keskiviikko 30. maaliskuuta 2005

Muutoksia rakentelusäännöksiin

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) teki vuoden alussa korjauksen "prosenttiasetuksesta" eli "asetuksesta vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista". Muutos tuli voimaan nyt maaliskuun alussa. Asetus kiinnostaa motoristeja siksi, että siinä säädetään millä ehdoin moottoripyörää voidaan muutella ja miten osien prosenttiosuudet lasketaan.

Rakentelijoiden kannalta merkittävämpänä muutoksena voidaan pitää sitä, että kulutusosat, ohjauslaitteisto ja jarrut, sekä ns. yksittäisten kriittisten osien käsitteen piiriin kuuluvat osat luetaan jatkossa kanta-ajoneuvon osuuteen riippumatta siitä, ovatko ne alun perin lähtöisin kyseisestä ajoneuvoyksilöstä. Yksittäisiä kriittisiä osia ovat asetuksen mukaan esimerkiksi vaihteiston akseli, vetopyörästön tai käynnistinmoottorin hammasratas tai venttiilikoneiston osa.

Kulutusosat ja yksittäiset kriittiset osat voidaan vaihtaa alkuperäisten osien kanssa samanlaisiin osiin ilman prosenttiseuraamuksia. Jarrut ja ohjauslaitteisto voidaan vaihtaa myös alkuperäisestä poikkeaviin osiin, jos ajoneuvon liikenneturvallisuusominaisuudet muutoksen ansiosta paranevat. Esimerkkinä asetukseen liittyvässä muistiossa mainitaan vanhojen rumpujarrujen korvaaminen levyjarruilla.

Sen sijaan uudemman pyörän rakentelua asetukset eivät tämänkään jälkeen juuri kannusta. Samoin ongelmana on toisessa jäsenvaltiossa turvalliseksi havaitun ja liikenteeseen hyväksytyn ajoneuvon hyväksyminen ja käsittely kotimaisessa pykälistössä. Suurin ongelma on autoverolaissa ja veron kiertämisen estämiseksi luodussa pykäläviidakossa, joka johtaa useissa tapauksissa ajoneuvon totaaliseen korjauskieltoon. Korkea erillisvero on siis kestämätön ja siitä tulisi luopua mahdollisimman pian.

Lisätietoa:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti