seuraaminen oli mielenkiintoista. Aika-ajon ajoaika oli puoli tuntia. 250-kuutioisissa ajoaikaa oli varttitunti enemmän ja suurimmassa Moto GP -luokassa kokonainen tunti. 125-kuutioisten aika-ajoissa kaikki ajoivat koko ajan lukuunottamatta lyhyitä varikkokäyntejä. Kuitenkaan läheskään koko aikaa radalla ollessa ei ajettu täydellä vauhdilla. Kymmenisen minuuttia kokonaisajasta kului ajellen rataa ympäri sunnuntaivauhtia samalla taaksepäin vilkuillen.


125-kuutioisissa on moottorikoosta johtuen pienikin apu tehon puutteeseen tervetullut. Niinpä äärimmäisen tärkeää hyvän ajan saamiseksi onkin hakea imuapua muilta kuljettajilta. Muut kuljettajat puolestaan näyttivät hyvin usein hiljentävän vauhtinsa huomatessaan imussa-ajajan, ellei oma kierros tuntunut olevan aivan poikkeuksellisen hyvä. Tästä johtuen ajo näytti melkoiselta taktikoinnilta kaikkien halutessa parhaiden kuljettajien imuun. He tietenkin yrittivät päästä hännystelijöistä eroon. Nopeimmillekin kuljettajille vetoapu näytti kelpaavan erittäin hyvin. Samanlaista kyttäysilmiötä ei esiintynyt enää suuremmissa luokissa. 125-kuutioisten pistetaistelun tasaisuudesta kertonee se että usein kärkikymmenikkö mahtuu sekunnin sisään kierrosajoilla mitattuna. Imussa on siis oltava. Mika Kallio oli aika-ajossa 14.


Moto GP -luokassa huomio kiinnittyi kuljettajien henkilökohtaisiin ajomieltymyksiin aika-ajoissa. Selkeästi Yamahan tehdastiimin kuljettajat Max Biaggi ja Carlos Checa ajoivat vahvan tiimisuorituksen. Koko tunnin ajan he kurvailivat radalla peräkkäin tai korkeintaan yhden pyörän väliinsä päästäen. Muissa talleissa vastaavaa ei havattu. Kuitenkin vaikutti siltä, että kaikki kuljettajat ajoivat aika-ajossakin mielellään keskenään lähekkäin ja välillä ohitellenkin sillä hetkellä keskittymistä kokoavia kuljettajia. Kaikki ajajat tulivat radalle heti aika-ajojen alettua yhdessä rykelmässä. Ainoastaan Valentino Rossi tuli radalle vasta useita minuutteja myöhemmin ajaen ylhäisessä yksinäisyydessä. Jos joku sai hänet kiinni tai Rossi saavutti edellään ajavan, hän löysäsi kaasun.


Rossi turhaantui


Kuten aika-ajoista jo voitiin päätellä, oli kisassa kärkiryhmän perässä pysyminen äärimmäisen tärkeää. Kärkiryhmään kuului yhdeksän pyörää. Harmittavasti Mika Kallio ei ehtinyt kärkiryhmään mukaan alkumutkien kiilailujen takia. Kallio ajoi kisassa kymmenentenä, eli ensimmäisenä kärkiryhmän ulkopuolelle jääneistä. Vaikutti siltä, että vauhti kärkiryhmään olisi riittänyt ilman ongelmia ensimmäisissä mutkissa. Hänen takanaan ajanut Unkarin Gabor Talmacsi yritti ja pääsikin ohi juuri meidän katsomomme kohdalla, mutta ajautui seuraavassa mutkassa leveäksi. Tällöin Kallio pääsi kuittaamaan takaisin kymmenennen sijansa ja piti sijoituksen maaliin saakka. Kisan voittaja oli Italian Lucio CecchinelloRossi hiillosti Biaggia rengasongelmiinsa saakka. Kuva 2002 (c) Manu Hakola
Rossi hiillosti Biaggia rengasongelmiinsa saakka. Kuva 2002 (c) Manu Hakola

Päivän ankarimmasta voittotuuletuksesta vastasi 250-kuutioisten voittaja Italian Marco Melandri. Melandri kurvasi suuren rinnekatsomon viereen. Hän sammutti pyöränsä ja kaatoi sen maahan. Tämän jälkeen Melandri ryntäsi katsomoa ja rata-aluetta erottavan teräsaidan viereen tuulettamaan yhdessä kannattajiensa kanssa. Toinen ajosaapas ja ajohansikas löysivät uudet onnelliset omistajat yleisön joukosta.


Moto GP -luokassa kolme kuljettajaa erottautuivat toisista: Max Biaggi, Valentino Rossi ja Daijiro Kato. Kisan edetessä Katokin joutui antautumaan parikymmentä metriä kärkikaksikolle. Rossi ajoi aivan Biaggin kannassa kiinni. Oli ilmeistä, että Rossi suunnitteli ratkaisevansa kisan edukseen viimeisillä kierroksilla. Kuitenkaan onni ei suosinut häntä Brnossa. Rossi kurvasi kisan edetessä varikolle renkaanvaihtoon. Tämän jälkeen hän ajoi vielä muutaman kierroksen motivaationsa menettäneen oloisesti temppuillen samalla yleisölle. Lopulta Honda pysäköitiin varikkotelttaan muiden jatkaessa kilpailua. Voiton vei Italian Max Biaggi. Näinollen kaikkien luokkien voitot matkasivat saapasmaahan. Tämä oli Rossille kauden ensimmäinen keskeytys ja samalla ensimmäinen kerta kun hän ei sijoitu vähintään toiseksi. Kisan jälkeen isosta rinnekatsomosta rynni yleisöä radalle niin paljon että kuljettajat eivät uskaltaneet pysähtyä radalle. Tuskin olisi pyöristä ja kuljettajista paljoakaan jäänyt jäljelle fanien riepotuksessa.


Äänekkäät katsojat


Fanituotteiden määrällä mitattuna oli Rossi niinikään suvereeni voittaja. Kun katsoi rinnekatsomon väritystä, oli se hyvinkin keltapainotteista varustettuna numerolla 46. Muidenkin kuljettajien kannattajia toki näkyi runsain määrin. Koko viikonlopun ajan Rossin tulon meidän katsomoalueellemme kuuli hyvin jo useita mutkia aiemmin. Tällöin paineilmatorvien aaltona radan ympäri etenevä ulina voimistui korviahuumaavaksi.


Biaggi juhlii voittoaan ja Moto GP -Kisan jälkeen radalla vallitsi kaaos. Kuva 2002 (c) Manu HakolaBiaggi juhlii voittoaan ja Moto GP -Kisan jälkeen radalla vallitsi kaaos. Kuva 2002 (c) Manu Hakola
Biaggi juhlii voittoaan ja Moto GP -Kisan jälkeen radalla vallitsi kaaos. Kuva 2002 (c) Manu Hakola

Biaggin ajettua voittoon näytti yleisöllä silti piisaavan riemua ja ääntä. Päällä olevista Vale46-fanipaidoista huolimatta Biaggikin sai osakseen huiman torvikonsertin. Kisaviikonlopun aikana suomenkielen kuuleminen kisapaikalla tai Brnon keskustassa ei ollut mitenkään harvinaista. Tsekkiläiset edulliset hinnat ja hyvä sijainti olivat houkutelleet paikalle runsaasti suomalaisia katsojia.
Osoitteesta http://www.motogp.com/ löytyy lisätietoja, videoita ja kuvia osakilpailuista ja kuljettajista. Harjoitusten, aika-ajojen, lämmittelyajojen ja kisojen tulokset ovat välittömästi nähtävillä samaisessa osoitteessa.

Melandrin pyörä säilyi pystyssä voittotuuletuksiin asti. Kuva 2002 (c) Manu Hakola

Mika Kallio aika-ajon kyttäyspuuhissa. Kuva 2002 (c) Manu Hakola

maanantai 16. syyskuuta 2002

Uralismi villitsee yli rajojen

(Teksti: Juha-Pekka Kervinen)


Turun Ural-motoristien MC Hehku -Perheralli Kiskon Kurkelassa kokosi elokuun viimeisenä viikonloppuna 85 pyöräkuntaa, joista 51 itäpyörien päällä. Enimmillään yhdellä sivuvaunupyörällä oli liikkeellä neljä henkeä, aivan laillisesti.

Turun Ural-motoristien MC Hehku -Perheralli Kiskon Kurkelassa kokosi elokuun viimeisenä viikonloppuna 85 pyöräkuntaa.

Uralismin leppoisa aate tuntuu purevan lähes kaikkien merkkien kannattajiin, vaikka juhlien yhteen roskikseen oli lajitteluohjeeksi merkitty "japsipyörät". Enimmäkseen sivuvaunullisten Ural-boksereitten ympärille kertyi Hondia, Suzukeja ja Bemareita. Heikoin oli italialaisten edustus. Plastiikkapyörillä paikalle uskaltaneet parkkeerasivat suosiolla sivummalle.

Uraleja sytkytteli Kurkelan vanhalle kansakoululle eri aikakausilta 1950-luvulta lähtien, uusimmat aivan tuliteriä. Muita itämerkkejä edustivat Jawat, IC:t ja Uralin Kiinassa valmistetut veljespyörät. Niitä ovat tuoneet Suomeen muun muassa Nokian Pekingissä töissä olleet työntekijät. Näiden pyörien huolto siellä toimii kuulemma paljon paremmin kuin Suomessa.


Uralilla on toissa vuodesta lähtien ollut Suomessa virallinen maahantuoja, Ural Motorbikes Oy, joka esitteli mallistoaan Kiskon kokoontumisajossa. Tuontiohjelmassa on viisi mallia sivuvaunullisesta Touristista ja vetävällä sivuvaunulla varustetusta Gear-Upista Wolfiin, joka on tehtaan custom-henkinen lippulaivamalli.


Jo muutama vuosi sitten kotimaassaan esiteltyä Wolfia on myyty Suomeen vain yksi kappale. Asiakas sai sen pari viikkoa sitten puolen vuoden odotuksen jälkeen. Maahantuojalla on kuitenkin nyt varastossa kaksi vapaata Wolfia. Wolf maksaa 8500 euroa, muuta mallit 8450 - 8700 euroa.


Neuvostotekniikka valloittaa
Uralia valmistava Irbitskin moottoripyörätehdas on Venajän ainoa raskaita moottoripyöriä valmistava tuotantolaitos. Neuvostoliiton aikaan tehdas toimitti tuotteitaan enimmäkseen kaiken nieleville kotimarkkinoille, mutta myös vientiä oli kaikkiaan 64 maahan. Ural on maailman suosituin sivuvaunumoottoripyörä. Tehdas on tähän mennessä myynyt kaikkiaan 3,2 miljoonaa kappaletta.

Ural Wolf on tehtaan custom-henkinen lippulaivamalli. Wolfia on toistaiseksi myyty Suomeen vain yksi kappale, maahantuojalla on kuitenkin muutama varastossa.

Nykyisin tuotannosta vientiin menee 90 prosenttia. Vilkasta kerhotoimintaa Uralin ympärillä harrastetaan useimmissa Euroopan maissa sekä ainakin USA:ssa, Kanadassa, Japanissa ja Australiassa.

Venäjällä Uralit eivät ole nykyään oikein suosittuja. Sellaiset harrastajat, joilla on rahaa, ostavat mieluummin Harrikoita tai japsimerkkejä. Arkisena liikkumavälineenä sivuvaunullisen moottoripyörän taas on korvannut auto. Moskovassa toimii kuitenkin kansallishenkinen moottoripyöräkerho, jonka jäsenet pidättyvät ajamasta muilla merkeillä kuin Uralilla. Useimpien ajokki on Wolf, muilla perus-Uralista itse kustomoitu malli samaan tyyliin. Uralin tekniikkaan perehtymällä saa nopeasti kiinni uralismin perimmäisestä ajatuksesta. Kysymys on enemmänkin elämänfilosofiasta ja aatteen palosta kuin moottoripyöräilystä.

Vastakkaista näkemystä edustaa se Kiskossa palkittu motoristi, joka oli kerännyt Uralinsa (soolomalli) mittariin yli 1500 mailia eli 2300 kilometriä alle 30 tunnissa. Keskinopeus siis yli 80km/h. Juhlaväki riemuitsi Urren maineen tällä sankariteolla lopullisesti pelastetuksi.

Kuvia rallista: http://kotisivu.mtv3.fi/m72/Hehku2002_kuvia.html
Ural Motorbikes Oy: http://www.uralmotorbikes.com/

keskiviikko 11. syyskuuta 2002

Haluatko oppisopimuksella moottoripyöräasentajaksi?

Pirkanmaan oppisopimuskeskus järjestää yhdessä Kangasalan ammattioppilaitoksen kanssa moottoripyöräasentajan koulutusohjelman. Koulutus alkaa alustavien sunnitelmien mukaan kuluvan vuoden viikolla 44 ja se kestää noin 1,5 vuotta. Teoriaopetuksen osuus on noin 8 viikkoa, opetus tapahtuu Kangasalan ammattioppilaitoksen tiloissa.

Tavoitteena on saada alan yrityksiin ammattitaitoista henkilökuntaa, ja samalla tasata huolto- ja korjaamopalveluiden ruuhkahuippuja. Koulutuksen aikana suoritetaan Opetushallituksen vahvistamien tutkinnon perusteiden mukaisesti pienkonemekaanikon ammattitukinto.

Lisätietoa: http://www.smoto.fi/

Ajoneuvolainsäädännön kolmas ja viimeinen kierros

SMOTO antoi elokuun lopussa lausuntonsa ajoneuvolainsäädännön kokonaisuudistuksen kolmannen ja viimeisen kierroksen asetuspaketista. Asetuspaketti tulee näillä näkymin voimaan vuoden 2003 alusta.

Lausunnossa puututtiin jälleen huonoon tai puuttuvaan tukeen vapaan kaupan periaatteiden tiimoilta. Asetusten useat kohdat ovat ristiriidassa EU:n vapaata kauppaa ja tavaroiden vapaata liikkumista koskevien säädösten, EU:n perustamissopimuksen sekä EU-tuomioistuimien päätösten kanssa.

SMOTOn lausunto on luettavissa osoitteesta http://www.smoto.fi/. BajaHill on viimeksi uutisoinut asiasta 'Ajoneuvolainsäädännön toisen kierroksen lausunnot (1.8.2002)'.

maanantai 2. syyskuuta 2002

Vakuutusten lakisääteisen bonusjärjestelmän purku alkaa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on säätänyt lomakuukausien aikana uuden asetuksen liikennevakuutusten lakisääteisestä bonusjärjestelmästä. Tämä liittyy EU:n vaatimaan kilpailun vapauttamiseen ja lakisääteisten vakuutusjärjestelmien purkamiseen, bonusten poistaminen asetustekstistä on työn viimeinen vaihe. 'Komissio vaatii liikennevakuutuksen bonusjärjestelmän purkamista (25.10.2001)'.

Vielä joitakin vuosia siten Suomessa säädettiin liikennvakuutuksista ministeriön ylläpitämien maksutaulukoiden, lakisääteisten kuutiotuumaluokkien ja bonuskuvioiden kautta. Vakuutusyhtiöillä on aikaa mukauttaa järjestelmänsä uuden systeemin mukaisiksi ensi vuoden toukokuun alkuun mennessä. BajaHillin saamien tietojen mukaan ainakin Tapiola ja Sampo aikovat kuitenkin ottaa uuden systeemin käyttöön jo 1.1.2003.

Korjaus artikkeliin: (2.11.2002) Sari Kähkönen Tapiolasta on ilmoittanut, että Tapiola ottaa uuden järjestelmän käyttöönsä vasta 1.5.2003 uuden lain astuessa voimaan. Tapiolasta saatiin aikaisemmin tieto, että järjestelmä tulisi käyttöön jo 1.1.2003. Tämä ei siis pidä paikkaansa. 

Boonusten siirto talviauton ja moottoripyörän välillä loppuu

Uusi bonusasetus puhuu vain vahinkohistoriasta jota voidaan siirtää vakuutusten ja yhtiöiden välillä. Tämä vastaa yleiseurooppalaista vakuutuskäytäntöä jossa yksityishenkilö voi siirtää "bonuksensa" yhtiöstä toiseen yhtenevän käytännön mukaisesti. Uuteen asetukseen on kuitenkin uinut mukaan rajoitus, joka mahdollistaa vahinkohistorian siirtämisen vain laadultaan ja käytöltään samanlaisten ajoneuvojen välillä (4 §).

Moottoripyörän laatu tai käyttö on asetuksen laatineen STM:n ylimatemaatikko Pertti Pulkkisen tulkinnan mukaan erilaista kuin auton laatu tai käyttö. Tästä johtuen bonusten siirto auton ja moottoripyörän välillä tulee mahdottomaksi 1.5.2003 mennessä, joissain yhtiöissä jo aikaisemmin.

Tässä piileekin motoristien kannalta potentiaalinen vakuutuspommi. Varsinkin suurten moottoripyörien vakuutukset ovat vuositasolla useita tuhansia euroja. Jos bonukset epähuomiossa tai tietämättömyyttä karkaavat autoon saattaa tämä tulla yksittäiselle motoristille todella kalliiksi. Toisaalta, tämä on jälleen uusi tilaisuus kilpailuttaa yhtiöitä.

Simo Rinne Sampo yhtiöistä kertoo, että asetuksen johdosta tehtävien muutosten sisältö ja mahdolliset muutokset vakuutusehtoihin päätetään Sammossa alkusyksystä. Rinne vakuuttaa, että muutoksista tullaan tiedottamaan motoristeille hyvissä ajoin. Muutokset ja rajoitukset juuri esimerkiksi bonusten siirroissa kerrotaan selvästi ennen kuin esimerkiksi siirtää vahingossa 60% bonuksensa talviautoon ilman takaisinsiirtomahdollisuutta.

Voidaanko odottaa suurempaa vakuutusremonttia?

On yleisesti tiedossa, että moottorin kokoon perustuva moottoripyörien vakuutusten hinnoittelu ei ole oikeudenmukainen eikä se vastaa todellisia vahinkotilastoja. Esimerkiksi Ruotsissa vakuutusmaksut perustuvat tehoon tai teho/paino-suhteeseen kuutiotuumien sijasta. Kilpailun nyt Suomessakin vapauduttua on ainakin teoriassa mahdollista tarjota kuluttajille uudentyyppisiä vakuutuksia.

Simo Rinne ei suostunut kommentoimaan mahdollisesti tulevia muutoksia Sammon osalta, mutta muistutti, että lait ja asetukset rajoittavat vakuutusehtojen ja vakuutusmaksujen perusteiden muuttamista. Jos jotain uutta haluttaisiin tarjota, vaatisi se sekä vanhojen vakuutussopimusten että uudentyyppisten sopimusten samanaikaista tukemista vakuutusyhtiöiden järjestelmissä ja kirjanpidossa.

Kilpailun rajoitusten purkamisessa vielä työtä

Pykälistöön jää vielä yksi kilpailua merkittävästi rajoitava tekijä; Vakuutuksen ottaminen EU:n vapaakauppa-alueella toimivasta yhtiöstä jolla ei ole Suomessa toimivaa asiamiestä on yhä mahdotonta. STM:ltä saatujen tietojen mukaan tätä rajoitusta ei olla ainakaan tällä hetkellä poistamassa.

STM:ssä ei ole katsottu aiheelliseksi kysellä näistä asioista motoristien edunvalvontajärjestöiltä, vaan työtä on tehty vakuutusyhtiöiden ja virkamiesten keskinäisenä köydenvetona. Tämä ei vastaa yleistä käsitystä hyvästä ja tasapuolisesta lainvalmistelutyöstä, toivottavasti yhteydet saadaan STM:n kanssa tulevaisuudessa toimimaan kuten ne jo toimivat liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

Uusi boonusasetus löytyy osoiteesta: http://www.finlex.fi/ "STM:n asetus liikennevakuutuslain mukaisten vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnin perusteista sekä vakuutusmaksuihin sovellettavasta vahingottomien vuosien johdosta annettavien alennusten ja vahinkojen perusteella tehtävien korotusten määrästä" (512/2002).

Kirja-arvostelu: Perusasiat tekniikasta

(Teksti: Juha-Pekka Kervinen)


Mitä tekemistä moottoripyörän ajettavuuden kanssa on stoikiometrisellä seoksella, pakokaasujen takaisinkierrätyksellä tai ketjujen x-renkailla? Tämä ja paljon muuta selviää Alfamerin käännättämästä kaksipyörätekniikan perusoppaasta. Kirja on jonkin verran soveltaen käännetty brittiläisestä alkuperäisteoksesta. Luvut kahlaavat tunnollisesti läpi moottoripyörän - ja sivusilmällä myös skootterin ja mopon polttoainejärjestelmät, voimansiirrot, jousitukset ja muut pääosat. Sivuvaunuista kirja kuitenkin vaikenee tyystin.

Teos palvelee ennen kaikkea uutta moottoripyörän omistajaa. Kirja ei ole huolto-opas, vaan se käy periaatteellisella tasolla läpi nykyaikaisen moottoripyörän perustekniikan. Auton tekniikkaa tuntevalle tai kaksipyörätietonsa pari vuosikymmentä sitten hankkineelle uutta antia ovat muun muassa pakokaasujen monet puhdistussysteemit ja pyörien uudenlaiset ripustustekniikat.
Piirroksin ja parilla valokuvalla toteutettu kuvitus on pääosin kiitettävän selkeää. Joukossa on muutamia isoja, yksityiskohtaisia räjäytyskuvia, jotka kuuluisivat pikemmin kyseisen mallin korjausoppaaseen kuin toimintaperiaatteita käsittelevään kirjaan.

Kirjoitustyyli on insinöörimäisen kuivaa, monin paikoin myös luvattoman löysää ja jaarittelevaa. Alkuperäistekstistä on jäänyt mukaan muutamia tavan takaa toistuvia tyhjänpäiväisiä sanontoja, kuten "oli miten oli". Lisäksi saman asian toistoja on liikaa. Kiitos oikolukuohjelman painovirheet puuttuvat lähes täysin.

Aakkosellisen hakemiston puute on tekstinkäsittelyohjelmien aikakaudella käsittämätön laiminlyönti. Muutamia lipsauksia: Suzukin 1970-luvulla käyttämässä Ram-Air -systeemissä ei ollut kysymys imuilman paineen nostamisesta, vaan sylinterin jäähdytyksen tehostamisesta. Diesel-moottoripyöriä on kyllä tuotannossa ja kaupan nytkin (Intiassa). Ducati ei käytä pakko-ohjattuja venttiileitä joissakin katupyörissään, vaan kaikissa.

Kirjan tiedot: Moottoripyörän tekniikka. Rakenne, tekniikka, toiminta. Moottoripyörät, skootterit, mopot. Alfamer Kustannus Oy 2002. ISBN 952-5089-74-6, 248 sivua, hinta 29,40€.


torstai 29. elokuuta 2002

Ammattina pommittajaBudapestin moottoripyöränäyttely. Kuva: (c) Santtu Ahonen Budapestin moottoripyöränäyttely. Kuva: (c) Santtu Ahonen
Budapestin moottoripyöränäyttely. Kuva: (c) Santtu Ahonen
Unkarilainen Erdõs Csaba ajaa neljän hengen ryhmänsä kanssa ammattimaisesti stuntti-showta. Buell Stunt Show -ryhmä on ollut kasassa jo neljä vuotta ja keikkoja on ajettu ympäri maailmaa. Pääosa esiintymisistä tapahtuu erilaisissa mp-tapahtumissa, kokoontumisajoissa ja messuilla.

Tänä kesänä ryhmä esiintyy Euroopassa, talvella keikkaillaan Etelä-Afrikassa ja ensi kesäksi porukka siirtyy kiertämään Yhdysvaltoihin ja Australiaan. Vuodessa ryhmä ehtii ajamaan lähes 40 keikkaa joista kotimassa eli Unkarissa noin 20.

Ammattilaistasolle pääseminen on edellyttänyt 25 vuoden aktiivista pommittelua joten ihan pienellä harjoittelulla ammattiareenoille ei ole asiaa. Erdõs on ehtinyt hoitamaan tilillensä muunmuassa vuoden 2000 Streetfighter Champion tittelin sekä "kolme muuta kansainvälistä temppumestaruutta". Tämän vuoden temppuajon euroopanmestaruuskisoissa Erdõs sijoittui kuudenneksi. Äijän ajelu oli sen verran varman näköistä, että tavallinen maallikko ei voinut kuin huokailla.

Ryhmän repertuaariin kuului paitsi tavanomaiset burnikset, vuorotellen etu- tai takarenkaalla ajo ja erilaiset eksoottiset akrobaattiset asennot pyörän päällä niin myös kaikki edellämainitut parhaimmillaan neljä henkeä pyörän päällä. Väliin Erdõs vetelee temppuja silmät sidottuina. Ja kun ilta hämärtyy kyytiin nostetaan vielä strippari ja sekaan ajellaan muutamia näyttäviä lamppuöljyburniksia. Ryhmän temppuilu on siis sanalla sanoen ällistyttävän nautittavaa sirkusakrobatiaa.


Budapestin moottoripyöränäyttely. Kuva: (c) Santtu AhonenRyhmä ajelee Buell:lla jota on hiukan laiteltu jotta peli vastaisi temppujen vaatimuksia. Vaikka laitteessa on kilpi niin se on puhtaasti näytöskäytössä. Kantta on laskettu millin verran, sekä pako- että imupuoli on pantu uusiksi ja sytkän musta laatikko on kotitekoinen. Pelissä käytetään 102 oktaanista kisapensaa ja Erdõs kertoo, että takanakilta mitataan noin 120 arohevosen voimat. Koneen alkuperäiset kumikiinnikkeet eivät kestäneet rääkkiä, aluksi niitä jouduttiin uusimaan jatkuvasti kunnes siirryttiin suosiolla itse tehtyihin ja jäykempiin kumeihin. Vastaava ongelma oli swingin laakeroinnin kanssa ja myös se on tehty itse uusiksi.

Runko on takahäkin jatketta lukuunottamatta täysin vakiokuntoinen. Takahäkin päässä on vaihdettavat magnesiumpalat näyttävien kipinäsuihkujen aikaansaamiseksi. Pyörään on tehty koko joukko vielä muita muutoksia sekä siroteltu erilaisia tartuntakahvoja ja tapeja jotta ryhmäakrobatia pyörän päällä ylipäätänsä onnistuisi. Buellin matalat röhinät ja jo tyhjäkäynniltä nouseva etupyörä saavat temput näyttämään lapsellisen helpoilta.


Budapestin moottoripyöränäyttely. Kuva: (c) Santtu Ahonen Budapestin moottoripyöränäyttely. Kuva: (c) Santtu Ahonen

Budapestin moottoripyöränäyttely. Kuva: (c) Santtu Ahonen
Eikä tässä vielä kaikki... Silloin kun Erdõs ei ole ammatikseen keulimassa niin hän ajaa strippiä 1100cc turboahdetulla nitropyörällä ja tempaisi tänä kesänä varttimailille uuden Unkarin enätyksen 8.880 loppunopeudella

260kmh. Tämä on paikallisten alkuasukkaiden ensimmäinen ysin alitus ja Hockenheimissa ajetavassa kisassa 18. elokuuta Erdõs suunnittelee vielä parantavansa tuoretta ennätystänsä.

Erdõsin ryhmää ei nähdä Suomessa ainakaan ennen kesää 2004 mutta Euroopan ja erityisesti Unkarin erilaissa mp-tapahtumissa porukkaan voi kuluvan kauden aikana törmätä. Valitettavasti porukalla ei vielä ole www-sivuja tai email-osoitetta mutta jos kiinnostusta löytyy niin puhelinnumeron saa vaikka BajaHill:sta.

maanantai 26. elokuuta 2002

Kauden 6. RR-SM osakilpailu Räyskälässä

(Kuvat Janne Tervola)

Kauden toiseksi viimeinen Road Racingin osakilpailu ajettiin 14.-18.8. Räyskälän lentokentälle tehdyllä radalla. Suomen mestaruuden varmisti Supersport-luokassa jo ennen viimeistä osakilpailua Erkka Korpiaho. Muissa luokissa mestaruudet ratkeavat Virtasalmella 14.-15.9. ajettavassa osakilpailussa. Räyskälän osakilpailun yhteydessä järjestettiin myös Extreme-kokoontumisajo, jonka yhteydessä oli järjestetty moottoriurheiluhenkistä ohjelmaa.

Lauantain finaalit
Free For All- luokassa osanotto on ollut tänä kautena runsasta. Viivalle asettui Räyskälässä 32 kuljettajaa. Luokan voiton vei Turun Moottorikerhon Harri Loponen. Toiseksi kaasutteli, Helsinki Racing Clubin Harri Strömberg. Kolmannen sijan nappasi Strömbergin kerhokaveri Juha Taina.
Ducati cupin finaalissa oli yhdeksän osanottajaa. Voittoon ajoi taas BajaHillin maskotti Orvo Kärkkäinen. Helsinki Racing Clubin Kärkkäinen tunnusti toiseksi sijoittuneen Magnus "Mankku" Collinin antaneen kovan vastuksen. Vantaan Moottorikerhon Collin pyrki jättämään jarrutukset mahdollisimman myöhäiseen hetkeen. Voiton mahdollisuudet kaatuivat Collinin mukaan yhteen pitkäksi venähtäneeseen jarrutukseen. Vaikka Kärkkäisen pistejohto on 33 pistettä, cupin mestaruus ratkeaa vasta Virtasalmella. Viimeisestä osakilpailusta jaetaan tuplapisteet.

BajaHillin maskotti Orvo Kärkkäinen voitti Ducati Cupin lähdön, oli neljäs B600 -luokassa ja kymmenes Free For All-luokassa. Kuva: (c) Janne TervolaSami Penna ahdistelee Tuulen Jonnea. Sami ajoi toiseksi Superporteissa. Kuva: (c) Janne Tervola
BajaHillin maskotti Orvo Kärkkäinen voitti Ducati Cupin lähdön, oli neljäs B600 -luokassa ja kymmenes Free For All-luokassa (vasen kuva). Sami Penna ahdistelee Tuulen Jonnea. Sami ajoi toiseksi Superporteissa (oikea kuva).


Kolmannelle palkintopallille kivunnut Pasi Immonen Imatran Moottorikerhosta ilmoitti pilke silmäkulmassa, ettei olisi pannut pahakseen, mikäli edellä menneet kilpakumppanit olisivat vähän odotelleet. Kolmas sijakaan ei ollut helppo saavuttaa, sillä neljänneksi tullut Erkki Asikainen pani hyvin vastaan.
Leppoisaa menoa Extremessä


Supereitten lähtö. Tänä vuonna vältyttiin kolareilta ensimmäisessä mutkassa jokaisessa luokassa. Kuva: (c) Janne Tervola
Supereitten lähtö. Tänä vuonna vältyttiin kolareilta ensimmäisessä mutkassa jokaisessa luokassa.

Tänä vuonna Extreme-kokoontumisajon ohjelmaan kuului vain kaksi "lajia", enduro ja nopeusmittaus (katso: Räyskälän kilometrin kiihdytykset). Enduron osalta asiat onnistuivat varsin mallikkaasti. Alkupäivän pilvinen sää sopi mainiosti hikisen homman vetämiseen. Halukkaita enduron kokeilijoita riitti jatkuvasti, tuttuun tapaan mukaan lähti niin ensikertalaisia kuin ennenkin metsässä kyntäneitä kuljettajia.
Pyörävalikoimaa löytyi piikeistä nelisatasiin nelikoihin. Sivuvaunullisenkin metsäkoneen kyytiin pääsi tutustumaan. RR-kilpailun puolella töissä olleet vapaapalokuntalaisetkin kävivät päivän päätteeksi tuulettumassa metsähallituksen puolella.

Sunnuntai
Piikkien kärjessä käytiin tiukkaa taistelua voitosta. Lähes vuorokierroksin Heta Lauslehto ja Eki Kaulamo ajoivat johdossa. Lopulta Kaulamo lipesi hiukan nurmikolle. Lauslehto sai tästä hiukan etumatkaa ja vei voiton. Toiseksi tullut Eki Kaulamo oli tyytyväinen kilpaan, vaikka tällä kertaa ei se ratkaiseva viimeinen ohitus onnistunut. Kolmanneksi ajoi Pauli Pekkanen.

B-luokan ensimmäiseksi sijoittui Sampsa Nukarinen. Toiseksi sijoittunut Ari Kainulainen oli Nukarisen mukaan kova kamppailuvastus. Kolmanneksi ajoi SM-pisteykkönen Mikko Kyyhkynen.

Supersport 600 -luokan voiton vei Erkka Korpiaho, joka varmisti samalla Suomen mestaruuden. Korpiaholle mestaruus on kahdeksas. Erkka kertoi kilpakumppaneiden panneen kovaa kampoihin. Jos yksikin virhe olisi tullut, se olisi vienyt voiton. Toiseksi ajanut Sami Penna otti jokaisen metrin tosissaan ja jätti kolmannelle sijalle John Tuulen. Kuusisatasten B-luokan voittoon kaasutteli Marko Peltonen.

250-kuutioisissa Vesa Kallio sai pidettyä jatkuvasti perässä tai vierellä roikkuneen Topi Haaralan takanaan. Kolmannelle sijalle selvitti itsensä Tatu Lauslehto, vaikka joutuikin kesken ajon säätämään luistanutta kytkintä. Lauslehto on tällä hetkellä SM-pisteykkönen luokassaan, mutta silti Virtasalmella täytyy taistella pisteistä. Ensi kauden varalle Tatu suunnittelee ajavansa samaa luokkaa kuin tänä vuonna, mutta EM-sarjaa.

Piikkiluokan voittotaistelu käytiin Heta Lauslehdon ja Eki Kaulamon välillä.  Kuva: (c) Janne TervolaDucati Club Finlandilla oli kokoontuminen tapahtuman yhteydessä. Klubi tarjosi ständillään pastaa nälkäisille. Kuva: (c) Janne Tervola
Piikkiluokan voittotaistelu käytiin Heta Lauslehdon ja Eki Kaulamon välillä (vasen kuva). Ducati Club Finlandilla oli kokoontuminen tapahtuman yhteydessä. Klubi tarjosi ständillään pastaa nälkäisille (oikea kuva).

Puolikkaiden B-luokan viimeisellä kierroksella tapahtui kummia. Palkintopallilla palkittiin ensimmäisenä Kari Autio mutta tarkistuksen jälkeen ensimmäiseksi ajoi kuitenkin Jari Aromaa. Kolmanneksi ajoi Aimo Heinonen.

Superbike-luokan korkeimmalla palkintopallilla nähtiin tuttu mies, Erkka Korpiaho. Luokan voittaja ratkeaa vasta Virtasalmella. Korpiaholle vauhtia oli antamassa toiseksi sijoittunut Tapio Hietanen. Kolmossijan napannut ja kokonaispistetlanteen kakkonen Harri Maikola kertoi lajin olevan hänelle harrastus. Töitä tehdään tosissaan voiton eteen, mutta maailma ei kaadu, vaikka mestaruutta ei tulisi.

Superbiken B-luokan voittaja Harri Loponen oli välillä kisakuvioista pois kymmenen vuotta. Viime vuonna Räyskälässä Loponen ajoi ensimmäisen kerran tauon jälkeen. Tänä vuonna Räyskälän osakilpailu oli kauden neljäs.

Sivuvaunuissa voiton vei parivaljakko Petri Makkula ja Harri Asumaniemi. Toiselle sijalle kurvasivat Jari Nikkanen ja Pekka Kuismanen. Kolmansia olivat Juhani Kukkonen ja Markku Sojakka.

perjantai 23. elokuuta 2002

EM-sarja huipentuu Motoparkissa viikonloppuna - 170 classic-moottoripyörää mukana


Yhteensä 170 classic-moottoripyörää on mukana tulevana viikonloppuna Virtasalmen Motoparkissa ajettavassa EM-osakilpailussa. 23.-25.8. ajettavan kilpailun kuljettajat tulevat seitsemästä Euroopan maasta. Imatran moottorikerhon järjestämä kilpailu päättää neljän osakilpailun sarjan, joten Motoparkissa ratkeavat eri luokkien Euroopan mestaruudet.

Classic-luokkien Euroopan mestaruudesta on ajettu vuodesta 1998 lähtien. Ensimmäisen kerran osakilpailu järjestettiin Suomessa viime vuonna. Tuolloin Motoparkissa oli 110 classic-kilpailijaa.

EM-pisteitä on kahdeksassa eri luokassa jaossa sekä lauantaina että sunnuntaina, sillä kussakin osakilpailussa ajetaan kaksi kilpailulähtöä. Kilpailut alkavat lauantaina klo 15 ja sunnuntaina klo 14. Perjantai on varattu vapaille harjoituksille ja aika-ajot ajetaan lauantaina aamupäivällä.

- Classic-kilpailut ovat maailmalla todella suosittuja. Monessa kilpailussa katsojia on kymmeniä tuhansia, lajin suomalainen puuhamies Pentti Elo kertoo. Classicin EM-sarjassa on mukana monia takavuosien tunnettuja RR-ajajia. Heistä Motoparkissa ovat mukana muun muassa Bo Granath, Hasse Gustafsson, Peter Balaz, Pentti Salonen, Jouko Ryhänen, Pentti Elo ja Leif Smedh.