torstai 8. helmikuuta 2007

MMAF peräänkuuluttaa maalaisjärkeä


08.02.2007 (Teksti & Kuvat Niklas Mutru)

MMAF:in Santtu Ahonen ja Jupi Tanninen Mp 07-moottoripyöränäyttelyssä
Modified Motorcycle Association of Finland, MMAF, pyrkii valvomaan moottoripyörien rakentelijoiden etuja ja puuttumaan rakentelua ja muuntelua koskeviin perusteettomiin säädöksiin. MMAF:in pääslogan on ”Moottoripyörien rakentelua ja muuntelua ei saa rajoittaa enemmän kuin on liikenneturvallisuuden puitteissa tarpeellista”. MMAF:illa onkin kaksi keskeistä päätavoitetta; Pitkällä aikavälillä tähdätään moottoripyörien rakenteluharrastuksen verotuksen alentamiseen, mutta akuutisti pyritään vaikuttamaan motoristin oikeusturvan puolesta viime aikoina radikaaleja piirteitä saaneissa pyörien takavarikko-, verotus- ym. tapauksissa.

Haastattelin MP 07 – moottoripyöränäyttelyssä MMAF:in Santtu Ahosta, joka peräänkuuluttaa maalaisjärjen käyttöä ja oikeudenmukaisuutta säädöksien laatimiseen. Hänen mukaansa moottoripyörien rakenteluun liittyvissä säädöksissä on paljon epäkohtia, eikä laki vastaa todellisuutta. Ahosen mielestä myös muunneltuihin osiin liittyvät määräykset vaatimusten mukaisuuden osoittamisesta ovat perusteettoman tiukkoja. Esimerkiksi moottoripyörän akseliväliin liittyvät säädökset ovat ankaria.  Pahimpana esimerkkinä Ahonen mainitsee tilanteen, jossa moottoripyörää muunnetaan yli 50% alkuperäisestä. Esimerkiksi vuoden -91 Suzukin tulee olla vuoden -91 määräysten mukainen, mutta jos moottoripyörää muunnetaan yli 50% alkuperäisestä, siitä tulee ”omavalmiste” ja sen tulee vastata nykyisiä säädöksiä kaikilta osin. Tällöin saattaa syntyä ongelmia esimerkiksi päästöjen suhteen, koska kyseisen moottoripyörän pakoputkistoa ei ole suunniteltu nykymääräysten mukaiseksi. Lisäksi moottoripyörän autoverotus muuttuu täysin moottoripyörän muuttuesssa ”omavalmisteeksi”, jolloin autovero lankeaa uudestaan maksettavaksi, kun se normaalisti maksetaan uuden moottoripyörän hinnassa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti