tiistai 25. tammikuuta 2005

Uusia tuulia entisöinti-, korjaus- ja rakentelusäädöksissä

Korjauskieltoa ei pureta, ainakaan vielä. Prosenttisääntöihin silti helpotusta. Vakuutusyhtiöt, tulli ja katsastajat samoilla linjoilla harrastajien kanssa. Harrastajien edustajat mukaan lainvalmistelutyöhön.
Yksi harrastustamme vaivaavista lainsäädännöllisistä epäkohdista liittyy "prosenttiasetuksen" määräysten tulkintaan. Muutoksiksi lasketaan paitsi osien vaihdot erilaisiin niin myös korjaamis- ja kunnostustarkoituksessa tapahtuvat osien vaihdot ja jopa osien poistamiset. Tulkintaan ei vaikuta vaikka vaihdettava osa olisi samanlainen ja saman valmistajan alkuperäinen vara- tai purkuosa.

Prosenttiseuraamuksia ovat mm. erilaiset katsastukset, uudelleen verottaminen, uuden identiteetin määrittäminen ja uusi ensirekisteröinti.

Prosenttiasetuksen tulevan muutoksen tiimoilta pidettiin viime vuoden lopussa arvovaltainen palaveri. Paikalla olivat kaikki merkittävät harrastajien etujärjestöt, liikenne- ja viestintäministeriön edustajat mukaan lukien Kari Saari, valtionvarainministeriön edustajana Heikki Kuitunen sekä vakuutusyhtiöiden ja katsastajien edustajat.

Erityisesti ajoneuvojen korjauskielto nousi palaverissa esiin. Korjauskieltoa voidaan perustellusti pitää ristiriitaisena perustuslain omaisuudensuojasääntelyn kanssa. Omaisuus ei voi joutua käyttökieltoon normaalin korjaamisen seurauksena.

Vakuutusyhtiöiden mukaan nykytilanne on arveluttava vakuutusten korvaavuuden kannalta. Vakuutukset eivät tyypillisesti korvaa uudelleen maksuun tulevaa veroa eikä ajoneuvon käyttömahdollisuuden loppumista vaikka vakuutus muuten korvaisi ajoneuvon vahinkojen korjaukset. Rakennettujen, entisöityjen ja muunneltujen ajoneuvojen kohdalla pienikin korjaustarve voi johtaa tällaiseen tilanteeseen.

Katsastajat kertoivat omana mielipiteenään, että esimerkiksi kanta-ajoneuvotarkastuksia on tehty nihkeästi tai ne on hinnoiteltu pilviin koska niiden suorittaminen koetaan käytännössä mahdottomaksi. Yksittäisen osan alkuperää on mahdoton selvittää jos osassa ei ole sarjanumeroa tai se ei selkeästi eroa alkuperäisestä.

Palaverissa saavutettiin myös konkreettisia tuloksia. Jarrujen ja ohjauslaitteiden muutokset otettiin mukaan liikenneturvallisuutta parantavien osien listalle. Jatkossa nämä muutokset luetaan osaksi kanta-ajoneuvoa ja niiden osalta ei siten ole prosenttiseuraamuksia. Myös kulutusosien vaihdot ja sekä "yksittäinen kriittinen osa" voidaan ilman prosenttiseuraamuksia vaihtaa toiseen samanlaiseen osaan. Lopullinen asetus ei vielä ole voimassa, sen pitäisi tulla voimaan helmikuun kuluessa.

Palaverissa ei päästy sopuun korjauskiellon purkamisesta. Sen sijaan palaverissa sovittiin perustettavaksi työryhmä, joka muodostuu ainakin palaverin osallistujista. Työryhmän tehtävänä olisi avustaa ja purkaa rakenteluharrastuksen esteitä sekä korjata nykyisissä säädöksissä olevia epäkohtia.

Mitä ovat "prosentit"?

Suomessa rajoitetaan ajoneuvojen rakentelua ja osien vaihtamista ns. prosenttisäännösten mukaisesti. Moottoripyörän eri osakokonaisuuksilla on prosenttiarvo, esimerkiksi koko moottori apulaitteineen vastaa 24% ja runko 20%. Jyvitykset ovat taasen näiden kokonaisuuksien osia. Jokaisella osalla on siis oma prosentti, ainakin teoriassa.

Mistä "korjauskielto" johtuu?

Autoverolaki määrää, että ajoneuvo verotetaan uudelleen jos puolet tai enemmän sen osista vaihdetaan. Autoverolain ajatuskulku on päällepäin looginen, tarkoitus on estää veron kierto ajoneuvoja kloonaamalla.

Asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista (1258/2002) eli harrastajien suussa prosenttiasetus säätää miten tämä puolikas lasketaan.

Mitä "korjauskielto" tarkoittaa?

Korjauskiellolla tarkoitetaan tilaa, jossa ajoneuvoa ei voida kunnostaa koska tämän toimenpiteen seurauksena sen identiteetti muuttuisi. Kyse ei siis ole teknisestä tai liikenneturvallisuuteen liittyvästä rajoitteesta. Identiteetin muuttuminen johtaa yleensä uudelleenverotukseen sekä aina uusimpien teknisten vaatimusten voimaantuloon kyseisen ajoneuvon kohdalla.

Jos esimerkiksi vuosimallin 1995 prätkään vaihdetaan tehtaan alkuperäisosan osan tilalle toinen samanlainen osa ja tämän seurauksena identiteetin "prosenttiraja" rikkoutuu tulee ajoneuvolle voimaan nykyhetken tekniset vaatimukset. Näitähän ei tällainen vanhempi ajoneuvo voi täyttää joten kyseistä osavaihdosta ei voida suorittaa, ajoneuvo on käytännössä korjauskiellossa. 

Lisätietoa

Edellinen lausuntokierros asetuksesta: 'Rakenteluasetuksesta muutosehdotus, osien vaihtoihin lisäselvyyttä (12.11.2004)'.  http://www.smoto.fi/ ja http://www.mmaf.fi/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti