maanantai 13. toukokuuta 2013

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet EU:ssa. Suomi on turvallisuuden kärkimaita.


Euroopan MP-teollisuus (ACEM) analysoi Liikenneonnettomuuksien tilastot vuosina 2001 - 2010. Analyysi osoitti että motorisoitujen kaksipyöräisten (PTW) kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet -27% 10 vuodessa (2001-2010).  
Vuosien 2001 - 2010 välillä kaksipyöräisten motorisoitujen kuljettajien kuolemat ovat yhteensä vähentyneet - 27,3 %. Mopojen kuljettajien kuolemat -58,6%, mikä on melkoinen luku. Moottoripyörän kuljettajien kuolemat ovat vähentyneet -14,4%.

Ohessa olevassa taulukossa on kuvattu kaikki moottorikäyttöisien  2-pyöräisien tieturvallisuuden kehitys vuosina 2001-2010. PTW= motorisoidut 2-pyöräiset, MP= mopo ja MC= moottoripyörä.Kun tarkastellaan kuvaa tarkemmin siitä näkyy että mopedien turvallisuuden kehitys on jatkuvasti  parantunut ja kuolemat ovat vähentyneet puoleen. Selitys ei ole se että mopokanta on samalla pienentynyt -6,5%
Maissa kuten Saksa, Puola, Tsekki, Tanska, Suomi, Unkari, Slovenia ja Ruotsi mopojen määrä kasvanut mutta samalla kuolemien määrä on pienentynyt. 

Moottoripyörien turvallisuuden kehitys on ollut suotuisaa mutta suuret erot EU -maiden välillä näkyvät. Samaan aikaan kehitys on parantunut joissakin maissa ja toisissa kehitys on ollut hitaampaa. Joissakin maissa motoristien määrä on kasvanut. Syitä eri maiden tilanteisiin täytyy tutkia tarkemmin. Näistä tilastoista sitä ei suoraan löydy.
N.B .Moottoripyörien määrä on kasvanut 45% kaudella 2001-2010 - suurin kasvu kaikilla liikenteen aloilla.


Taulukossa on motoristien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien kehitys vuosia 2001-2010. Suomi on 0 -tuloksessa mikä on hyvä tulos. MP-kanta on meillä tuplaantunut po. aikana. Liikenneturvallisuus on siis käytännössä parantunut roimasti. 


Lähde:
IRTAD – International Road Traffic Accident Data Base, OECD

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti