torstai 29. maaliskuuta 2007

Mopoilu 15-vuotiaalle vaarallisempaa kuin autoilu 18-vuotiaalle


29.03.2007 (Tiedote Liikenneturva)

Mopoilijoiden loukkaantumiset ovat lisääntyneet reilusta 300 vajaaseen 800 viimeisen viiden vuoden aikana. Etenkin nuorille 15 - 17-vuotiaille sattuu onnettomuuksia mopoillessa. Vuoden 2006 ennakkotietojen mukaan 15-vuotiaille mopoilijoille sattui enemmän henkilövahinkoja kuin 18-vuotiaille autoilijoille. Liikenneturva käynnistää kampanjan mopoturvallisuuden edistämiseksi.

Diplomi-insinööri Noora Airaksinen on tutkinut mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden tapaturmia ja niiden seurauksia Pohjois-Kymenlaaksossa. Kun poliisin tietoja verrattiin sairaaloiden tietoihin, havaittiin että mopoturmista vain osa tulee rekisteröidyksi liikennevahinkotilastoihin.
- Valtaosa vammoista on lieviä, mutta seuraukset ovat usein yllättävän pitkäaikaisia, toteaa Airaksinen.
Mopoilijat ja vanhemmat merkittävässä roolissa
Kampanjointia kohdistetaan mopoilijoiden lisäksi nuorten vanhemmille, opettajille, kauppiaille ja muille tiellä liikkujille. Tavoitteena on saada mopoilijat tunnistamaan liikenteen vaaratilanteet paremmin sekä opettelemaan liikennesäännöt. Vanhempiin vedotaan, etteivät he sallisi mopon virittämistä. Vanhempien toivotaan hankkivan moponuorelle koulutusta ennen mopoilun aloittamista. Kauppiaita kannustetaan painottamaan turvallista mopoilua ilman virittämistä. Opettajille tarjotaan tukea mopoiluasian käsittelyyn oppitunneilla. Kampanjaa jatketaan koko ajokauden.
Uutta materiaalia eri kohderyhmille
Uusi Pidä pelivaraa - mopoilijan opas kannustaa mopoilijoita opiskelemaan ennakoivaa ajattelutapaa ja sääntöjä ennen liikenteeseen lähtemistä. Oppaaseen on otettu mukaan aiempaa enemmän sääntöasioita kuten risteysajoa. Opas soveltuu nuorten itseopiskeluun.
Juuri valmistunut Minä ja mopo -filmi on tarkoitettu opettajille opetuksen tueksi ja keskustelun herättämiseksi. Filmissä nuoret kertovat omista mopoilukokemuksistaan.
Kampanjan verkkosivut www.mopokaytos.fi haastavat moponuoria miettimään mopokäytöstään. Sivuilta löytyy myös vanhemmille suunnattu osio, josta saa lisätietoa mopon hankinnasta ja mopoiluun liittyvistä ongelmista.
Mopoilijoille enemmän koulutusta
Liikenneturva pitää tärkeänä riittävää mopokoulutusta.  Kursseja järjestävät mm. autokoulut, peruskoulut, järjestöt ja yhdistykset kuten Terveys ry ja Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry, mutta maanlaajuista ja kattavaa järjestelmää ole vielä olemassa.
- Tällä hetkellä mopokortin kuljettajantutkinto sisältää vain tietopohjaisen kokeen. Ajokokeen liittäminen tutkintoon olisi yksi tapa laajentaa mopoilukoulutusta. Vaativampi ajokoe loisi automaattisesti koulutuksen kysyntää ja synnyttäisi nykyistä laajempaa koulutustarjontaa, esittää Liikenneturvan kehittämispäällikkö Mika Hatakka.
- Tarkasteluun voitaisiin ottaa myös aikaisemman kevytmoottoripyöräkortin kaltaisen harjoitteluluvan käyttöönotto. Suoritetun teoriakokeen jälkeen kandidaatti saisi määräaikaisen harjoitteluluvan, jonka jälkeen hän voisi suorittaa ajokokeen, Hatakka jatkaa.
Liikenneturva Keski-Suomen moottoripyöränäyttelyssä
Liikenneturva on mukana Keski-Suomen moottoripyöränäyttelyssä 31.3. - 1.4.2007 Jyväskylän Hipposhallissa teemalla Mopoile turvallisesti. Liikenneturvan osastolla esitellään uutta mopokampanjaa ja nuorille mopoilijoille tarkoitettua mopo-opasta.
>> Katso lisää 
>> Katso kuvia kuvagalleriasta

Lisätietoja
Kampanjan ja aineiston esittely
Kehittämispäällikkö Mika Hatakka, Liikenneturva

Mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden tapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa
Tuoreen tutkimuksen tuloksia mm. vammojen vakavuudesta
Diplomi-insinööri Noora Airaksinen, Sito Oy

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti