torstai 1. maaliskuuta 2012

Kansalaisaloite saa lainvoiman tänään, 1.3.2012

Suomessa otetaan tänään, 1.3.2012 käyttöön uusi valtiollisen tason vaikuttamiskeino, kansalaisaloite. Se antaa kansalaisille mahdollisuuden saada aloitteensa eduskunnan käsiteltäväksi. Uuden järjestelmän tavoitteena on edistää vapaata kansalaistoimintaa. Perustuslain uuden säännöksen mukaan vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Kansalaisaloitelaki sisältää säännökset aloitteen tekemiseen liittyvästä menettelystä.

Kansalaisaloitetta tukevat allekirjoitukset eli kannatusilmoitukset on kerättävä kuuden kuukauden kuluessa. Ne kerätään paperilla tai sähköisesti tietoverkossa.

Paperilla kerättävissä ilmoituksissa on käytettävä lomakepohjaa, joka on oikeusministeriön vahvistama. Verkossa tehtävä aloite ja sen kannatusilmoitusten keräys edellyttävät aina niin sanottua vahvaa sähköistä tunnistamista, esimerkiksi pankkitunnusten tai teleoperaattoreiden mobiilitunnusten käyttöä. Verkkokeräyksessä voidaan käyttää joko vireillepanijan itse järjestämää tietojärjestelmää tai oikeusministeriön ylläpitämää maksutonta verkkopalvelua, joka tulee käyttöön loppusyksystä 2012. Vireillepanijan on hankittava mahdolliselle omalle verkkokeräysjärjestelmälleen Viestintäviraston hyväksyntä.

Kansalaisaloitelaissa säädetään myös eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, jota koskevaa EU:n asetusta ryhdytään soveltamaan huhtikuun alusta. Sen avulla miljoona EU-kansalaista voi pyytää komissiota tekemään EU-lakialoitteen.

Harrastajille tärkeät hankkeet eteenpäin?

Laki mahdollistaa harrastajille tärkeiden, mutta viranomaisten mielestä ehkä triviaalien asioiden edistämisen. Esimerkiksi juuri moottoripyöräilyn ja ajoneuvojen saralla on lainsäädännössä kaikenlaista mikä vaikeuttaa tai jopa haittaa harrastamista. Toisaalta, jokin esimerkiksi tiukan viheraatteen pohjalta luotu kansalaisaloite saattaa aiheuttaa harrastajille suuriakin ongelmia. Odotamme mielenkiinnolla ensimmäisiä aloitteita.

Lisätiedot:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti