torstai 6. tammikuuta 2005

Autoverolain muutos: Kuuden kuukauden sääntö, siirtokilvet ja naapurimaasta työsuhdeauto

Vuoden alussa tuli voimaan autoverolain korjaus (HE 212/2004) joka esittelee kolme muutosta nykyiseen autoverolakiin. Väliaikaisten ajolupien eli "tarrakilpien" käytäntöä jatketaan vuoden 2005 loppuun. Ulkomaisen työnantajan myöntämän työsuhdeauton käyttö muuttuu lailliseksi, mutta tiukoin rajoituksin. Ehdotus yrittää korjata myös niin sanottujen "uusien käytettyjen" kuuden kuukauden sääntöä niin, että ajoneuvot ovat lain silmissä käytettyjä jo ennen kuin niitä on käytetty tuo maaginen puoli vuotta.

Muutoksen heikkoutena voidaan pitää sitä, että se tuo takaisin lineaarisen kuukausivähennyslaskurin alle kuuden kuukauden, mutta vähintään kolmen kuukauden ikäisten ajoneuvojen verojen laskuun. Tällainen lineaarinen laskentamalli todettiin jo aikaisemmin syrjiväksi ja siitä on saatu tuomio. Nämä lisäykset eivät tee ajoneuvojen verottamista ainakaan nykyistä selvemmäksi.

Muut muutokset liittyvät asioihin, joista käydään jo valmiiksi oikeutta. Työsuhdeauton käytöstä rajan yli komissio on haastanut Suomen yhteisöjen tuomioistuimeen (tapaus C-232/03) ja asia on kesken. Siirtolupien osalta komissio on kovistellut Suomea jo pitkään ja päätti juuri hiljakkoin nostaa oikeustoimet Suomea vastaan.

Lainvalmistelutyön laatu, tavoitteet ja motiivit ihmetyttävät. Esitys ei paranna autoverolain läpinäkyvyyttä, tee laista syrjimätöntä tai Eurooppa-oikeuden kanssa yhteensopivaa tai juuri muutenkaan korjaa nykyisiä ongelmia. Jos komission kanssa käydyistä oikeustapauksista tulee tuomio, se tulee oikeudenkäynnin alussa voimassa olleen lain nojalla, eikä välttämättä vaikuta nyt esitettyihin muutoksiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti