maanantai 12. marraskuuta 2007

Moottoripyörät saatava mukaan autoverouudistukseen

SMOTO:

Suomen Motoristit ry (SMOTO) esittää moottoripyörien verotusta kevennettäväksi tai kokonaan poistettavaksi autoverouudistuksen yhteydessä. 
Hallituksen esitystä auto- ja ajoneuvoverotuksen muuttamisesta (HE 147/2007) ohjaa tavoite vähentää liikenteestä aiheutuvia hiilioksidipäästöjä Suomessa. Moottoripyörien hiilidioksidipäästöt ovat suurimmillaankin pienempiä kuin henkilöautojen hiilidioksidipäästöt keskimäärin. Myös ympäristölle aiheutuva kokonaiskuormitus on autoihin verrattuna olennaisesti pienempää. Hallituksen esityksessä ei kuitenkaan ehdoteta mitään muutoksia moottoripyörien ja muiden L-luokan ajoneuvojen autoverotukseen.
Autoverouudistuksen yhteydessä tulee keventää moottoripyörien hankintaan kohdistuvaa verotusta tai poistaa se kokonaan. Muita harrasteajoneuvoja ei Suomessa veroteta samalla tavoin kuin moottoripyöriä. Missään muussa EU-maassa moottoripyörien verorasitus ole yhtä ankaraa kuin Suomessa. Moottoripyörien korkealla verotuksella ei ole todettu olevan yhteyttä liikenneturvallisuus- tai ympäristötavoitteiden kanssa. 
Autoveromuutoksen yhteydessä tulee myös pohtia, voidaanko vähintään 30 vuotta vanhojen ajoneuvojen verottamisesta luopua kokonaan. Nämä ajoneuvot ovat ikänsä puolesta selkeästi harrasteajoneuvoja, joiden vuosittainen ajomäärä on vähäinen, eikä niiden verottamisella ole valtiontaloudellisesti merkitystä. Harrasteajoneuvojen verotus myös kohdistuu omistamiseen eikä niinkään liikkumiseen.
SMOTO esittää myös, että Ajoneuvojen Prosenttilainsäädännön Uudistamisryhmän (APU) ehdottamat ajoneuvojen tarkoituksenmukaisen korjaamisen ja entisöinnin mahdollistavat periaatelinjaukset toteutetaan parhaillaan käsittelyssä olevan autoverouudistuksen yhteydessä. Autoverolain nykyisin voimassaolevat veronkiertosäännökset käytännössä vaikeuttavat ajoneuvojen tarkoituksenmukaista vauriokorjaamista ja entisöintiä. Tästä aiheutuu huomattavia ongelmia muun ohella vakuutusyhtiöille, jotka joutuvat liikennevahinkojen yhteydessä lunastamaan ajoneuvoja, joiden korjaaminen olisi ilman veroseuraamusten vaikutusta järkevää. Asiassa ei ole tapahtunut edistystä APU-työryhmän loppuraportin julkaisemisen jälkeen.
Lisätietoja: http://www.smoto.fi/verotus/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti