lauantai 12. huhtikuuta 2003

Vakuutuksissa hintojen piilonousua - Kilpailuttaminen kannattaa

Moottoripyörien vakuuttaminen, sekä pakollisten liikennevakuutusten että vapaaehtoisten lisävakuutusten osalta, on muutoksen kourissa. Harrastajat ovat laajasti kertoneet uusien sääntöjen aiheuttamista vakuutusten kokonaismaksujen roimista, jopa satojen eurojen nousuista. Toisaalta, toiset ovat kertoneet saaneensa kilpailuttamisen kautta aikaisempaa reilusti halvemmat vakuutuspaketit.

Käsite vakuutusyhtiöiden välillä siirrettävistä boonuksista on poistumassa tai tarkemmin sanottuna poistunut jo. Viime syksynä leivottu ja nyt toukokuun alussa lopullisesti voimaan tuleva liikennevakuutusasetus puhuu boonusten sijaan vahinkohistoriasta jota voidaan siirtää vakuutusten ja yhtiöiden välillä. Tämä vastaa yleiseurooppalaista vakuutuskäytäntöä jossa yksityishenkilö voi siirtää vahinkohistoriansa yhtiöstä toiseen yhtenevän käytännön mukaisesti.

Syksyiseen asetukseen luikerteli kuitenkin rajoitus, joka kieltää vahinkohistorian siirtämisen moottoripyörien ja autojen välillä. Tässä piileekin motoristien kannalta potentiaalinen vakuutuspommi sillä boonuksia on aikaisemmin voinut siirtää ajokauden mukaan autosta prätkään ja toisinpäin. Tästä johtuen monessa perheessä katsellaan vakuutuslaskuja nyt uudessa valossa, vuosittaiset vakuutusmaksut ovat pompanneet pahimmillaan jopa useita satoja euroja.

Kilpailuttaminen kannattaa

Varsinkin suurten moottoripyörien vakuutukset ovat vuositasolla tuhansien eurojen arvoisia. Pienetkin muutokset prätkien vaakuutuksissa voivat siten heilahduttaa motoristiperheen käytettävissä olevaa vakuutuskassaa. Vakuutusyhtiöt ovat selvästi myös huomanneet, että motoristivakuuttajat ovat näiden voimaan astuvien boonusrajoitusten myötä nyt liikkeellä.

Motoristeille on jo suunnattu kampanjoita joissa luvataan aina 20% alkuboonuksia, alennnusprosenttien kertymistä jo 90 päivän yhtäjaksoisen vakuutuskauden jälkeen ja paljon muuta hyvää ja kaunista. Tässä kannattaa pitää pää kylmänä ja laskeskella mitä kokonaisvaltainen vakuuttaminen tapaturma-, koti- ja kaikkine muine vakuutuksineen maksaa. Myös vakuutusehtojen pieni präntti kannattaa tavata tarkkaan, erityisesti korvausehdot esimerkiksi vaikka ajoharjoittelujen omavastuun osalta vaihtelevat yhtiöiden välillä paljon. Halvin ei välttämättä vastaakaan yksilöllistä riskienhallintatarvetta.

On myös hyvä muistaa, että uusia vakuutusehtoja esimerkiski boonusten siirtorajoituksille ei voi kesken vakuutuskauden saattaa voimaan. Uudet vakuutusehdot tulevat voimaan, jos kuluttaja ne hyväksyy, aina uuden vakuutuskauden alusta. Tämän tarkoittaa sitä, että jos vakuutuskautesi on katkolla ennen 1.5.2003 niin saat siirtymäaikaa bonusten siirtorajoituksille aina vuoden 2004 puolelle asti.

Vakuutustoiminta on tarkasti säänneltyä ja valvottua toimintaa

Kuka tahansa ei voi perustaa vakuutusyhtiötä ja toiminnalle on erilaisia lakisääteisiä rajoituksia ja velvoitteita. Säädöksiin on jäänyt myös kilpailua rajoittavia pykäliä joilla hankaloitetaan EU:n sisämarkkinnoilla toimivan vakuutusyhtiön toimintaa Suomessa. Pakollisen liikennevakuutuksen ottaminen EU:n alueella toimivasta yhtiöstä jolla ei ole Suomessa toimivaa asiamiestä on yhä mahdotonta.

Vakuutusyhtiöitä ja vakuutusten tarjontaa sekä hinnoitelua valvoo Suomessa vakuutusvalvontavirasto. Liikennevakuutuslaki (18 §) säätää, että pakollisten vakuutusmaksujen tulee olla kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin. Liikennevakuutuskeskuksen tilastojen mukaan moottoripyörävahinkoja korvattiin vuonna 2002 yhteensä 13 miljoonan euron edestä kun samanaikaisesti vakuutusmaksuja kerättiin moottoripyöräilijöiltä yhteensä 49 miljoonaa euroa. Tilastosta ei selviä onko sekä pakollisten että vapaaehtoisten vakuutusten tuotot laskettu mukaan.

Rekisteröityjen moottoripyörien kanta on viime vuosina kasvanut merkittävästi nopeammin kuin tapahtuneiden moottoripyörävahinkojen lukumäärä. Itseasiassa, kanta on muutamassa vuodessa lähes kaksinkertaistunut samalla kun onnettomuustilastoissa on näkynyt vain hyvin pientä nousua. Tässä valossa moottoripyörien vakuutusmaksuissa ja -perusteissa pitäisi olla tilaa suuriinkiin muutoksiin.

Lisätietoa boonuskuvioiden muutoksista: Muutoksia moottoripyörien vakuuttamiseen - Ei kommentteja (16.12.2002) sekä Vakuutusten lakisääteisen bonusjärjestelmän purku alkaa (2.9.2002).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti