sunnuntai 4. tammikuuta 2015

Suojakaiteet hengenvaarallisia motoristeille

Ruotsissa kuoli vuonna 2014 yhteensä 22 motoristista, joista kuusi oli törmännyt suojakaiteeseen.

Kesä, jona tapahtui vähän kuolemaan johtaneita moottoripyöräonnettomuuksia, on pian ohitse. Ruotsin moottoripyöräjärjestö SMC on vakuuttunut, että luvut olisivat vielä alemmalla tasolla, jos tieverkolla olisi motoristiystävällisempiä rakenteita. Ruotsissa kuoli vuonna 2014 22 motoristista, joista kuusi oli törmännyt suojakaiteeseen. Näiden onnettomuuksien osuus kuolemaan johtaneista moottoripyöräonnettomuuksista on 27 prosenttia. Tämä on suurin osuus Ruotsissa koskaan. Osuus on korkea myös kansainvälisessä vertailussa. Vaaralliset suojakaiteet eivät aiheuta vain kuolemia, vaan myös suuria yhteiskunnallisia kustannuksia.

Yksityiskohtaiset kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tutkimukset, joita Ruotsin liikennevirasto on tuottanut, osoittavat, että joka kolmannessa kuolemaan johtaneessa moottoripyörän yksittäisonnettomuudessa kuljettaja törmäsi suojakaiteeseen. Kuluvana vuonna tämä luku on vielä suurempi. Tähän on useita syitä. Suojakaiteita on asennettu yhä useammille tieosuuksille ajoratojen väliin ja näiden reunoille. Jo tämä yksinkin nostaa moottoripyöräilijöiden loukkaantumisriskiä. Suojakaiteille on määrätty turvallisuusvaatimukset koskien vain henkilöautoja, muiden tienkäyttäjäryhmien tarpeita ei ole huomioitu. Suojakaiteet tulee asentaa varsin lähelle tien reunaa. Suojakaiteita käytetään paljon sen sijaan, että tien reunaluiskat muotoiltaisiin moottoripyöräystävällisiksi.

Viisi kuudesta tänä vuonna Ruotsissa tapahtuneesta kuolemaan johtaneesta moottoripyöräonnettomuudesta sattui yleiseurooppalaisella päätieverkolla (TEN-T, Trans-European road Network), jolla on suurimmat turvallisuusvaatimukset ja myös korkeimmat nopeusrajoitukset (100…120 km/t). Samalla pahimmat moottoripyöräonnettomuudet tapahtuivat juuri tällä tieverkolla. Kuuden viime vuoden aikana Ruotsissa 15 kuolemaan johtanutta moottoripyöräonnettomuutta 25:stä, joissa moottoripyöräilijä törmäsi suojakaiteeseen, tapahtui yleiseurooppalaisella päätieverkolla.

Ruotsin moottoripyöräjärjestö SMC vaatii uudenlaista ajattelua. Tarvitaan periksi antavampia keski- ja reunakaiteita, joissa ei ole suojaamattomia (betoni-, kivi- tai teräs-) pilareita. Kaiteet tulee sijoittaa etäämmälle tien reunasta kuin mitä nykyisin on sallittua. On ilmiselvää, että suojakaiteiden sijasta tulisi käyttää anteeksiantavampia tien reunarakenteita ja luiskamuotoja.

SMCn näkemys on, että suuri kuolemaan johtaneiden suojakaiteeseen törmänneiden moottoripyöräonnettomuuksien osuus ja suuri määrä Eurooppa-teitä pitäisi olla hälytyskello kaikille tienpitäjille.

”Ruotsalaisten moottoripyöräilijöiden edustajana olen kauhuissani suuresta moottoripyöräonnettomuuksien määrästä. Jokainen tietää, että suojakaide ja moottoripyöräilijä on epäterveellinen yhdistelmä. Siitä huolimatta hyvin vähän on tehty, jotta moottoripyöräilijöille saataisiin turvallinen tieympäristö mitä tulee suojakaiteisiin,” toteaa Jesper Christensen, pääsihteeri, SMC.

Ruotsin liikenneviraston laskelmien mukaan yhteiskunnan kustannus suojakaiteeseen törmänneistä ja kuolleista tai vakavasti loukkaantuneista moottoripyöräilijöistä on yhteensä noin 1,3 miljardia euroa. Ruotsalainen yhteiskunta voisi säästää henkiä ja elinikäisiä vammautumisia ja säästää rahaa uudenlaisella tieympäristön suunnittelulla ja rakentamisella. Tiedämme, että noin viisi miljardia euroa on budjetoitu suojakaiteiden lisärakentamiseen Ruotsin tieverkolle tulevina vuosina. Voimme vain
Maria Nordqvist, SMC
toivoa, että tämä summa käytetään viisaasti ja että käytettäisiin turvallisempia kaiteita siten, että nämä turvarakenteet eivät aiheuttaisi hengenvaaraa moottoripyöräilijöille.

Lisätietoja: Maria Nordqvist, poliittinen sihteeri, SMC

Alkuperäinen artikkeli luettavissa suomeksi http://www.smoto.fi/?p=2448 sekä englaniksi  http://www.fema-online.eu/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=408&cntnt01returnid=15

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti