tiistai 15. maaliskuuta 2005

Vakuutusten voimassaolo ajoharjoitteluissa

(JV)Moottoriradalla tapahtuvat ajoharjoittelut ja rata-ajot ovat joutuneet vakuutusyhtiöiden tarkempaan syyniin. Perusteluna on vakuutuskorvausten kasvu. Kulukehityksen muuttuminen huonompaan suuntaan on aiheuttanut sen, että vakuutusyhtiöt ovat muuttaneet vakuutusehtojaan kireämpään suuntaan. Osa yhtiöistä ei korvaa lainkaan moottoriradalla tapahtuvia vahinkoja vapaaehtoisesta vahinkovakuutuksesta - Kaskosta. Omavastuuosuuden korotus on myös merkittävä.


Suuren suosion saavuttaneet ajoharjoittelut moottoriradalla ovat käytännössä vakuutusyhtiöiden pannassa. Tänä vuonna suurin osa yhtiöistä on kiristänyt ehtojaan. Käytännössä mälliä moottoriradalla ei korvata enää lainkaan tai vain pieneltä osalta. Muutama poikkeus on. Pohjola -ryhmällä vakuutus on voimassa jos tilaisuus on SMOK:n (Suomen Moottoripyöräkouluttajien) kouluttajan tai Liikenneturvan EAK -kurssin käyneen opettajan johtama ajokoulutustapahtuma. Vakuutusyhtiöt perustelevat kiristynyttä linjaansa runsailla vahingoilla. Totta varmaan onkin että onnettomuudet ovat lisääntyneet rata-ajon suosion myötä. Niin on myös mootttoripyöräily. Asian kääntöpuoli on se että oikeakin ajoharjoittelu - siis pyörän hallinnan opettelu - on alistettu samaan kastiin. Nyt käytännössä ajoharjoittelu pitää tehdä liikenteen seassa että vakuutus olisi voimassa. Tämä ei oikein liene järkevää menettelyä ajotaidon parantamiseksi.


Seuraavassa vakuutusyhtiöiden vastaukset Kaskon voimassaoloon ajoharjoittelussa moottoriradalla sekä ajovarusteiden korvaamiseen.


Määritelmänä vakuutusyhtiöt käyttävät seuraavaa: "Ajoneuvo ei ole liikennevakuutuslaissa tarkoitetussa liikenteessä, kun sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksiin. (LvL 2 §)" Kaikki ajoharjoittelut moottoriradalla ja suljetulla alueella esim. EAK-kursseilla kuuluvat siten tähän kategoriaan.


Yhtiöt, joista asiaa on kysytty sekä niiden vastaukset:

Fennia
Liikennevakuutuksen ja kaskon voimassaolo kilpailu- ja ajoharjoittelutilanteissa: Olemme tiukentaneet Fenniakaskon vakuutusehtoja 17.1.2005 alkaen. Uusien ehtojen mukaan Fenniakasko ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu osallistuttaessa kilpailuun tai sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettaessa muuten moottoriradalla, ellei kysymyksessä ole ajokortin hankkimiseen vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitämiseen liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi. (Uudet Fenniakaskon ehdot, ehtokohta 4.7.2). Lisäksi Fenniakaskon ehtojen mukaan korvausta voidaan alentaa tai evätä, jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta (Ehtokohta 7). Liikennevakuutus on voimassa normaalisti.

Varusteet:
Fenniakasko ei korvaa vakuutuskelvottomia laitteita ja varusteita, joita ovat esimerkiksi helmiäishohto-, koriste- ja muut erikoismaalaukset ja erikoisteippaukset sekä moottoripyörien, moottorikelkkojen, mönkijöiden sekä mopojen radiot, soittimet, kuvantoistolaitteet ja puhelimet. Fenniakasko korvaa moottoripyörän laukut ja kuljettajan kypärän. Kuljettajan ajovarusteet, matkustajan kypärä ja ajovarusteet ym korvataan kotivakuutuksesta.

Lisätietoja: www.fennia.fi

If
Alueilla, joilla harjoitetaan nopeus-, ajoharjoittelua tai muuta siihen rinnastettavaa toimintaa, on vahingon sattuessa omavastuu kolminkertainen, kuitenkin vähintään 20 prosenttia vahingon määrästä. Korotettu omavastuu vähennetään törmäysvahingoista. Ehto on lisätty, koska riski törmäysvahinkojen sattumiseen erilaisissa ajoharjoitteluissa on lisääntynyt. Korotettua omavastuuta ei vähennetä valvotussa ja ohjatussa autokoulun liukkaan kelin harjoittelussa sattuneista vahingoista. 
Varusteet:
Vapaaehtoisen ajoneuvovakuutuksen törmäysturvasta (täyskaskosta) korvataan kypärä ja kypäräpuhelin. Muut (ajo)varusteet (puku, saappaat, kellot, silmälasit) sisältyvät kotivakuutuksen kodin irtaimeen urheilu- tai harrastusvälineinä normaalisti ja ovat siten vakuutuksen kohteena asiakkaan valitseman turvan ja omavastuun mukaan.

Lisätietoja: www.if.fi

Pohjantähti
Ehtomme muuttuvat 1.5.2005 alkaen radalla ajon suhteen seuraavasti:
Kaskosta ei korvata "vahinkoa, joka aiheutuu osallistuttaessa kilpailuun, sen harjoitteluun tai muuhun ajoharjoitteluun tai ajettaessa muuten moottoriradalla tai yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella"

Korvausta maksetaan kuitenkin vahingosta, joka aiheutuu osallistuttaessa ajo-opetusluvan saaneen liikenneopettajan tai TLL:n 68 §:ssä 1 momentissa tarkoitetun opetus- ja harjoitusluvan saaneen henkilön antamaan ajo-opetukseen. Korvausta maksetaan myös vahingosta, joka aiheutuu osallistuttaessa liukkaan kelin ajoharjoitteluun sille tarkoitetulla ja valvotulla ajoharjoitteluradalla.
Muutokset tulevat voimaan vakuutuksen vuosieräpäivästä alkaen. 
Varusteet:
Kypärä korvataan pyörän vakuutuksesta, muita ajoharjoittelussa moottoriradalla rikkoutuneita varusteita ei korvata.

Liikennevakuutuksen osalta asiat ovat ennallaan.
Lisätietoja: www.pohjantahti.fi

Pohjola / A-vakuutus
Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan autovakuutusehdoissa muutettiin 1.6.2004 alkaen rajoitusehtoa, jonka mukaan autovakuutus ei ole ollut voimassa mm. osallistuttaessa kilpailuun tai kilpailun harjoitteluun. Ehtotekstiä tarkennettiin myöhemmin EAK -koulutuksella.
Uusi muutettu Pohjolan autovakuutusehtojen kohta on: 4.8 Vahingot, joita esinevakuutuksesta ei korvata: Kohtien 4.1 - 4.6ja 8.2 mukaisista vakuutuksista ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat 7. ...... 8. osallistuttaessa kilpailuun, kilpailun harjoitteluun tai ajoharjoitteluun tai ajettaessa muuten moottoriradalla tai yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella. Korvausta maksetaan kuitenkin osallistuttaessa liikenneopettajan antamaan ajoharjoitteluun talviajon tai pimeän ajon kurssilla sekä autokoulun, Suomen moottoripyöräkouluttajat ry:n tai Liikenneturvan Ennakoivan ajon kouluttajakurssin (EAK) suorittaneen kouluttajan antamaan ajo-opetukseen. 
Varusteet:
Ajovarusteista on mahdollista saada korvausta kotivakuutuksen irtaimistovahinkona tai matkavakuutuksista.

Vakuutuksen voimassaolo:
Liikennevakuutus on voimassa.

Lisätietoja: www.pohjola.fi

Tapiola
Tapiolan liikenne -ja kaskovakuutukset ovat voimassa ajoharjoitteluradalla ajettaessa, mikäli ajoneuvolla ei ajeta kilpailussa tai kilpailuun tähtäävässä harjoittelussa. Tapiolassa on tullut seuraava muutos, joka tulee voimaan 1.1.2005 tai sen jälkeen alkaneissa vakuutuksissa sekä 1.1.2005 ja sen jälkeen uudistuvissa vakuutuksissa pääeräkuukausittain.
Osallistuttaessa ajo- tai nopeusharjoitteluun moottoriradalla tai muulla alueella tai tieosuudella, on vahingon sattuessa omavastuu 50 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty euromääräinen omavastuu. Omavastuukorotus ei koske liikenneopettajan antamaa ajokoulutusta. 
Varusteet:
Tapiola korvaa moottoripyörän kaskovakuutuksesta vakuutuksenottajan vahingossa vaurioituneen ajopuvun, kypärän, ajokengät ja ajokäsineet. Korvauksen ehtona on, että varusteet ovat nimenomaan moottoripyöräilyyn tarkoitettuja.

Lisätietoja: www.tapiola.fi

Turva
Turvan autovakuutusehdoissa korvausvastuun rajoituksissa sanotaan sanatarkasti: harjoitettaessa nopeus-, ajoharjoittelua tai muuta siihen rinnastettavaa toimintaa yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella omavastuu nelinkertainen, kuitenkin vähintään 15 % vahingon määrästä. 
Varusteet:
Ajovarusteista kypärä korvataan kaskosta ja muut vaatteet kotivakuutuksesta. Jos kotivakuutus ja kaskovakuutus ovat samassa yhtiössä, peritään vain yksi omavastuu. Liikennevahingossa syyttömän varusteet korvataan syyllisen liikennevakuutuksesta.

Lisätietoja: www.turva.fi

Veritas
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ajettaessa moottoriradalla tai yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella. Tämä ei kuitenkaan koske liikenneopettajan antamaa ajokortin saamiseen edellyttämää ajokoulutusta. 
Varusteet:
Kypärä on vakuutuksen kohteena vain ollessaan käytössä varsinaisen käyttötarkoituksensa mukaisesti. Muu ajovarustus kuten ajosaappaat ja ajohaalari kuuluvat yhtiössämme kotivakuutuksen korvauspiiriin.

Lisätietoja: www.veritas.fi 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti