keskiviikko 15. elokuuta 2012

SMOTO: Moottoripyörien määräaikaiskatsastus ei ole aiheellinen

SMOTOn tiedote 15.8.2012
Voit vaikuttaa!

Lataa tästä flyeri jonka avulla juuri sinä voit helposti ja yhtenäisen sanoman avulla lähestyä mediaa ja päättäjiä: Määräaikaiskatsastus Flyer.pdf

SMOTO selvitti määräaikaiskatsastuksen toimivuutta ja tehokkuutta jo aikaisemman määräaikaikaiskatsastusesityksen yhteydessä. Sen jälkeen julkaistut aihepiirin tutkimukset vahvistavat edelleen aikaisemmat päätelmät: Artikkeli määräaikaiskatsastuksen tarpeellisuudesta.pdf
Kuljettajakoulutus, tieto ja muutoskatsastus ovat parempia toimenpiteitä

Moottoripyörien määräaikaiskatsastuksilla ei Suomessa saavuteta merkittäviä hyötyjä liikenneturvallisuus- ja ympäristötavoitteiden, varkauksien estämisen tai verovalvonnan näkökulmasta. Pakollisen määräaikaiskatsastuksen sijaan pitää kehittää kuljettajakoulutusta, tiedonjakelua ja muutoskatsastusjärjestelmää niin, että ne tukevat paremmin sekä liikenneturvallisuutta että harrastustoimintaa yleisesti.

Katsastuspakko ei edistä liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamista

Moottoripyörän tekniset ominaisuudet ovat syynä tai osasyynä onnettomuuksiin hyvin harvoin. Moottoripyörien tekniset viat tai puutteet ovat helposti havaittavissa ja vaikuttavat pyörän hallittavuuteen niin, että ne yleensä korjataan ongelman ilmettyä. Tutkimusten mukaan kuljettajan ajotaidot ja liikennekäyttäytyminen selittävät pääosan moottoripyöräonnettomuuksista. Katsastaminen ei vaikuta kuljettajan liikennekäyttäytymiseen.

Katsastuspakko ei edistä ympäristötavoitteiden saavuttamista

Moottoripyörien osuus tieliikenteen päästöistä on päästölajista riippumatta korkeintaan muutama prosentti. Moottoripyörien käytönaikainen päästötaso ei olennaisesti muutu käyttöiän aikana. Moottoripyörien päästöjen määräaikaisella kontrolloimisella ei saavuteta merkittäviä hyötyjä.

Katsastuspakko ei ole vastaus ajoneuvon omistusoikeus-, identiteetti- ja verovalvontaan

Poliisi jo valvoo ajoneuvojen omaisuusrikoksia tehokkaasti. Moottoripyörien rakenteen muuttamista taas valvotaan muutoskatsastuksella, jonka yhteydessä toteutuu myös ajoneuvon identiteettiin liittyvä verovalvonta.

Katsastuspakko on tulonsiirto harrastajilta katsastusyrittäjille

Moottoripyörien määräaikaiskatsastuksesta seuraisi valtava tulonsiirto harrastajilta katsastustoimelle. Väärin kohdennettuun uuteen sääntelyyn liittyvä tarpeeton byrokratia johtaa harrastuksen vähenemiseen, joka puolestaan vähentää moottoripyöräalan elinkeinojen liikevaihtoa, kannattavuutta ja työpaikkoja. MP -kerhojen harjoittama vapaaehtoinen kuljettajakoulutus on tehokas tapa parantaa moottoripyöräilyn turvallisuutta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti