lauantai 4. helmikuuta 2012

LVM perusti työryhmän selvittämään älykästä liikennettä

Jorma Ollila oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittävän työryhmän puheenjohtajaksi 
 03.02.2012 12.33

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään, miten päästään kohti oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä. Työryhmän puheenjohtaja on Nokian hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila.

Työryhmä selvittää muun muassa, miten Suomen tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä. Tarkastelussa ovat tiemaksujen tekniset, liikenteelliset, taloudelliset ja lainsäädännölliset kysymykset.

Ecoist teknologiahanke pantiin sivuun, ensin mietitään että mitä halutaan tehdä, ja sitten palataan tekniikkaan. Kuvassa Ecoist protopyörän GPS-seurantalaitteisto sekä muuta tekniikkaa.
Ollilan vetämä työryhmä lähtee työhön pohtimalla periaatteellisia asioita; tiemaksujen tavoitteita, vaikutuksia ja mahdollisuuksia liikennejärjestelmän ohjaajana ja tehostajana. Myös yksityisyydensuojan varmistaminen on tärkeä osa selvitystyötä.

- Lähdemme tekemään selvitystä avoimin mielin. Keskeisin kysymys on selvittää, mitkä ovat tiemaksuille asetettavat tavoitteet eli mitä niillä pyritään saavuttamaan. Onko tavoitteena liikenteen sujuvoittaminen, päästöjen vähentäminen, liikenneväylien rahoittaminen vaiko jokin muu tavoite. Liikenteen hinnoittelu ja palvelut ovat yhteiskunnallisesti erittäin merkittäviä asioita, joiden selvittämistä pidän todella mielenkiintoisena tehtävänä, sanoo Jorma Ollila.

Liikenneministeri Merja Kyllönen on erittäin tyytyväinen Ollilan puheenjohtajuuteen.

- Tiemaksujen selvittäminen on kirjattu hallitusohjelmaan, ja pidänkin oikeudenmukaisen liikenteen hinnoittelun selvittämistä yhtenä hallituskauteni tärkeimpänä asiana. Ollilan tehtävä puheenjohtajana on haastava ja odotan tuloksia mielenkiinnolla. Annan työryhmälle kaiken tukeni ja työrauhan, toteaa liikenneministeri Kyllönen.

Liikenteen hinnoittelu eli erilaiset liikenteeltä perittävät maksut, kuten tiemaksut ovat yleistyneet viime vuosina. Lähes kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja muualla kehittyneissä maissa on käytössä erilaisia tienkäyttömaksuja. EU:n pitkän aikavälin tavoitteena on soveltaa käyttömaksuja kaikkiin ajoneuvoihin koko liikenneverkossa.

Työryhmän jäseninä on liikenne- ja viestintäministeriön ja sen hallinnonalan virastojen sekä valtiovarainministeriön ylintä johtoa. Lisäksi työryhmään kuuluu tutkimus- ja tiedemaailman edustajia.

Työryhmän toimikausi on 3.2.2012-31.12.2013.
Lisätiedot: http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/-/view/2275183

1 kommentti: