sunnuntai 13. huhtikuuta 2014

Eurooppa ja pakolliset ajovarusteet - onko haarniska riittävän turvallinen?

© Dolf Willigers

Luulitko, että olisimme sujut Brysselin kanssa tyyppihyväksynnän uusien sääntöjen, kolmannen ajokorttidirektiivin ja Euroopan kattavan moottoripyörien pakollisen katsastuspakon jälkeen? Luuleminen ei auta sillä seuraava direktiivi odottaa jo oven takana. 


Tätä kutsutaan 89/391/EEC tai ts.  “Neuvoston Direktiivi annettu 12.7.1989 johdannoksi toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi.” Tämä direktiivi muodostaa perustan toiselle direktiiville nimeltään 89/656/EEC tai ts. “Neuvoston Direktiivi annettu 30.11.1989 toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi. (kolmas itsenäinen direktiivi liittyen 16. artiklan kappaleeseen 1 direktiivissä 89/391/EEC) ”

Ensimmäisessä on kyse toiminnasta ja toinen kohdistuu henkilökohtaisiin suojavarusteisiin. Molemmat on kohdistettu työntekijöihin. Jälkimmäinen direktiivi perustuu vaatimusten valikoimaan joihin ’työntekijöiden henkilökohtaiset suojavarusteet tulisi perustua.’ Joka tapauksessa jos ajelet ympäriinsä vapaa-ajallasi, asia ei koske sinua. Mutta tähän saattaa tulla muutos…

Lisäksi on vielä kolmas direktiivi. Tämä direktiivi on 89/686/EEC tai ts. “Neuvoston Direktiivi annettu 21.12.1989 koskien jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamista liittyen henkilökohtaisiin  ​​suojaimiin.” Henkilökohtaisella suojauksella tarkoitetaan ‘laitetta tai apukeinoa jota on tarkoitettu käytettäväksi tai pidettäväksi suojaamaan yhdeltä tai useammalta vaaralta, suojamaan henkilön terveyttä tai turvallisuutta.’ Direktiiveihin liittyvät standardit ovat vakiintuneet ja perustuvat juuri näihin suuntaviivoihin esim. käyttämässäsi kypärässä ja muissa suojavarusteissa.

Nämä standardit on hyväksynyt CEN (Comité Européen de Normalisation) - Euroopan Standardoimiskomitea. Ammattilaisille tarkoitettujen MP -takkien ja -housujen turvavaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti standardeissa EN 13595-1 - EN 13595-4. Nämä neljä standardia pitävät sisällään yleiset vaatimukset kulumisen, repeytymisen, leikkautumisen vastustuskyvyn määrittelylle. 

Ensimmäinen ero kahden ensimmäisen ja kolmannen direktiivin välillä on se että 89/319 ja 89/656 on kohdistettu työntekijöihin esim. MP -poliiseihin ja ambulanssinkuljettajiin. Direktiivi 89/686 pätee yleisesti. Esimerkikisi kaikkien moottoripyöräkypärien on täytettävä Euroopassa samat vaatimukset. Toinen ero on. Perustaltaan ammattimotoristien direktiivissä on säädelty paljon enemmän kuin yleisessä direktiivissä. Tämä siksi että direktiivit 89/319 ja 89/656 liittyvät työntekijöiden velvollisuuksiin työnantajaansa kohtaan suojauksissa ja toisaalta työnantajan velvollisuuteen kun on kyseessä työntekijän henkilökohtaiset suojaukset. Tällaisen velvollisuuden valvomiseksi direktiivin pitää olla hyvin kuvattu. Yleisen direktiivin 89/686 sisältö riippuu jäsenvaltioiden hyväksymisestä. Ainakaan tähän asti Euroopan Komissio ei ole nähnyt tarpeelliseksi sisällyttää direktiiviin MP -varusteita kuten takkeja ja housuja. Tämä saattaa muuttua.

Sitten vuoden 1989 eri puolueet ovat kiirehtineet EN 13595 standardien hyväksymistä koskemaan ei vain ‘ammatti’ MP -varusteita vaan kaikkia MP -varusteita. Oletko pannut merkille että MP -poliisit ja liikenteenvalvojat ovat erittäin näkyviä? Tämä liittyy standardeihin. Euroopan Komissiossa on paineita EN 13595 standardien kattavuuden laajentamiseksi. Turvallisuus on kuuma aihe Brysselissä ja sille myönnetään tukea erityisesti. Espanjalainen Instituutti CIDAUT on tutkimuslaitos, joka toimii EU:n rahoituksella. Se julkaisi äskettäin MOSAFIM -projektin tulokset (MOSAFIM project ). Projektin nimi tulee sanoista ‘Motorcyclists Safety Improvement through better road behavior of the equipment and first aid devices’.

Projektin tulokset esiteltiin 17.12.2013 - ei Brysselissä, kuten voisi olettaa, vaan Valladolodissa Espanjassa CIDAUTin tiloissa. Näin siksi että kaikki kriittiset kysymykset pysyisivät poissa.
MOSAFIMin tuloksista lyhyesti. Tulokset tarkoittavat että ammattikäytössä olevien MP -varusteiden standardien pitäisi koskea kaikkia MP -varusteita.

Tämä näyttää hyvältä - kattavat minimivaatimukset turvallisille MP -varusteille. Totta? Ei ole. Kyse ei ole vain varusteiden minimivaatimusten määrittelystä  ammattimotoristeille vaan myös hyväksyttyjen MP -varusteiden pakollisesta käytöstä. Jos EU:n turvallisuuseturyhmä saa asian hoidettua, joudut käyttämään MP -varusteitasi aina ajaessasi. 

On toinenkin näkökulma, josta MOSAFIMin tutkimus ei mainitse. Joskus on parempi olla ilman perinteisiä varusteita. Jotkut tieteelliset tutkimukset ovat hyväksyneet tämän tosiasian ja esimerkiksi Australian Gear Study of the George Institute for Global Health, (Liz de Rome et al, Sydney, 2011) päätteli,  - Tutkimuksen havainnoilla on vaikutusta käytännön päätöksiin, jotka rohkaisevat käyttämään MP -suojavarusteita, kuitenkaan pakkokäyttöä ei suositella tässä vaiheessa.

De Romen mielestä syy tähän on, -  Suojavarusteiden pakollinen käyttö ei ole todennäköisesti toteutettavissa tai se ei ole tehokas, lisäksi tiedetyt ergonomiset seikat sekä maailmanlaajuisten standardien ja moottoripyöräilyn suojavarusteiden laatukontrollin puute.

Tämä tarkoittaa että tutkijat epäilevät suojavarusteiden tehoa. Lisäksi ergonomisia ongelmia on liikaa, globaaleja standardeja ei ole ja laaduntarkkailu epäonnistuu usein.

Tutkijat havaitsivat myös että jotkut vammat olivat samankaltaisia kuljettajilla, joilla oli suojavarusteet ja selkäpanssarit, verrattuna kuljettajiin jotka eivät käyttäneet suojausta.
Ergonomisesta näkökulmasta tutkija Liz de Rome kertoi muutama vuosi sitten,
- Suojaus on oikein hyvä jos putoat pyörän päältä. Mutta jos se tapahtuu siksi että pyörryt kuumuudesta MP -varusteiden takia, on parempi ettet käytä niitä.
Laadusta hän kertoi että johtavien brandien kalliit varusteet epäonnistuvat usein huonon saumojen/ommelten laadun takia.
Sattumalta? Tämä ei ole niin outoa kuin luullaan. Valmistajat eivät tarkkaile tuotteidensa yhteensopivuutta Euroopan standardien kanssa. He tekevät tarpeidensa mukaan.

Koko Euroopan Standardi ei ota huomioon paikallisia olosuhteita, samat vaatimukset Pohjois-Suomeen ja Etelä-Espanjaan, laadun tarkkailujärjestelmä pettää. Lisäksi on edelleenkin epäselvyyttä erilaisten suojausten tehosta.

Kuvat: Wim Taal

Alkuperäisestä tekstistä muokannut: Jukka Vehkaoja
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti