perjantai 12. marraskuuta 2004

Rakenteluasetuksesta muutosehdotus, osien vaihtoihin lisäselvyyttä

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on tehnyt ehdotuksen uudesta "prosenttiasetuksesta" eli virallisemmin asetuksesta vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista. Tämä asetus kiinnostaa motoristeja siksi, että sen pykälät muodostavat yhden suurimmista epäkohdista moottoripyörien kunnostamisen ja muuntelun saralla.

Ongelmana on ollut kulutusosien tai liikenneturvallisuutta parantavien osien vaihdokset ja niistä kuluvat prosentit (S.H.M.FAQ - Mitä ovat "prosentit"?). Autoverolakihan määrää, että ajoneuvo verotetaan uudelleen kun 50% tai enemmän sen osista on vaihdettu. Tämä on voinut johtaa tilanteeseen, jossa autoveron takia ei esimerkiksi vanhoja rumpujarruja ole voitu vaihtaa uudemman mallisiin ja turvallisempiin levyjarruihin.

Asetukseen on lobattu muutosta jo vuosien ajan ja autoverolain muutoksen yhteydessä vuoden 2003 alussa työ tuotti tulosta: eduskunta liitti autoverolakiin mukaan ponnen jonka mukaan asetusta tulee muuttaa siten, että liikenneturvallisuutta parantavia osia ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä kulutusosia ei enää otettaisi huomioon prosenttiosuuksia laskettaessa. Nyt, reilut 20 kuukautta tuon ponnen jälkeen, lausuntokierrokselle on tullut asetusehdotus tämän asian tiimoilta. Iso pyörä vippaa jokus hitaasti.

Asetusluonnoksessa on huomioitu kulutusosien vaihdot. Jos asetus hyväksytään näiltä osin esitetyssä muodossa, niin moottoripyörien entisöinti ja kunnostaminen muuttuu myös pykälien osalta helpommaksi. Sen sijaan ajoneuvon muuttaminen liikenneturvallisuuteen vaikuttavien ja sitä parantavien osien vaihdolla on jäänyt lähes kokonaan huomiotta ja etujärjestöjemme lausunnot painottuvat tälle osalle.

Lisätietoa: MMAF: Rakenteluasetuksesta muutosehdotus, vihdoinkin (11-11-04).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti