torstai 4. marraskuuta 2004

Suomi oikeuteen siirtoluvista ja vapaan kaupan esteistä

Komissio on päättänyt käynnistää oikeustoimet Suomea vastaan EY:n tuomioistuimessa. Asia koskee väliaikaisia siirtolupia ja epäsuorasti niihin liittyviä liikennevakuutuksia.

Suomessa asuvien henkilöiden, jotka haluavat tuoda maahan aiemmin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ja käytössä olleen ajoneuvon, on Suomen rajalla haettava väliaikainen siirtolupa ja tilapäiset rekisterikilvet eli "tarrakilvet". Näiden vaatimusten kaupankäyntiä rajoittava vaikutus korostuu tapauksissa, joissa voimassaolevia toisen jäsenvaltion kilpiä ei voida käyttää ja toisessa jäsenvaltiossa otettua, voimassa olevaa liikennevakuutusta ei voida liittää Suomen siirtolupaan.

Tavaroiden vapaa liikkuvuus on yksi sisämarkkinoiden perusperiaatteista. EY:n perustamissopimuksen ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti jäsenvaltiot eivät saa asettaa esteitä viennille muihin jäsenvaltioihin tai tuonnille muista jäsenvaltioista, paitsi jos esteille on selkeät yleiseen etuun (kuten kansanterveyteen tai turvallisuuteen) liittyvät perusteet. Silloinkin, kun perusteet ovat olemassa, rajoitusten on oltava oikeassa suhteessa tavoitteeseen.

Suomen mukaan nykyinen järjestelmä on välttämätön verovalvonnan sekä liikenneturvallisuuden ja -valvonnan vuoksi ja ajoneuvorekisterin pitämiseksi ajan tasalla. Komissio katsoo kuitenkin, että siirtolupajärjestelmä muodostaa suhteettoman ja tarpeettoman esteen tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle ja on näin ollen kielletty EY:n perustamissopimuksen nojalla.

Lisätietoa: MMAF: Komissio haastaa Suomen oikeuteen siirtoluvista (03-11-04) ja Komissio ryhtyy toimiin Italiaa, Suomea, Tanskaa, Alankomaita ja Belgiaa vastaan (IP/04/1304)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti