tiistai 16. huhtikuuta 2002

Ajoneuvolainsäädännön uudistuksen ensimmäinen kierros

Ajoneuvolainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäinen lausuntokierros on parhaillaan käynnissä ja mm. rivimotoristien edustajana Suomen Motoristit (SMOTO) tulee antamaan oman lausuntonsa. Lausunnot pitää palauttaa ministeriöön toukokuun alkupuoliskolla.

Edellisestä ajoneuvolainsäädännön kokonaisuudistuksesta on kulunut jo lähes 10 vuotta ja EU:iin liittymisen myötä monet lait ja asetukset ovat osoittautuneet perin vaikeiksi tai mahdottomiksi noudattaa. Erityisesti käytettynä maahantuontavien ajoneuvojen autovero ja autoverosta johtuvat korjaamisen ja rakentamisen hankaluudet ovat aiheuttaneet paljon päänvaivaa.

Uudistuksen myötä säädettäisiin uusi laki, ns. ajoneuvolaki. Laki vastaisi keskeisimmiltä osin nykyisin tieliikennelaissa, liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjaamisesta annetussa laissa ja asetuksessa, ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetussa asetuksessa, ajoneuvojen rekisteröinnistä annetussa asetuksessa ja ajoneuvojen katsastuksesta annetussa asetuksessa säädettyä.

Nykyiseen käytäntöön ehdotetuista muutoksista mainittakoon esimerkiksi ehdotus museoajoneuvojen ikämäärityksen nostosta 25 vuodesta 30 vuoteen (katso http://www.mmaf.fi/).

Ajoneuvolainsäädännön kokonaisuudistus pyritään saamaan voimaan vuoden 2003 alusta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti