keskiviikko 9. huhtikuuta 2008

Tarkkana irtohiekan kanssa

SMOTO


uomen Motoristit ry (SMOTO) kehottaa sekä motoristeja että muita tienkäyttäjiä erityiseen tarkkaavaisuuteen liikenteessä näin keväällä moottoripyöräkauden alkaessa. Moottoripyöräilijöiden on oltava erityisen tarkkana, sillä teillä on talven jäljiltä pölyä, irtohiekkaa ja routavaurioita. Myös katujen puhdistus pölynsidonta-aineilla voi aiheuttaa tielle yllättäviä liukkaita kohtia. Muiden tienkäyttäjien on hyvä muistaa, että moottoripyörän havaitseminen liikenteessä vaatii valppautta, sillä moottoripyörä jää pienen kokonsa vuoksi suurempia ajoneuvoja helpommin katveeseen.

SMOTO kehottaa moottoripyöräilijöitä aloittamaan kauden maltillisesti ja kevään erityisolosuhteet muistaen. Kuluneen talven jäljiltä tiestössä on runsaasti routa- ja päällystevaurioita. Tiehallinto odottaa koko maahan tavanomaista vaikeampaa kelirikkokevättä ja talven vähälumisuus on aiheuttanut sen, että teiden päällysteet ovat erityisen kuluneita ja routavauriot suuria.

Motoristien on oltava erityisesti näin keväisin hyvin tarkkana tiellä olevan lian, pölyn ja irtohiekan suhteen. Katuhiekan poisto on jo aloitettu eteläisessä Suomessa, mutta teiden puhdistaminen vie aikaa.
Puhdistaminen riippuu myös sääoloista. Katujen puhdistuksen aikatauluja voi seurata esim. Helsingin alueella netistä osoitteesta:
www.hkr.hel.fi/hiekanpoisto. Myös Tiehallinto tiedottaa nettisivuillaan tiepiireittäin hiekoitushiekan poistosta.

Pölynsidonta-aine voi liukastuttaa tien
SMOTO muistuttaa, että jos puhdistuksessa käytetään pölynsidonta-aineena kalsiumkloridia, voi puhdistettu märkä tienpinta olla jopa vaarallisen liukas moottoripyöräilijälle. Liukkauteen vaikuttaa mm. käytetyn liuoksen kalsiumkloridipitoisuus. VTT:n tutkimuksen mukaan 32-prosenttisella kalsiumkloridiliuoksella käsitellyllä asfalttipinnalla renkaan ja tienpinnan välinen sivukitka heikkeni jopa 30 % ja jarrutuskitka 36 % verrattuna pelkästään vedellä käsiteltyyn pintaan.

- Keväällä ajokauden alussa motoristin on oltava erityisen tarkkana ja seurattava tien pintaa. Tiellä on pölyä, irtohiekkaa ja routakuoppia.
Yleisesti ottaen kaikki värinmuutokset tien pinnassa kertovat siitä, että tien pinta voi olla motoristille liukas, muistuttaa SMOTOn puheenjohtaja Juha Liesilinna.

Muiden tienkäyttäjien on hyvä tiedostaa moottoripyöräkauden alku ja motoristien määrän lisääntyminen liikenteessä. Moottoripyöräilijä jää kokonsa puolesta helposti liikenteessä muiden kuljettajien näkökentän katveeseen, ajoneuvon peilin kuolleeseen kulmaan tai nykyisten autojen entistä paksumpien A-palkkien taakse näkymättömiin. Aja kuin olisit näkymätön, on hyvä käytännön ohje motoristille liikenteessä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti