keskiviikko 10. kesäkuuta 2009

Euroopan motoristien edunvalvojat Suomessa

FEMA eli Federation of European Motorcyclists' Associations edustajat kokoontuivat kesäkuun alussa Vääksyyn suunnittelemaan tulevaisuutta ja keskustelemaan moottoripyöräilyn ajankohtaisista asioista. Paikalla oli edustajiensa kautta epäsuorasti yli 350000 motoristia!

FEMA on eurooppalaisten moottoripyöräilijöiden edunvalvonnan kulmakivi. FEMA:lla on pysyvä kolmen hengen toimisto Brysselissä. FEMA toimii kaikkein korkeimmalla eli EU:n ja YK:n tasolla. Niinpä se on saanut paikan merkittävimpiin kansainvälisiin moottoripyöräilyyn vaikuttaviin työryhmiin ja toimielimiin. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisuudet edunvalvonnalle ovat erinomaiset. Toisaalta työmäärä, joka kohdistuu nykyiselle kolmen hengen toimistohenkilökunnalle, on valtava ja vaatii tarkkaa priorisointia.

Tämänkertaisessa kokouksessa käsiteltiinkin laajalti FEMA:n roolia tulevaisuudessa ja sitä mihin asioihin ja tavoitteisiin voimavarat on kohdistettava. Kokouksen ensisijaisena sisältönä oli Eurooppalaisten motoristien edunvalvonnan tulevaisuuden suunnittelu.

Sateisen kylmänä perjantaina pidetty hallituksen kokous valmisteli lauantain yleiskokousta ja kävi läpi monia kiperiä sisäisiä kysymyksiä sekä mahdollisia sääntömuutoksia. Suomalaiseen tyyliin perjantai-iltana käytiin savusaunassa, jotta yhteisymmärrys olisi helpompi saavuttaa.

Lauantain yleiskokous etenikin sään parannuttua hyvässä hengessä. Suurta mielenkiintoa kokousväen suunnalta herätti MMAF:n puheenvuoro sekä paikalla ollut Silver Bullet pilottiprojekti. MMAF:n puheenjohtaja Santtu Ahosen pitämä esitys valoi selvästi uutta henkeä moniin kokousedustajiin. Ongelmien sijaan esiteltiin vakuuttavia tuloksia ja niiden taustoiksi toimiviksi todistettuja yhteistyömalleja sekä tuloksia tuottavia edunvalvonnan menetelmiä.

Uhkia moottoripyöräilylle

Kokouksessa ja asioiden priorisoinnissa keskityttiin todellisiin uhkakuviin. Katsastuspakko on epäsuorasti nostamassa taas päätänsä. Valmistella oleva moottoripyörien puitedirektiivi estäisi kaikenlaisen rakentelun ja muuntelun. Puitedirektiivin ensiluonnos takaisi myös suurten valmistajien ja toimijoiden aseman mikä puolestaan nostaisi harrastuksen suoria ja epäsuoria kuluja. FEMA:n aikaa kuluu myös valmisteilla olevan kaidedirektiivin parissa. Tarkoituksena on luoda ja standardoida motoristeille turvallinen tienvarsikaide.

Edellä mainittujen lisäksi kehitteillä oleva ITS (intelligent transportation system) nostaa motoristien verenpainetta. ITS on ehkä vakavin uhka vapaalle liikkumiselle erilaisine kontrollimahdollisuuksineen. Suomen todettiin olevan erityisen aktiivinen ITS-kehityksen toimija. Tämä ei liene yllätys liikenneministerin väläyteltyä paikkatietoon perustuvaa verotusmallia jo muutamaan otteeseen.

ITS:n ominaisuuksiin kuuluu muun muassa automaattinen nopeuden säätely, jatkuva ajoneuvon paikkatieto sekä automaattinen reagointi muihin ajoneuvoihin. ITS:n unelmana on liikennejärjestelmä, jossa kuljettajaa tai hallintalaitteita ei edes ole olemassa. Järjestelmää perustellaan yleensä sekä liikenneturvallisuudella että ympäristönäkökohdilla.

ITS:stä on motoristeille kahdenlaisia uhkia: Ensiksikin muiden ajoneuvojen ja tielläliikkujien käyttämien järjestelmien on tunnistettava kaikki tienkäyttäjäryhmät. Toisekseen moottoripyöriin mahdollisesti asennettavien järjestelmien tekniikasta ei ole olemassa tietoa. Motoristin pitää kaikissa olosuhteissa olla vastuussa ajoneuvonsa käytöksestä.

Tiedossamme on, että miljoonien eurojen edestä kehitetyt järjestelmät tunnistavat vain henkilö- ja kuorma-autot. Pahimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että moottoripyöräily on turvallisuuden takia kiellettävä ITS-järjestelmin varusteluilla maanteillä.

Myös ITSn keräämä tieto kansalaisten liikkumisesta voi rikkoa yksityisyydensuojaa siinä muodossa kuin me sen nykyään tunnemme. ITS muodostaa myös ensisijaisen työvälineen paikka- ja kilometriperustaiselle verotukselle. Samalla muodostuu työväline "tarpeettoman ajamisen" estämiseksi verotuksen keinoin. Harrastepohjainen virkistyskäyttö eli moottoripyöräily luetaan tällaiseksi tarpeettomaksi ajamiseksi.

Kokouksen jälkeen ulkomaiset vieraamme totesivat kuin yhdestä suusta, että suomalaiset olivat järjestäneet sellaisen kokouksen ja sellaiset puitteet, joka yhdisti FEMAa ja sen jäsenjärjestöjä toimimaan paremmassa yhteisymmärryksessä yhteisen päämääräämme hyväksi. Fighting for Bikers rights!

Kokousjärjestelyistä vastasi SMOTOn jäsenkerho Kanava MC. Vieraiden opastuksessa Helsingissä satamasta eduskuntatalolle ja Helsingistä Vääksyyn auttoi Virta Mc.

1 kommentti: