torstai 26. huhtikuuta 2007

Sääntöjen rikkojat ärsyttävät ja hurjastelijat pelottavat liikenteessä

26.04.2007 (Liikenneturva)
Kuljettajat kokevat, että väärät liikenneasenteet vaarantavat eniten liikennettä. Tämä käy ilmi Liikenneturvan tuoreesta tutkimuksesta, jossa vertailtiin kuljettajien vuorovaikutusta ja koettuja riskejä liikenteessä vuonna 1988 ja 2006. Tulosta korostaa se, että huono liikennekuri oli toiseksi yleisin vastaus. Liikenteessä pelkääminen oli lisääntynyt, mutta liikennekulttuuria voi kuvata suvaitsevammaksi kuin 20 vuotta sitten. Liikenteessä pelätään rattijuoppoja ja hirvieläimiä

- Raskasta liikennettä (rekat, linja-autot, kuorma-autot) vaarallisimpana tekijänä pitävien kuljettajien osuus oli erityisesti lisääntynyt. Tulos liittyi miesten kokemuksiin. He myös pitivät aiempaa harvemmin huonoja teitä ja runsasta ohittelua kaikkein vaarallisimpana tekijänä, huomauttaa Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Sirpa Rajalin.

Valtaosa kuljettajista pelkää liikenteessä etenkin sellaisia asioita, joihin he eivät koe voivansa vaikuttaa. Pelot olivat yleistyneet 20 vuodessa. Yleisimmät niistä liittyivät rattijuoppoihin ja hirvieläimiin. Myös hurjastelijoita pelätään aiempaa enemmän.

Ruuhkia ja toisten tunarointia siedetään paremmin

- Lähellä perässä ajavat ja toisten tekemät vaaralliset ohitukset suututtavat ja ärsyttävät edelleen eniten, mutta ärsyyntyminen on vähentynyt vuosien saatossa, toteaa Sirpa Rajalin.

Vain liikennesäännöistä piittaamattomat ja ylinopeutta ajavat ärsyttävät aiempaa enemmän. Miesten ja naisten ero näkyi siinä, että miehet ärsyyntyivät tyypillisesti liikenteen sujuvuutta haittaavista tekijöistä ja naiset turvallisuutta vaarantavista tekijöistä.

Liikennekulttuuria voi luonnehtia suvaitsevammaksi kuin 20 vuotta sitten. Tämä näkyy mm. siinä, että häiriötekijöitä, kuten ruuhkia ja toisten tunarointia, siedetään aiempaa paremmin. Aiempaa harvemmin reagoidaan toisten käyttäytymiseen valoja vilkuttamalla, äkkinäisin jarrutuksin ja kiihdytyksin sekä pitämällä omista oikeuksista kiinni.  Taustalla on kuljettajajoukossa tapahtuneet muutokset. Naiskuljettajia on nykyliikenteessä 44 prosenttia aiemman 34 prosentin sijaan.  Kuljettajista yli 50-vuotiaita on 44 prosenttia, kun heitä oli parikymmentä vuotta sitten vain 16 prosenttia. 

Nykyliikenteessä näyttää huolenaiheena olevan omaa turvallisuutta vaarantava muiden käyttäytyminen, kuten ylinopeudella ajaminen, hurjastelu ja liikennesäännöistä piittaamattomuus.

Kuljettajien vuorovaikutus ja koetut riskit liikenteessä on uljettajien vuorovaikutus ja koetut riskit liikenteessä on vertailututkimus, jossa toistettiin Liikenneturvan vuonna 1988 tekemä haastattelu. 
Tutkimuksella selvitettiin, millaisia vaikutuksia kuljettajien keskinäisellä vuorovaikutuksella on kuljettajien kokemuksien mukaan nykyliikenteessä ja millaisia muutoksia on tapahtunut. Kuljettajilta kysyttiin liikenteen vaarallisimpia tekijöitä, pelon kokemista, ärsyttäviä asioita liikenteessä ja ärtymyksen vaikutuksia ajamiseen.

Tutkimustulokset esiteltiin Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaarissa Helsingissä 25.4.2007.

Kuljettajien vuorovaikutus ja koetut riskit liikenteessä - vertailututkimus vuosilta 1988 ja 2006
Liikenneturvan tutkimusmonisteita 104/2006

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti