keskiviikko 18. heinäkuuta 2001

Irtohiekka kestopäällysteellä hengenvaarallinen motoristeille


Keväisin motoristien ja muiden tienkäyttäjien riesana tutuksi tullut irtohiekka on edelleen haittana liikenteessä. Sen paremmin kunnat, kaupungit tai Tiehallintokaan eivät huolehdi riittävästä siivouksesta ja tämä jättää muun muassa risteykset ja teiden ulkokurvit vaarallisiksi.

Joka vuosi moni motoristi joutuu huomaamaan kuinka asfaltilla oleva irtohiekka poistaa pidon renkaasta kaarrettaessa tai jarrutettaessa. Vuosittain tapahtuu useita vakavia kaatumisia ja loukkaantumisia irtohiekan takia.

Kevätriesasta ajokauden mittaiseksi vaivaksi
Lain mukaan teiden on oltava turvallisia niiden käyttäjille. Irtohiekka tekee tiet vaarallisiksi kaikille motoristeille, kokemuksesta ja vauhdista riippumatta. Siksi siitä on havaittaessa ilmoitettava tienpitäjälle, joka on velvollinen korjaamaan asian.

Suomen Motoristit ry. (SMOTO) kehottaa jäsenkerhojaan sekä kaikkia maamme moottoripyöräkerhoja kartoittamaan oman kuntansa tai kaupunkinsa tiet ja merkitsemään karttaan ne kohdat, joissa irtohiekkaa on. SMOTO pyytää myös tekemään asiasta ilmoituksen tiemestarille tai tienhoitopiirille Tienkäyttäjän Linjan kautta, puhelin 0200 2100. Tämä numero palvelee luonnollisesti myös muissa tienpidollisissa asioissa.

Edelleen kerhojen toivotaan myös noin kahden viikon kuluessa tarkistavan, onko ilmoitettu tieosuus saatettu kuntoon. Jos tienpitäjä kehotuksesta huolimatta laiminlyö tehtävänsä, kerhot voivat ilmoittaa asiasta myös SMOTOlle, joka ryhtyy asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Yhteyshenkilö SMOTO:ssa on toiminnanjohtaja Pirkko Heiäng, http://www.smoto.fi/hallitus.html.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti