maanantai 2. syyskuuta 2002

Vakuutusten lakisääteisen bonusjärjestelmän purku alkaa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on säätänyt lomakuukausien aikana uuden asetuksen liikennevakuutusten lakisääteisestä bonusjärjestelmästä. Tämä liittyy EU:n vaatimaan kilpailun vapauttamiseen ja lakisääteisten vakuutusjärjestelmien purkamiseen, bonusten poistaminen asetustekstistä on työn viimeinen vaihe. 'Komissio vaatii liikennevakuutuksen bonusjärjestelmän purkamista (25.10.2001)'.

Vielä joitakin vuosia siten Suomessa säädettiin liikennvakuutuksista ministeriön ylläpitämien maksutaulukoiden, lakisääteisten kuutiotuumaluokkien ja bonuskuvioiden kautta. Vakuutusyhtiöillä on aikaa mukauttaa järjestelmänsä uuden systeemin mukaisiksi ensi vuoden toukokuun alkuun mennessä. BajaHillin saamien tietojen mukaan ainakin Tapiola ja Sampo aikovat kuitenkin ottaa uuden systeemin käyttöön jo 1.1.2003.

Korjaus artikkeliin: (2.11.2002) Sari Kähkönen Tapiolasta on ilmoittanut, että Tapiola ottaa uuden järjestelmän käyttöönsä vasta 1.5.2003 uuden lain astuessa voimaan. Tapiolasta saatiin aikaisemmin tieto, että järjestelmä tulisi käyttöön jo 1.1.2003. Tämä ei siis pidä paikkaansa. 

Boonusten siirto talviauton ja moottoripyörän välillä loppuu

Uusi bonusasetus puhuu vain vahinkohistoriasta jota voidaan siirtää vakuutusten ja yhtiöiden välillä. Tämä vastaa yleiseurooppalaista vakuutuskäytäntöä jossa yksityishenkilö voi siirtää "bonuksensa" yhtiöstä toiseen yhtenevän käytännön mukaisesti. Uuteen asetukseen on kuitenkin uinut mukaan rajoitus, joka mahdollistaa vahinkohistorian siirtämisen vain laadultaan ja käytöltään samanlaisten ajoneuvojen välillä (4 §).

Moottoripyörän laatu tai käyttö on asetuksen laatineen STM:n ylimatemaatikko Pertti Pulkkisen tulkinnan mukaan erilaista kuin auton laatu tai käyttö. Tästä johtuen bonusten siirto auton ja moottoripyörän välillä tulee mahdottomaksi 1.5.2003 mennessä, joissain yhtiöissä jo aikaisemmin.

Tässä piileekin motoristien kannalta potentiaalinen vakuutuspommi. Varsinkin suurten moottoripyörien vakuutukset ovat vuositasolla useita tuhansia euroja. Jos bonukset epähuomiossa tai tietämättömyyttä karkaavat autoon saattaa tämä tulla yksittäiselle motoristille todella kalliiksi. Toisaalta, tämä on jälleen uusi tilaisuus kilpailuttaa yhtiöitä.

Simo Rinne Sampo yhtiöistä kertoo, että asetuksen johdosta tehtävien muutosten sisältö ja mahdolliset muutokset vakuutusehtoihin päätetään Sammossa alkusyksystä. Rinne vakuuttaa, että muutoksista tullaan tiedottamaan motoristeille hyvissä ajoin. Muutokset ja rajoitukset juuri esimerkiksi bonusten siirroissa kerrotaan selvästi ennen kuin esimerkiksi siirtää vahingossa 60% bonuksensa talviautoon ilman takaisinsiirtomahdollisuutta.

Voidaanko odottaa suurempaa vakuutusremonttia?

On yleisesti tiedossa, että moottorin kokoon perustuva moottoripyörien vakuutusten hinnoittelu ei ole oikeudenmukainen eikä se vastaa todellisia vahinkotilastoja. Esimerkiksi Ruotsissa vakuutusmaksut perustuvat tehoon tai teho/paino-suhteeseen kuutiotuumien sijasta. Kilpailun nyt Suomessakin vapauduttua on ainakin teoriassa mahdollista tarjota kuluttajille uudentyyppisiä vakuutuksia.

Simo Rinne ei suostunut kommentoimaan mahdollisesti tulevia muutoksia Sammon osalta, mutta muistutti, että lait ja asetukset rajoittavat vakuutusehtojen ja vakuutusmaksujen perusteiden muuttamista. Jos jotain uutta haluttaisiin tarjota, vaatisi se sekä vanhojen vakuutussopimusten että uudentyyppisten sopimusten samanaikaista tukemista vakuutusyhtiöiden järjestelmissä ja kirjanpidossa.

Kilpailun rajoitusten purkamisessa vielä työtä

Pykälistöön jää vielä yksi kilpailua merkittävästi rajoitava tekijä; Vakuutuksen ottaminen EU:n vapaakauppa-alueella toimivasta yhtiöstä jolla ei ole Suomessa toimivaa asiamiestä on yhä mahdotonta. STM:ltä saatujen tietojen mukaan tätä rajoitusta ei olla ainakaan tällä hetkellä poistamassa.

STM:ssä ei ole katsottu aiheelliseksi kysellä näistä asioista motoristien edunvalvontajärjestöiltä, vaan työtä on tehty vakuutusyhtiöiden ja virkamiesten keskinäisenä köydenvetona. Tämä ei vastaa yleistä käsitystä hyvästä ja tasapuolisesta lainvalmistelutyöstä, toivottavasti yhteydet saadaan STM:n kanssa tulevaisuudessa toimimaan kuten ne jo toimivat liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

Uusi boonusasetus löytyy osoiteesta: http://www.finlex.fi/ "STM:n asetus liikennevakuutuslain mukaisten vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnin perusteista sekä vakuutusmaksuihin sovellettavasta vahingottomien vuosien johdosta annettavien alennusten ja vahinkojen perusteella tehtävien korotusten määrästä" (512/2002).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti