torstai 6. marraskuuta 2003

Isot voimat autoveroa vastaan


6.11.2003 A-Studiossa käsiteltiin autokauppaa ja autoverotusta. Haastattelussa ilmoittivat sekä Autoalan keskusliitto että Tullihallitus pääjohtajiensa suulla edellyttävänsä Suomen muuttavan autoverotustaan siten, että nykyisestä autoverosta luovutaan ja se korvataan vuotuisella ympäristöperustaisella käyttömaksulla. Vaatimus perustuu Euroopan yhteisön komission loppuvuodesta 2002 tekemään kannanottoon jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi nopeasti luopua hankinnan verotuksesta ja siirtää verotus hiilidioksidipäästöjen mukaan määräytyviin käyttömaksuihin.

Moottoripyörien kannalta asia on mielenkiintoinen, SMOTO on esittänyt nykyisestä verosta luopumista jo vuodesta 1999 alkaen. Kannanottoa voidaan pitää osittain SMOTOn tavoitteiden mukaisena. Kun käyttömaksupohjaiseen autoverotukseen siirrytään on moottoripyörien erityisominaisuudet, käyttötarkoitus ja lyhyt käyttökausi ja pienet hiilidioksidipäästöt otettava suhteellisesti ja tasapuolisesti huomioon muihin ajoneuvoryhmiin verraten.

Erityisesti on huomioitava muut samaan käyttötarkoitukseen tarkoitetut ajoneuvot, kuten matkailuautot. Matkailuautojen ollessa jo nyt vapautettuja autoverosta katsookin SMOTO että seuraavan autoverouudistuksen myötä tulee moottoripyörät saattaa tasavertaiseen asemaan matkailuautojen ja muiden harrastuskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen, moottorivieneiden ja moottorikäyttöisten laitteiden kanssa.
SMOTO tulee toimimaan asiassa aloitteellisesti ja tekemään yhteistyötä tullin, muiden moottoripyörä ja autoalan järjestöjen sekä muiden vaikuttajien kanssa. Neuvottelut eri sidosryhmien kanssa ovat jo meneillään.

Lisätietoja: Hannu Virta, toiminnanjohtaja@smoto.fi, SMOTO, 0400-956 355

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti