maanantai 16. joulukuuta 2002

Muutoksia moottoripyörien vakuuttamiseen - Ei kommentteja

Soittokierros vakuutusyhtiöihin tulevista muutoksista moottoripyörien vakuuttamisen osalta antoi liikuttavan yksimieliset vastaukset. Yksikään yhtiöistä ei halua kertoa mahdollisista aikatauluista, yhteistyöstä muiden yhtiöiden kanssa puhumattakaan mahdollisten uusien vakuutusten yksityiskohdista. Edes sitä ei kerrottu, onko jokin muutos tulossa, tiedossa olevaa bonusten siirtorajoituksia lukuun ottamatta. Tiedottamisen tarve taas oli tapetilla. Kun kysyttiin, miten motoristeja aiotaan lähestyä ettei bonusvahinkoja synny, vastaukseksi saatiin pelkkää ei-oota.

Moottoripyörien vakuuttamisessa on tulossa merkittävä muutos 1.5.2003 mennessä, kun bonusten siirtely moottoripyörän ja auton välillä loppuu (Vakuutusten lakisääteisen bonusjärjestelmän purku alkaa (2.9.2002)). Tämä on monelle motoristille merkittävä taloudellinen muutos, koska nyt joko talviautosta tai moottoripyörästä bonukset putoavat pois, aikaisemminhan ne pystyi jakamaan erilaisen ajokauden takia. Toisaalta, vapaassa markkinataloudessa tämä antaa myös uuden mahdollisuuden kilpailuttaa vakuutusyhtiöitä.

Liikennevakuutuskeskuksen mukaan vakuutusyhtiöt voivat itse päättää omasta bonusjärjestelmästään. Muutokset ovat uuden lain voimaantulon myötä mahdollisia ainoastaan vakuutusehtoja muuttamalla. Uudet ehdot on lähetettävä tiedoksi Vakuutusvalvontavirastolle vähintään kuukautta ennen niiden käyttöönottoa. Tähän mennessä (20.9.2002) yksikään vakuutusyhtiö ei ole ilmoittanut vakuutusehtojen muutoksesta.

Huhu kulkee, että monelle motoristille on kerrottu bonusten siirtorajoituksista ja muuttuneista omavastuuehdoista esimerkiksi rataharjoittelun yhteydessä. Motoristeissa herättää hämmennystä se, että paikalliskonttoreista saatu käytännön palaute on niin voimakkaassa ristiriidassa yhtiöiden pääkonttoreista saadun palautteen kanssa. Liikennevakuutuskeskuksen tulkinnan mukaan uusia vakuutusehtoja ei voi edes asetuksella saattaa voimaan kesken vakuutuskauden, vaan ne tulevat voimaan aina uuden vakuutuskauden alusta. Tämän pitäisi lakien ja asetusten puitteissa tarkoittaa sitä, että jos vakuutuskautesi on katkolla ennen 1.5.2003, saat siirtymäaikaa bonusten siirtorajoituksille aina vuoden 2004 puolelle asti.

Lue vielä mätäkuun juttu Moottoripyörien vakuutukset teho/paino-suhteen mukaan (1.10.2002) sekä oikeata lisätietoa: Vakuutusten lakisääteisen bonusjärjestelmän purku alkaa (2.9.2002).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti