maanantai 17. syyskuuta 2012

Kaistapujottelu sallitaan Ranskassa?

Ranskassa tutkitaan vakavasti kaistapujottelun (lane splitting) sallimista moottoripyörille. Ranskan valtiollinen tutkimuslaitos on tehnyt Ranskan tieturvallisuusviranomaisen tilauksesta tutkimuksen “Spontaani ajokäytös moottorikäyttöisellä kaksipyöräisellä” (CSC2RM)


Tutkija Simon Aupetit Ranskan valtiollisesta tutkimuslaitoksesta  (IFFSTTAR) tiivistää tuloksen: “Kokeneet ajajat havainnoivat ympäristön riskit liikenteessä ja kokemattomat kohtaavat todellisia vaaroja.”

Tutkimuksessa seurattiin 11 kuljettajan (10 miestä ja 1 nainen) käyttöstä heidän päivittäisillä matkoillaan Pariisin alueella. Nämä vapaaehtoiset eivät ajaneet omilla pyörillään, vaan tutkimuslaitoksen (Honda CBF 1000 ja VFR 800) erikoisvarusteisilla pyörillä, joissa oli antureita ja kameroita. 
“Jokaisen matkan jälkeen analysoimme ajoympäristön ja ajajan käyttäytymisen ja kyselimme myös vapaaehtoisilta ymmmärtääksemme heidän aikomuksiaan ja kohtaamiaan vaikeuksia. Huomasimme jälkeenpäin että 70% matka-ajasta oli käytetty kaistapujotteluun ja keskitimme analyysimme tähän tapaan.” Aupetit kertoo.

Aupetitin mukaan tutkimuksen johtopäätökset olivat seuraavat:
  • Kun liikenne on pysähtynyt, motoristit pujottelevat kaistojen välillä 38-40 kmh keskimääräisellä nopeudella. He ovat sitä mieltä että tämä on suhteellisen turvallista.
  • Jos liikenne alkaa kulkea uudelleen nopeudella 10- 40 kmh, autot voivat vaihtaa kaistaa mitä suurimmalla todennäköisyydellä. Motoristit sanovat että nopeusero autojen ja moottoripyörien välillä ei saa nousta yli 10 kmh.
  • Kun liikenne alkaa kulkea yli 50 kmh myös motoristit lopettavat kaistapujottelun tai sanovat pitävänsä 20-30 kmh nopeuseron henkilöautoihin.

Lisäksi tulosten mukaan, kokenut, “hengissäsäilyvä” kuljettaja on vainoharhainen. Hän rakentaa olettamuksia onnettomuusskenaarioista, jotka hän on saanut ajokokemuksestaan ja soveltaa niitä päivittäiseen ajamiseensa. Kokenut motoristi keskittyy omaan haavoittuvuuteensa. Hän huolehtii omasta turvallisuudestaan ja muiden käytöksestä. 
Kokematon kuljettaja ei tiedä kuinka toimia samalla tavalla. Kokemattomat  kuljettajat kohtaavat tyyppillisesti ongelmia ruuhkaliikenteessä ja liikenteen ennakoimisessa sekä erityisesti kaistapujottelussa. Heillä ei ole kokemusta, josta seuraa pelkoa. He tekevät vaarallisia liikkeitä eivätkä osaa ennakoida. Kokemattomat kuljettajat, jotka harjoittavat kaistapujottelua tunnustavat olevansa rasittuneita kun tulevat kotiin.

Muuttaisiko kaistapujottelun lailistaminen mitään?
Aupetit: ”Yksi hyödyistä voisi olla huomion kohdistaminen ajoharjoituksissa kaistapujotteluun kontrolloiduissa olosuhteissa. Tämä olisi motoristien valmistamista harjoittelemalla kohtaamaan liikenteessä tämänkaltaisia tilanteita. Kouluttajille se voisi olla mahdollisuus muistuttaa koulutettavia taidoista, joita pitää kehittää ja vakuuttaa liikenteen lukemisen tärkeydestä, riskitekijöistä ja ennakoinnista.”

Miten tätä voi opettaa? Tuskin oikeassa liikenteessä?
Aupetit: ”Ei ole välttämätöntä oppia kaistapujottelua oikeissa olosuhteissa, mutta sen sijaan voimme käyttää simulointivälineitä tai videoita ja luottaa kouluttajan taitoihin. Tämä saa opettelevan kuljettajan ajattelemaan käyttäytymistä näissä tilanteissa sekä opettaa tietämään kaistapujottelun ansoista. Olemme tarjonneet liikennturvallissuusviranomaiselle tämän osion liittämistä ajo-oppilaiden koulutussisältöön.”

Näin Ranskassa, mutta miten meillä? 
TLA 33§  ”Jatkuva ajaminen ajokaistaviivan päällä on kielletty” on selkeä lähtökohta. Omasta kokemuksesta tiedän että Ranskassa ja Italiassa on totuttu kaistapujotteluun ja sitä suorastaan odotetaan. Meillä taas ovat vallalla jäykät omista oikeuksista kiinnipitävät asenteet. Liikennekään ei ruuhkaudu täällä samalla tavalla kuin esim. Pariisissa. Taitaa olla vielä pitkä matka siihen kun esim. TraFi pyytää Liikenneturvaa tekemään vastaavan tutkimuksen. Asenneilmasto Suomessa ei helposti muutu.

Alkuperäinen juttu http://www.fema-online.eu/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti