torstai 9. tammikuuta 2014

Ruotsissa tutkittua: Moottoripyörän ajonopeus ei merkittävä turvallisuustekijä

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan moottoripyöräilijät ajavat olosuhteiden, ei rajoitusten mukaan. SMC ehdottaa nopeusrajoitusten sijaan muita toimia moottoripyöräonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrän vähentämiseksi.

Sveriges Motorcycklister (SMC) ja Ruotsin valtiollinen tieliikenteen tutkimuslaitos suorittivat vuonna 2013 tutkimuksen ruotsalaisten moottoripyöräilijöiden näkemyksistä ajonopeuksiin.

Tutkimuksessa selvisi, että edes puolet moottoripyöräilijöistä ei noudata merkittyä nopeusrajoitusta. Moottoripyöräilijät valitsevat ajonopeutensa rajoituksen sijaan muiden tekijöiden, kuten ajokaluston, ryhmässä ajamisen, matkustajan kanssa ajamisen, olosuhteiden, varoituskylttien ja tieympäristön perusteella.

Tutkimukseen perustuen SMC ehdottaa nopeusrajoitusten sijaan muita toimia moottoripyöräonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrän vähentämiseksi.

SMC:n mukaan moottoripyöräilijät ovat keskimääräistä tietoisempia ja huolestuneempia omasta turvallisuudestaan. Tutkimuksen mukaan SMC:n jäsenet noudattavat nopeusrajoituksia tunnollisemmin ja heidän moottoripyöränsä on todennäköisemmin varustettu ABS-jarruin.

Kolme tärkeimmäksi arvioitua turvallisuustekijää ovat järjestyksessä kypärä, suojavarusteet ja ajokokemus. Vähiten tärkeiksi arvioidaan keskikaiteet, ajonopeuksien madaltaminen ja nopeusvalvonta. Tiet, joilla moottoripyöräilijöiden mielestä nopeusrajoitus on vaikein hyväksyä, ovat 70 tuntikilometrin nopeusrajoituksella merkityt, eli juuri ne, joilla moottoripyörillä useimmin Trafikverketin mukaan ajetaan.

Rapotin yhteenvedossa SMC toteaa pitävänsä 80 % tason saavuttaminen nopeusrajoitusten noudattamisessa on äärimmäisen epätodennäköistä. Nopeuden alentamista ei pidetä tärkeänä turvallisuutta parantavana tekijänä, eikä edes puolet vastanneista pidä vallitsevia rajoituksia asianmukaisina,.

Tämän vuoksi SMC ehdottaa nopeusrajoituksen alentamista korvaaviksi keinoiksi riskialttiista tilanteista tiedottamisen lisäämistä, ajokortin varhaiseen suorittamiseen kannustamista ajokokemuksen hankkimiseksi kevyemmällä kalustolla, moottoripyöräilijöiden vapaaehtoiseen koulutukseen kannustamista ja tietoisuuden lisäämistä moottoripyöräijöiden osallistumisesta liikenteeseen. SMC ehdottaa myös panostusta niinsanotun äärimmäisen käyttäytymisen ehkäisyyn, pääasiallisena kohderyhmänä ajokortittomat, joiden ajamina sattuu Ruotsissa liki puolet kuolemaan johtaneista moottoripyöräonnettomuuksista.

Lue koko juttu: http://www.smoto.fi/?p=1107

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti