lauantai 13. maaliskuuta 2004

Moottoripyöräily vaatii jatkuvaa harjoittelua


Yksi moottoripyöräilijän tärkeimmistä taidoista on onnettomuustilanteiden välttäminen. Ennakoivaa ajoa voi harjoitella Motoristin peruskurssilla, joka soveltuu jokakeväiseksi ajokauden aloittamiskurssiksi. Kurssilla kerrataan pitkän talvikauden jälkeen olennaisimpia turvalliseen moottoripyöräilyyn liittyviä asioita.


Liikenneturva on räätälöinyt moottoripyöräilijöille Motoristin peruskurssin, jota markkinoidaan yhteistyössä alan järjestöjen kanssa. Kurssi opettaa moottoripyöräilijälle ennakoivaa ajattelutapaa ja ajotaitoa, oman ajamisen arviointitaitoa, ajamisessa tarvittavia perushallintataitoja sekä antaa eväitä itsekoulutukseen. Koulutuksessa pyritään siihen, että kurssilaiset oppivat tarkastelemaan itseään, ajamistaan ja käyttäytymistään liikenteessä moottoripyörän kuljettajan näkökulmasta. Tällainen kyky itsearviointiin on edellytys sille, että ajotaito kehittyy ja että sitä on mahdollista kehittää vielä kurssin jälkeenkin.


Ennakoiva moottoripyöräilijä pitää itsellään pelivaraa eli varaa aikaa ja tilaa toimia. Hän tunnistaa liikenteen vaaratekijät ja ottaa ne huomioon omassa ajamisessaan siten, että mahdollisuudet turvalliseen toimintaan säilyvät. Hän valitsee monista toimintavaihtoehdoista ne, jotka sisältävät vähiten riskejä.


Moottoripyöräonnettomuudet ovat lisääntyneet
Moottoripyöräkanta on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Lisääntynyt moottoripyöräilyharrastus näkyy valitettavasti myös onnettomuustilastoissa. Parin viime vuoden aikana tieliikenteessä on menehtynyt selvästi keskimääräistä enemmän moottoripyöräilijöitä. Myös loukkaantuneiden määrä on noussut. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2003 kuoli 23 moottoripyöräilijää ja loukkaantui 467, kun vuosina 1998–2002 kuoli keskimäärin 14 ja loukkaantui vajaa 400 moottoripyöräilijää. Myös pyöräkantaan suhteutettuna motoristikuolemien määrä on kasvanut.


Lisätietoa koulutusasioista: Heikki Anteroinen, puhelin 09-41747306, 0400-418875, heikki.anteroinen@liikenneturva.fiLisätietoa tilastoista: Petri Jääskeläinen , puhelin 09-41747407,petri.jaaskelainen@liikenneturva.fi,Motoristin peruskurssit:
http://www.smoto.fi/
http://www.mp69.fi/
http://www.smokry.net/
http://www.moottoriliitto.fi/


Ajoneuvohallintokeskuksen mukaan vanhemmat ikäryhmät, 35–44-vuotiaat ja 45–54-vuotiaat, omistavat yli puolet moottoripyöristä. Kun suhteutetaan moottoripyöräilijöiden henkilövahingot moottoripyörien määrään, nuorten 16–24-vuotiaiden motoristien riski kuolla tai loukkaantua onnettomuudessa on kuitenkin yli kaksinkertainen verrattuna muihin ikäryhmiin. Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien mukaan vakavat moottoripyöräonnettomuudet sattuvat usein kokemattomille kuljettajille.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti