torstai 19. kesäkuuta 2008

Kaidetaistossa edistysaskel

19.06.2008 Tiedote SMOTO


Moottoripyöräilijöiden etujärjestöjen sitkeä työ motoristiystävällisten kaiteiden puolesta on palkittu pienellä edistysaskeleella. Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN on päättänyt parantaa kaidestandardia lisäämällä siihen vaatimuksen myös moottoripyöräilijöiden näkökulman huomioon ottamisesta. 

Eurooppalainen tievarusteiden standardisoimiskomitea (CEN/TC226) on hyväksynyt päätöslauselman kaidestandardin kehittämisestä myös motoristien turvallisuuden huomioon ottavaksi. Käytännössä olemassa olevaan EN1317 kaidestandardiin tulee lisäys, joka velvoittaa rvioimaan kaideratkaisun turvallisuutta siinä tapauksessa, että moottoripyöräilijä liukuu maata pitkin kaiteeseen. Määrittelyssä otetaan päätöksen mukaan huomioon olemassa olevat kansalliset standardit sekä nykyisen tekniikan tarjoamat mahdollisuudet. 

Euroopassa käytetään yleisesti standardin EN1317 mukaisia kaiteita. 
Ongelmana on ollut, että EN1317:n mukaiset kaiteet on suunniteltu ja testattu moottoripyöriä lukuun ottamatta kaikkien muiden ajoneuvoryhmien näkökulmasta. Nyt tehty päätös standardin lisäyksestä tarkoittaa, että moottoripyöräilijöiden turvallisuus on myös otettava huomioon kaideratkaisuissa. Luonnos uudesta standardista tullee valmiiksi ensi vuonna ja CENin sisäisen käsittelyn jälkeen sen pitäisi tulla hyväksyttäväksi lokakuussa 2010. 

Suuri osa vakavista loukkaantumisista ja kuolemaan johtavista moottoripyörä-onnettomuuksista johtuu törmäämisestä tien varsilla oleviin kiinteisiin esteisiin kuten valopylväät, liikennemerkit, kaiteet ja kaidetolpat. Tieltä suistumisissa törmäys kiinteisiin esteisiin saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen ja kuolemaan. Kuoleman ja vakavan loukkaantumisen riski on kaikkein suurin motoristin osuessa keskikaiteen tolppaan. 

Motoristi voi myös liukua kaiteen ali vastaantulevan liikenteen joukkoon ja joutua yliajetuksi. Kaiteen ollessa matalalla motoristi voi kiilautua ja juuttua kaiteen alle. Kaide voi myös aiheuttaa kehon osan repeytymisen irti kehosta. 

Moottoripyöräilijöiden etujärjestöt ovat puhuneet motoristiystävällisempien kaideratkaisujen puolesta useita vuosia. Suomessa asiaa on pitänyt esillä Suomen Motoristit ry (SMOTO) ja Euroopan tasolla asiaa on viety eteenpäin eurooppalaisen kattojärjestön FEMAn (Federation of European Motorcyclist Associations) johdolla. 

- Nyt tehty päätös kertoo, että sitkeä edunvalvontatyö ei ole ollut turhaa. Samalla se on signaali siitä, että myös moottoripyöräilijöiden näkökulma on otettava selkeästi huomioon liikenneturvallisuus- ja tiesuunnitteluasioissa, toteaa SMOTOn puheenjohtaja Juha Liesilinna.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti