maanantai 29. syyskuuta 2003

Verotusarvojen määrittelystä tulossa uusi soppa

SMOTO ja MMAF ovat yhdessä ottaneet kantaa tapaan, jolla tulli tulkitsee uutta autoverolakia. Yhdistysten mukaan tulli määrittelee käytettynä maahantuotavien moottoripyörien verotusarvon syrjivästi. Tullin laintulkinta olisi siten lainvastainen.

Tullin verolaskelmissa ei oteta huomioon vuosina 1958-1973 vallinnutta alhaista verokantaa tai viime vuosina maahantuotujen käytettyjen moottoripyörien ja nyttemmin poistuneen ikävähennysjärjestemmän mukaista alempaa verokantaa.

Kumpikin näkökanta on merkittävä sillä vuosina 1958-1973 moottoripyöristä maksettava erillisvero oli nyt käytössä olevaa kaavaa useita prosentteja, jopa ehkä 10% kevyempi. Veroa kannetaan vuotta 1973 vanhempien osalta siis reilusti liikaa ja tullin omaksuma laintulkinta on tältä osin selvästi syrjivää.

Viime vuosina on käytettynä maahantuotujen moottoripyöriä muutamana vuonna rekisteröity jopa reilusti enemmän kuin uutena ensirekisteröityjä moottoripyöriä. Tämä johtui siitä, että edellisen autoverolain mukainen ikävähennysjärjestelmä antoi tietyissä tapauksissa alhaisen veron määrän.

Lamavuosien takia ei 90-luvun puolivälin vahdokkeja ole juuri ollut tarjolla kotimaassa, yhdessä edullisen veron kanssa "uittaminen" onkin ollut viime vuosina erittäin suosittua. Nyt uuden autoverolain tulkinnassa näitä käytettynä maahantuotuja, alemman verokannan ajoneuvoja ei ole laskettu mukaan vaan verolaskenta pohjaa vain uutena verotettujen moottoripyörien veron määrään.

Sekä yhteisöjen tuomioistuimen että korkeimman oikeuden päätöksen ja jopa itse autoverolain pykälien mukaan suoritettava verotus ei saa olla syrjivää vaan veroa voidaan kantaa enintään sen verran, mitä vastaavassa, maahan jo ennenstään rekisteröidyssä ajoneuvossa on veroa jäljellä. Tällä logiikalla tullin laintulkinta myös vuotta 1974 tai uudempien verotuksen osalta on syrjivää.

Palaveri tullin kanssa - Asiat taas korkeimpaan oikeuteen

SMOTO on piti syyskuun alussa tullin autoverotusosaston kanssa palaverin yllä esitetyistä moottoripyörien verokohtelun epäkohdista. Tullin edustajat totesivat esitetyt näkökannat osittain oikeiksi. Koska kysymyksessä on kuitenkin uuden lain tulkinta sovimme hyvässä yhteisymmärryksessä, että asia ratkaistaan Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa. Viranomaisena Tullilla on mahdollisuus pyytää tässä asiassa nopeutettua käsittelyä.

SMOTO etsikin syyskuun alussa vapaaehtoista, jonka moottoripyörästä on varmuudella peritty autoveroa liikaa. Asianomistajan on aina itse tehtävä verovalitus ja koska SMOTO ei ole moottoripyörien maahantuoja vaan motoristien edunvalvontaorganisaatio apua tarvittiin jälleen kentältä. Tällainen tapaus löytyi (jälleen suurkiitokset!) ja verovalitusprosessi on tätä kirjoitettaessa saatettu alulle.

Lisätietoa: http://www.mmaf.fi/ tai http://www.smoto.fi/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti