perjantai 8. elokuuta 2003

Ajo Motorsportin tiedote Mika Kallion sopimusasioista


Julkisuudessa on esitetty erilaisia tietoja Mika Kallion uudesta sopimuksesta KTM:n kanssa sekä Ajo Motorsportin kanssa tehdyn sopimuksen purkamisesta. Tällä tiedotteella Ajo Motorsport Oy pyrkii omalta osaltaan selventämään asian ympärillä käytävää keskustelua valottamalla asian taustoja. Tällä hetkellä tilanne on seuraava:

Ajo Motorsport Oy jatkaa edelleen Mika Kallion sopimukseen liittyvien asioiden selvittämistä. Kallio ilmoitti asiamiehensä välityksellä 4.8.2003 purkavansa hänen ja Ajo Motorsport Oy:n välisen sopimuksen välittömin vaikutuksin. Ilmoitus sopimuksen purkamisesta toimitettiin Ajo Motorsportille ilman minkäänlaista ennakkovaroitusta. KTM julkisti tiedon Mika Kallion ja heidän välisen sopimuksen allekirjoittamisesta kahta päivää myöhemmin keskiviikkona 6.8.2003.

Ajo Motorsport Oy katsoo, että sillä on voimassaoleva sopimus Mika Kallion kanssa. Ajo Motorsportin näkemyksen mukaan perusteet, jotka Kallio on ilmoittanut sopimuksen purun syyksi, ovat paikkansa pitämättömiä. Lisäksi tapa, jolla purkuilmoitus on tallille toimitettu, ei täytä sopimuksessa sovittuja ehtoja. Purkuilmoitus tuli Ajo Motorsportille täydellisenä yllätyksenä, koska Mika Kallio tai hänen asiamiehensä eivät ennen purkuilmoituksen toimittamista olleet huomauttaneet Ajo Motorsport Oy:tä mistään sopimusrikkomuksesta saatikka vaatineet tallilta mitään toimenpiteitä minkään väitetyn sopimusrikkomuksen korjaamiseksi.

Ajo Motorsport Oy on yhdessä lakimiehiensä kanssa laatinut asiasta selvityksen GP-sarjan oikeuksia hallitsevalla Dornalle, talliyhdistys IRTA:lle sekä KTM tehtaan johdolle. Asian käsittelyä hidastaa ja vaikeuttaa se, että GP-sarjasta puuttuu vielä toistaiseksi tällaisia tapauksia tutkiva sopimuskomissio, jollainen esimerkiksi F1 sarjassa jo on.

Ajo Motorsport on myös yrittänyt tavoittaa Mika Kalliota asian selvittämiseksi, toistaiseksi yhtä lyhyttä puhelinkeskustelua lukuun ottamatta vielä tuloksetta. Tehty selvitystyö on kuitenkin antanut aihetta epäillä, että Mika Kallio itse ei välttämättä ole joka tilanteessa ymmärtänyt toimineensa Ajo Motorsportin kanssa voimassaolevan sopimuksen vastaisesti. Tähän viittaa muun muassa se, että Ajo Motorsportin saamien tietojen mukaan Mika Kallio olisi hänelle annettujen ohjeiden mukaisesti allekirjoituksellaan vahvistanut KTM:lle olevansa vapaa Ajo Motorsportin kanssa tekemästään sopimuksesta. Pelkästään sopimusmääräyksien mukaisestikin näin ei ole voinut olla ajankohtana, jolloin sopimus KTM:n kanssa on allekirjoitettu.

Haluamme korostaa, että tavoitteemme ei ole estää Mika Kallion etenemistä urallaan vaan päinvastoin, minkä todistanee jo viimeisen kolmen vuoden aikana Mikan uran eteen tekemämme työ sekä saavutetut tulokset.

Sopimusvelvoitteidemme mukaisesti olimme jo ennen tätä ikävää tapahtumaa käynnistäneet neuvottelut tehdastallipaikan saamiseksi Mika Kalliolle kaudelle 2004. Odotimme, ja odotamme edelleenkin, kaikkien muiden tahojen nyt ja jatkossa kunnioittavan Mika Kallion kanssa tekemäämme sopimusta.

Jatkamme edelleen tapahtumien taustojen selvittelyä sekä yritämme löytää tilanteeseen kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun.

Ajo Motorsport Oy, Esa Ajo, 0400-484776

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti