perjantai 8. syyskuuta 2006

Moottoripyöriä halutaan päästömittaukseen

(Tiedote,SMOTO,MMAF)


Moottoripyörien rakentelun yksi vaikeimmista esteistä on edelleen pakokaasupäästöjen testaaminen, joka on lain mukaan edessä kaikilla 1.1.1991 tai sen jälkeen käyttöönotetuilla pyörillä, jos niihin tehdään päästötasoon mahdollisesti vaikuttavia muutoksia. Direktiivitasolla säädetty testausmenetelmä on kallis, eikä direktiivin mukaisia päästömittauksia ole ylipäätään ollut saatavissa Suomessa.


Direktiivi on laadittu moottoripyörien tyyppihyväksyntää varten, eikä päästötestin määrityksissä ole huomioitu ollenkaan tavallista prätkän käyttäjää. Tyyppihyväksyntätesti tehdään vain yhdelle mallisarjan yksilölle ennen sarjatuotannon aloittaista. Siksi sen korkea hinta ei ole ongelma.
Yksittäiselle harrastajalle, joka tahtoo vaihtaa pyöräänsä pakoputket, päästötesti on kuitenkin niin kallis, että se jätetään käytännössä tekemättä, eikä muutettua pyörää katsasteta. Tämä ei ole kenenkään etu.


SMOTO on MMAF:n avustamana neuvotellut viranomaisten kanssa siitä, miten päästömittaus voitaisiin tehdä rakennellulle pyörälle kohtuullisemmalla tavalla ja järkevään hintaan. Jotta neuvotteluihin saataisiin tosiasioihin perustuvaa tietopohjaa, SMOTO ja MMAF järjestävät tutkimuksen pakokaasupäästöjen mittaamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko muutetun moottoripyörän päästötasoa arvioida riittävästi katsastuskonttoreilla käytössä olevilla mittauslaitteilla ja millaisia raja-arvoja tällä tavoin mitatuille tuloksille on asetettava.Tutkimuksen toteuttamiseksi SMOTO ja MMAF järjestävät mittauspäivät 23-24.9.2006 klo 10-16. Tutkimus tehdään yhteistyössä Helsingin Ammattikorkeakoulun STADIA:n kanssa. Mittauksia varten tarvitsemme ensisijaisesti vakiokuntoisia kaikenmerkkisiä ja -mallisia moottoripyöriä, jotka luokittelemme käyttöönottoajankohdan ja sen perusteella määräytyvän päästövaatimustason mukaan seuraavasti:
a) 31.12.1990 tai aikaisemmin käyttöönotetut moottoripyörät
b) 1.1.1991-17.6.1999 käyttöönotetut moottoripyörät
c) 18.6.1999 tai sen jälkeen käyttöönotetut moottoripyörät

Tarvitsemme harrastajakentän aktiivisuutta, jotta saamme jokaisesta ikäluokasta riittävän suuren otoksen mitattua. Lukumääräisesti eniten tarvitsemme 18.6.1999 tai sen jälkeen käyttöönotettuja moottoripyöriä, koska viime vuosina sovellettavat päästönormit ovat tiukentuneet useaan otteeseen. Ilmoittautuminen ennakkoon on välttämätöntä, koska haluamme varmistaa että saamme kokoon 20 pyörää kustakin ikäluokasta. Mittaus kestää muutaman minuutin yhtä pyörää kohti. Paikalla voi olla 30-60 muuta motoristia, joten aikaa kannattaa varata. Jos olet kiinnostunut asiasta, niin kerro parille kaverillekin.

Ilmoittaudu siis heti: SMOTO

Testauspaikan osoitetiedot lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti