torstai 19. tammikuuta 2012

Oma ideasi liikenneturvallisuuden parantamiseksi?


Liikenneturvallisuus on ennen kaikkea tekoja ja valintoja. Mitä turvallisempia ja viisaampia nämä teot ja valinnat ovat, sitä parempi on myös liikenneturvallisuus. Yksinkertaista? Kyllä. Helppoa? Valitettavasti ei.

Sivuston http://www.elakoon.fi/ keskeinen tehtävä on parantaa maamme yleistä liikenneturvallisuutta niin teillä, vesillä, raiteilla kuin ilmassakin. Käytössä ovat kaikki keinot alkaen monipuolisesta tiedonjaosta aina liikenneturvallisuutta edistävien ehdotusten keräämiseen ja jakamiseen. Parhaat ideat pyritään myös viemään eteenpäin. Mikä on sinun ideasi?

Kampanjointia ja liikenneturvallisuusviestintää koordinoi liikenneturvallisuusviestinnän koordinaatioryhmä, johon kuuluvat liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Liikennevirasto, sosiaali- ja terveysministeriö, Poliisi ja Liikenneturva.

Erikseen on perustettu myös liikenneturvallisuusviestinnän verkosto, johon kuuluvat sisäasiainministeriön pelastusosasto, Rajavartiolaitos, Liikennevakuutuskeskus, Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL, Taksiliitto, Meripelastusseura, Suomen Uimaopetus ja Hengenpelastusliitto, Terveyden edistämisen keskus ja Autokoululiitto.

Myös uudet yhteistyökumppanit ovat tervetulleita tekemään työtä liikenneturvallisemman Suomen puolesta. Ainakaan toistaiseksi kampanjassa ei näy mukana motoristien edustajia.

Lisätiedot, ideat ja ehdotuskone: http://www.elakoon.fi/ ja Facebookissa: http://www.facebook.com/elakoon

1 kommentti: