keskiviikko 3. heinäkuuta 2013

Täysistunto äänesti katsastuspakon takaisin

EU:n parlamentin täysistunto äänesti moottoripyörät takaisin esitykseen määräaikaisista vuosikatsastuksista. Tämä siitä huolimatta, että jäsenvaltiot, kaikki asiantuntijaosapuolet sekä valmistelusta vastaavat elimet katsastusalaa lukuunottamatta olivat lopulta kääntyneet esitystä vastaan. Faktoilla alustettu  katsastusvastustus kaatui sosialistien ja vihreiden ideologiaan ja katsastusalan itse laatimiin 'turvallisuustilastoihin'.

Miksi tätä vastustetaan?

Moottoripyörien pakollista vuosikatsastusta on vastustettu puolueettoman kustannus-hyöty -analyysin tulosten perusteella. Katsastuspakolla ei ole todettu olevan todellista vaikutusta liikenneturvallisuuteen tai ympäristöön.

Katsastusalan omien lobbausjärjestöjen tilastojen mukaan vuosikatsastuksella olisi erittäin merkittävä vaikutus liikeneturvallisuuteen ja ympäristöön. Kuitenkaan maiden joissa on katsastuspakko ja joissa ei ole välillä ei ole havaittavissa eroja jotka olisi selitettävissä vuosikatsastuspakon avulla.

Vuositasolla moottoripyörien katsasuspakko tarkoittaa pelkästään Suomessa noin 10 miljoonan euron tulonsiirtoa motoristeilta katsastusalan yrityksille. Euroopan tasolla puhutaan moninkertaisista summista.
Katsastuspakko tulisi voimaan vuoden 2016 kuluessa. Hankkeella on vielä pieni ja melko teoreettinen mahdollisuus muuttua vapaamuotoisessa jatkokäsittelyssä. Seuraava parlamentin äänestys tehdään ns pikakäsittelynä eikä esitystä ole siellä enään tarkoitus avata.

Äänestystulos  oli todella tiukka, esitysmuutos hyväksyttiin äänin 354/322. Keskustelut esityksen jatkosta alkavat komissiossa syksyllä.

Tarkka parlamentissa hyväksytty teksti:
Tarkistus 117/1, Ehdotus asetukseksi, 2 artikla – 1 kohta – 7 luetelmakohta:
1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot – L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-luokan ajoneuvo
sekä edellisen muutoksen jälkeen vain mopoille voimaan jäänyt kohta joka ainakin teoriassa avaa oven vielä myös mp-keskustelulle
Tarkistus 87, ehdotus asetukseksi, 18 a artikla
Kertomus kaksi- tai kolmipyöräisistä ajoneuvoista
Komissio toimittaa viimeistään [kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen julkaisemispäivästä] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen sisällyttämisestä tämän asetuksen soveltamisalaan. Kertomuksessa arvioidaan liikenneturvallisuutta unionissa kyseisen ajoneuvoluokan osalta.
Komissio vertailee erityisesti tämän ajoneuvoluokan liikenneturvallisuudessa saavutettuja tuloksia jäsenvaltioissa, joissa tämän ajoneuvoluokan ajoneuvot katsastetaan, ja jäsenvaltioissa, joissa näitä ajoneuvoja ei katsasteta, voidakseen arvioida, onko kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen katsastaminen oikeasuhteista asetettuihin liikenneturvallisuustavoitteisiin nähden. Kertomuksen ohella annetaan tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.
Jos pykälät moottoripyörien vuosikatsastuspakosta tulee todellakin voimaan jo 2016 kuluessa tulee todella kiire saattaa hanke konttoreilla toimivaksi palveluksi. Tarvitaan ohjeita ja materiaalia, rankasti koulutusta ja uusia laitteistoja joista mitään ei tänään ole valmiina.

Lisätiedot ja taustat:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti