torstai 13. helmikuuta 2003

Autoverolain muutosehdotus ulos valtionvarainvaliokunnasta

Eduskunnalle on toimitettu valiokuntatyöskentelyn tuloksena tehty uusi autoverolakiesitys. Esityksessä entisen, kauppiaan maksamaan CIF-hintaan perustuvan, 20%–70% verojakauman sijasta esitetään 8%–20% jakaumaa saman kuutiotilavuustaulukon mukaan sillä erotuksella, että nyt vero lasketaan kuluttajahinnan mukaan. Jos ehdotus hyväksytään ehdotetussa muodossa moottoripyörien vero alenee karkeasti laskien noin 10%–20 %, joidenkin pyörien kohdalla jopa lähes 30%. Lain todellinen vaikutus nähdään kuitenkin vasta sitten, kun tulli alkaa soveltamaan sitä.

Tätä voidaan pitää jonkinasteisena verotuksellisena vastaantulona valtion puolesta. Ehdotus ei kuitenkaan poista niitä lainsäädännöllisiä epäkohtia, jotka tekevät moottoripyörien verotuksesta joilktakin osin kansalaisten oikeustajun vastaisen sekä EU-oikeuden osalta syrjivää. Suomen Motoristit r.y:n (SMOTO) veroasiantuntijat tulevat tutkimaan tämän esityksen sisällön tarkasti ja seuraamaan eduskuntatyöskentelyä tiiviisti.

Vuonna 2002 Suomeen maahantuotiin uutena 4920 ja käytettynä 8173, yhteensä yli 13000 kappaletta. Suomessa ei ole koskaan aikaisemmin rekisteröity vuodessa näin paljon moottoripyöriä.

Jos esitetty veronalennus toteutuu, on kysymyksessä jo merkittävä edistysaskel kohti lopullista tavoitetta: autoveron poistamista moottoripyöriltä.

Tähän asti verokampanjassa tapahtunutta

SMOTO käynnisti syksyllä 2001 työryhmän tutkimaan moottoripyörien verotuksen uudistustarpeita. Työryhmä päätyi keväällä kannalle, jonka mukaan ainoastaan erillisveron nollalinja voi taata harastajien oikeusturvan ja moottoripyörien verottamisen Eurooppa-oikeudenmukaisuuden. Loppukesästä 2002 SMOTO julkaisi kantansa ja teki asiasta aloitteen liikenneministeriölle.

Yhteisöjen tuomioistuimen annettua tuomionsa viime syksynä lainvalmistelutyön tiedettiin olevan hektisessä vaiheessa. SMOTO tiedotti kansanedustajille tavoitteista ja teki misteriölle pyynnön saada osallistua lainvalmistelutyöhön. Lausuntoa ei tässä vaiheessa lopulta voitu antaa. Taustalla aloitettiin hienovarainen mutta samalla jatkuva lobbaus päättäjien, median ja harrastajien suuntaan kaikkia käytettävissä olevissa kanavia pitkin.


  Helsingin moottoripyörämessut 31.1-2.2.2003. Kuva (c) 2003 Santtu Ahonen
Moottoripyörämessujen alla käynnistetty nimienkeruukampanja kokosi yli 8000 allekirjoitusta vain reilun viikon aikana. Nimiä kerättiinkin ahkerasti useilla esi osastoilla.
Uusi lakiehdotus tuli välittömästi ennen vuodenvaihdetta eduskunnan käsiteltäväksi ja se todettiin välittömästi täysin kestämättömäksi torsoksi. Käynistettiin massiivinen sähköpostikampanja joka muutaman päivän mittaisena yllätti menestyksellään niin järjestäjät, kansanedustajat kuin kansanedustajien postipalvelimien ylläpitäjätkin. Viesti meni perille. Eduskunnan valtionvarainvaliokunta pyysi SMOTOlta lausuntoa lakiehdotuksesta.

Moottoripyörien erillisverotuksen ongelmat ja syrjivyys saatiin FEMA:n agendalle: FEMA on Eurooppalaisten, kansallisten edunvalvontajärjestöjen kattojärjestö jonka takana on toista miljoonaa Eurooppalaista motoristia. FEMA aloittaa asian aktiivisen lobbaamisen Komission suuntaan, asian tiimoilta nähtäneen tuloksia kevään aikana.

Moottoripyörämessujen alla käynnistetty nimienkeruukampanja kokosi yli 8000 allekirjoitusta vain reilun viikon aikana. Tuloksena syntynyt nimiluettelo luovutetaan sopivaksi katsottuna ajankohtana joko eduskunnan tai hallituksen edustajille moottoripyöräverotuksessa ilmenevien epäkohtien korjaamiseksi.

Kampanjointi ja lobbaus jatkuu, nyt esitetty autoverolain ehdotus on motoristeille työvoitto ja välietappi kohti lopullista tavoitetta jossa moottoripyöräharrastusta voidaan jatkaa ja kehittää EU-oikeuden asettamien raamien ja kansalaisten oikeustajun puitteissa.

Lisätietoa ja taustoja

BH:n artikkelit aikaisemmin: 'Harrastajajärjestöjen lausunnot autoverolain muutosehdotuksesta (15.1.2003)'. Miksi erillisverotus on vaikeaa huumorin muodossa: http://www.mmaf.fi/ Hallituksen esitys uudeksi alkoholiverolaiksi. Lisätietoa: http://www.smoto.fi/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti